Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG

Tác phẩm "Lan tỏa tấm gương học và làm theo Bác", tác giả Vũ Thị Hằng - Chi bộ Khối Văn phòng
Lan tỏa những tấm gương bình dị
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương lớn của cả dân tộc về tư tưởng, đạo đức và phong cách với một lối sống giản dị, trong sáng và thuần khiết. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một phong trào đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong CBCN Công ty Tuyển than Cửa Ông nói chung và người lao động Phân xưởng Đường sắt nói riêng. Đối với mỗi cán bộ đảng viên của Phân xưởng, học và làm theo Bác trở thành niềm vinh dự, tự hào mà mỗi cá nhân luôn nỗ lực, phấn đấu để noi theo.

Học Bác từ những điều giản dị...

Phân xưởng Đường sắt  - Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV là đơn vị quản lý, thường xuyên duy tu bảo dưỡng toàn bộ hệ thống đường sắt với tổng số 70.779,56 m đường ray, 203 bộ ghi, 17.266 m đường cầu, 128 cầu cống trên các tuyến đường, 01 hầm tuynen và sản xuất tà vẹt bê tông hàng năm trên 10.000 thanh. Đồng thời, Phân xưởng có nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, phục vụ kéo than mỏ và tiêu thụ của Công ty. Trong những năm qua, cấp ủy Chi bộ và lãnh đạo Phân xưởng đã đề ra nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực và phù hợp mục tiêu nhiệm vụ chính trị trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi cán bộ đảng viên và người lao động về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn trong tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Phân xưởng Đường sắt đăng ký đảm nhận công trình sửa chữa được lãnh đạo Công ty Tuyển than Cửa Ông khen thưởng

Với cách làm linh hoạt, đổi mới, Chi bộ Phân xưởng Đường sắt đã đưa việc  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép vào trong những hoạt động của Phân xưởng. Cụ thể như: trong phát động các đợt thi đua kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng và Công ty; tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao ngoài giờ sản xuất; kể chuyện tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ… Bên cạnh đó, Phân xưởng đã xây dựng và phát triển, thực hiện các mô hình như: Mô hình văn hóa giao thông trong nội bộ Công ty, mô hình văn hóa sử dụng điện thoại di động, mô hình xây dựng đơn vị xanh - sạch - đẹp - hiện đại, mô hình "văn phòng xanh và không khói thuốc" qua đó giáo dục đạo đức, rèn luyện tác phong, ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn giao thông trong nội bộ của Công ty.

Đồng thời, Ban chấp hành Chi bộ Phân xưởng luôn chú trọng tăng cường vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. Ý thức trách nhiệm của thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao gắn với việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với thực hiện các quy định: Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QÐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; chú trọng công tác kiểm tra sơ kết, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị số 05. 

Trong điều kiện làm việc của các tổ sản xuất trong Phân xưởng là độc lập, chủ yếu tiếp nhận tầu kéo than mỏ về và dỡ tải, mật độ tầu chạy cao, đi qua khu đông dân cư, đặc biệt tuyến đường sắt với hành trình của đầu máy CK, có nhiều đường cong bán kính nhỏ, độ dốc lớn, tải trọng đoàn tàu lớn. Ý thức điều đó, trong những năm qua, lãnh đạo Phân xưởng luôn làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, đảm bảo hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu kéo than mỏ của Công ty. Công việc trong các tổ được triển khai, phân công, bố trí hợp lý đến các tổ viên, theo chuyên môn đào tạo và sức khỏe người lao động. Bên cạnh đó, lãnh đạo Phân xưởng thường xuyên kiểm tra đôn đốc trong việc thực hiện quy trình, quy phạm vận hành thiết bị trong quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. Kết quả, trong những năm qua, Chi bộ Phân xưởng Đường sắt đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều thành tích và được các cấp biểu dương, khen thưởng. Đơn vị đã chủ động rà soát, tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2017 - 2020. Nổi bật là cấp ủy, ban lãnh đạo Phân xưởng đã nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ thị số 226-CT/ĐU, ngày 14/1/2021 của Đảng ủy Công ty về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Chương trình số 238-CT/ĐU, ngày 30/101/2021, Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của BCĐ phòng chống tham nhũng, lãng phí trong Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.

Cụ thể, năm 2020, Phân xưởng Đường sắt đã tổ chức chọn, phân loại và lĩnh vật tư, đưa vào tái sử dụng các vật tư, phụ tùng cũ với số lượng là 1.001 tấn. Đến hết quý I, năm 2021, Phân xưởng đã chọn, phân loại, lĩnh tại kho Công ty với số lượng 7,4 tấn, 185 thanh tà vẹt bê tông cũ và 52 thanh tà vẹt gỗ cũ để phục vụ sản xuất trong mặt bằng caro nhằm tiết kiệm vật tư mua mới, tiết giảm chi phí, tăng cường đảm bảo an toàn kỹ thuật cho các tuyến đường sắt, phục vụ sản xuất của Công ty. Ngoài tiết kiệm vật tư, Phân xưởng còn chú trọng thực hiện tốt nội dung theo Chỉ thị số 1233/CT - TTCO, ngày 19/6/2020 Chỉ thị về viêc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn năm 2020 - 2025 theo Chỉ thị số 20/CT-TTG của thủ tướng Chính phủ, thông qua việc chủ động rà soát báo cáo Công ty và bàn giao lại cho các phân xưởng khác những khu vực nhà xưởng, máy móc công cụ mà đơn vị không còn nhu cầu sử dụng để Công ty sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả.

Những kết quả đáng ghi nhận của Phân xưởng là thành quả của sự đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể CBCNV, trong đó có sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Đảng ủy Công ty và sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, các phòng ban chức năng đối với Phân xưởng.

Tổ sản xuất gương mẫu

Tổ giám sát - Đội 3, Phân xưởng Đường sắt hiện có 10 CBCN, trong đó có 05 đồng chí là đảng viên, phụ trách công tác kiểm tra đường sắt và giám sát đơn vị ngoài Công ty sửa chữa đường sắt trên các tuyến mỏ. Hàng ngày, Tổ có nhiệm vụ kiểm tra đường sắt trên các tuyến mỏ để phát hiện những điểm xung yếu, lún võng, phụt bùn và phối hợp chặt chẽ cùng với đơn vị ngoài khắc phục ngay các điểm có nguy cơ gây mất an toàn chạy tầu. Trong 8 đầu năm 2021, Tổ đã góp phần giữ vững công tác an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố thiết bị, đảm bảo tốt công tác kéo than mỏ của Công ty. 

Điểm sáng và cũng là yếu tố được lãnh đạo Chi bộ Phân xưởng đánh giá cao là anh chị em trong Tổ giám sát luôn đoàn kết, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của những người đảng viên. Mỗi người đảng viên trong Tổ đều là tấm gương tiêu biểu, đi đầu trong mọi công việc, vận động quần chúng tham gia tích cực các phong trào thi đua lao động sản xuất, học tập và noi gương Bác bằng những việc làm thiết thực như tiết kiệm, công nhân bậc cao kèm cặp dìu dắt những công nhân mới, đẩy mạnh tuyên truyền cho người lao động thấm nhuần, từ đó lan tỏa tấm gương học và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực, gần gũi. Hàng năm, các đảng viên trong Tổ đều được xếp loại “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ” góp phần cùng Chi bộ Phân xưởng Đường sắt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tấm gương nữ đảng viên tiêu biểu

Lan tỏa những tấm gương bình dị

Chị Trần Thị Mai Oanh (đứng thứ 2 từ phải sang) nhận Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020

Từ thực tiễn công tác triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, về việc đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Phân xưởng Đường sắt có rất nhiều tấm gương học và làm theo gương Bác. Chị Trần Thị Mai Oanh là một trong những tấm gương đảng viên tiêu biểu ấy.

Sinh ra và lớn lên tại Cẩm Phả, tuổi thơ của chị Oanh đã gắn với hình ảnh những đoàn tàu chở nặng than tấp nập, hay tuyến đường sắt dài tít tắp, tiếng còi tàu hoặc hình ảnh của những tổ đội sửa chữa đường sôi nổi làm việc. Chính từ những ký ức tuổi thơ và tình yêu nghề đường sắt, chị Oanh xin vào làm công nhân Xí nghiệp Vận tải đường sắt (thuộc Công ty than Cẩm Phả), nay là Phân xưởng Đường sắt thuộc Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV. Không ngừng nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, đến nay chị đã là kỹ sư cầu đường sắt bậc 8/8.

Lan tỏa những tấm gương bình dị

Chị Oanh đã gắn bó với công việc tại Công ty Tuyển than Cửa Ông đã gần 35 năm

Gắn bó với nghề đường sắt năm 1988, chị đã trải qua đảm nhận nhiều nhiệm vụ: từ một công nhân, Tổ trưởng sản xuất, Đội phó, Đốc công tuyến miền Tây (năm 2016) và nay chị gắn bó với Tổ giám sát - PX Đường sắt. Đối với nhiệm vụ giám sát các tuyến đường sắt, ngoài việc phải nắm chắc quy trình, quy phạm kỹ thuật, khả năng xử lý sự cố khi có rủi ro, còn phải thật sự tận tụy với công việc. So với nam giới, phụ nữ làm nghề đường sắt sẽ có nhiều khó khăn hơn, cả về thời gian và tính chất công việc. Tuy nhiên, với chị Oanh, càng khó khăn chị càng nhắc nhở phải cố gắng hơn. Ở Phân xưởng, chị Oanh không những là đảng viên giỏi chuyên môn, đi đầu gương mẫu trong công việc và cuộc sống, mà còn là người luôn luôn lắng nghe, cân nhắc khi đưa ra quyết định, tôn trọng ý kiến của tập thể, cùng CBCN Phân xưởng chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngày nào chị cũng có mặt từ sáng sớm và ra về lúc chiều muộn. Đôi khi có việc đột xuất hay những hôm tập trung làm công trình sửa chữa lớn, phải huy động tất cả các tổ sản xuất để sửa chữa kịp thời, chị sẵn sàng cùng anh chị em trực tiếp làm việc để mong sao sớm đưa đường sắt đi vào hoạt động, không để sản xuất bị ngưng trệ. Hàng tuần, chị đều dành ra 2 - 3 ngày đi bộ hơn chục km để kiểm tra tuyến đường sắt (miền Đông và miền Tây), phát hiện những điểm xung yếu và có biện pháp khắc phục kịp thời. Từng mối ray, từng cây vẹt đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng, nhất là mỗi khi mùa mưa đến đường đầy những mối lún, phụt bùn, hay những bệ ghi hỏng, lưỡi ghi đầy bùn đất không quay ghi được thì phải sửa chữa kịp thời, không làm ảnh hưởng đến những chuyến tàu kéo than mỏ. Gần 35 năm gắn bó với những tuyến đường sắt, nơi đây là cả thanh xuân, là cuộc sống và tình yêu của chị Trần Thị Mai Oanh. Chị vui và tự hào khi nhiều năm qua, tuyến đường sắt miền Tây, miền Đông do chị phụ trách không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố thiết bị, công nhân trong Tổ luôn đoàn kết, gắn bó, đùm bọc lẫn nhau, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch Phân xưởng giao.

Chị chia sẻ: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là học Bác về tác phong bình dị, giản dị, phong cách làm việc biết kính trên, nhường dưới, vì mọi người. Bên cạnh đó là học ở ngay những người xung quanh mình, từ những việc làm nhỏ nhất. Phải trực tiếp làm việc, gắn bó với anh chị em công nhân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của mọi người". Từ tâm nguyện đó, chị Oanh bộc bạch: "Muốn tạo được sức mạnh tổng hợp, để người lao động đồng lòng thì bản thân mình phải nêu gương, làm trước... Chỉ cần nhìn dải đường sắt dài tít tắp hay những đoàn tàu nối đuôi nhau đi ăn than, chúng tôi lại càng thấy yêu công việc này hơn. Ở nơi đây, chúng tôi đã gắn bó cả tuổi thanh xuân và dành trọn tình yêu với nghề”.

Ngoài chuyên môn, chị Oanh còn là Ủy viên BCH Công đoàn của Phân xưởng, Tổ trưởng Công đoàn Tổ giám sát. Chị đã vận động anh chị em tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực đăng ký đảm nhận công trình việc khó, thực hiện tốt nội quy, quy trình, quy phạm, an toàn vệ sinh lao động… Nhờ vậy, hàng năm, Tổ Giám sát đều đạt danh hiệu tổ lao động xuất sắc, chị em trong đội có nhiều người đạt thành tích “mẹ giỏi con ngoan” và được Công ty khen thưởng. Cá nhân chị Oanh cũng đạt nhiều thành tích đáng nể: đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và Chiến sĩ Thi đua cấp Tập đoàn nhiều năm liên tục; danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc và được Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tặng Bằng khen; là đảng viên xuất sắc, gương mẫu được nhận Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020 của Đảng ủy Công ty…

Ngoài Phân xưởng Đường sắt, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV còn rất nhiều cá nhân, tập thể điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm bình dị, thiết thực, hiệu quả. Mỗi cá nhân, tập thể điển hình ấy đều là những tấm gương trong lao động sản xuất, cần được lan tỏa, nhân rộng để ngày càng có nhiều hơn nữa những điển hình tiên tiến, tiêu biểu tích cực đóng góp vào sự phát triển không ngừng của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV trong những chặng đường mới phía trước.

 

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”
  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
  BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ
  Chung tay bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điểm sái trái, xuyên tạc của thù địch trên các phương tiện truyền thông Internet
  KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ Phân xưởng Giám định
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Đồng thuận – Hướng tương lai
  Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đầu tiên của Vùng mỏ
  TỰ HÀO HÀNH TRÌNH 100 NĂM NHÀ SÀNG CỬA ÔNG
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG