Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

Chung tay bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điểm sái trái, xuyên tạc của thù địch trên các phương tiện truyền thông Internet

Ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, với Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ra đời, đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam; đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc.

 

Hơn 94 năm hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, vì độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

Mục đích chống phá của các thế lực thù địch là gì?

Ngày nay các thế lực thù địch đã lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của mạng internet và các trang mạng xã hội như: Facebook, youtube, tiktok, Instagram … để lan truyền những thông tin xấu, độc hại nhằm gây nghi ngờ và phủ nhận về giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ có thể xuyên tạc, đưa dẫn chứng giả về những thông tin không đúng trên mạng xã hội. Các tin tức và bài viết chủ yếu đánh vào tâm lý của những người thiếu hiểu biết hoặc hiểu biết không đầy đủ đề có gây kích động, tạo sức mạnh chống lại. Ngoài ra chúng còn lôi kéo mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là thanh niên, đảng viên có xu hướng “tự chuyển hoá”. Gần đây chúng còn dùng những chiêu thức mới để móc nối vào những đối tượng có tiền án, nghiện hút hoặc giang hồ mạng để truyền bá lối sống phương tây và công kích về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Mục đích chính mà họ mong muốn đạt được là gây ra sự bất ổn và không ổn định trong xã hội, làm suy yếu uy tín và sự lãnh đạo của Đảng và chính phủ. Bằng cách lợi dụng những người thiếu hiểu biết hoặc dễ tin, họ cố gắng xuyên tạc thông tin, phổ biến tin đồn hoặc thông điệp chống phá nhằm hạ bệ uy tín của các nhà lãnh đạo và cơ quan chính trị. Điều này có thể làm mất lòng tin của người dân vào hệ thống và tạo ra một môi trường không ổn định, dễ dẫn đến sự phân hóa và xung đột trong xã hội.

Âm  mưu chống phá của các thế lực thù địch diễn ra theo hình thức nào?

Các thế lực thù địch thường tạo ra các tài khoản giả mạo hoặc sử dụng các trang web không tin cậy để phổ biến tin tức giả mạo và thông điệp sai lệch. Chúng có thể sử dụng các chiến lược thủ công hoặc sử dụng công nghệ để tạo ra tin tức giả mạo, các hình ảnh được chỉnh sửa hoặc video được biên tập để gây hoang mang và hoài nghi trong cộng đồng. Bằng cách này, họ có thể tạo ra sự rối loạn và mất lòng tin trong xã hội, tạo điều kiện cho việc triển khai các âm mưu chống phá khác.

 Các thế lực thù địch cũng sử dụng các trang mạng xã hội để thúc đẩy các thảo luận tranh cãi và kích động các nhóm xung đột. Bằng cách tăng cường sự phân biệt giữa các vùng miền và căng thẳng giữa các nhóm trong xã hội, chúng có thể tạo ra một môi trường không ổn định và khó khăn cho chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật. Thông qua việc kích động các vấn đề nhạy cảm và phân biệt, họ có thể tạo ra một khung cảnh xã hội phân chia và mất ổn định.

Một chiến thuật phổ biến của các thế lực thù địch là tấn công cá nhân, vu khống hoặc phỉ báng các nhân vật và tổ chức có uy tín. Bằng cách này, họ có thể làm mất lòng tin của công chúng vào những người này và tạo ra sự nghi ngờ và lo ngại trong cộng đồng. Thông qua việc tấn công vào các nhân vật có ảnh hưởng, họ làm suy yếu sự ủng hộ của quần chúng nhân dân đối với Chính phủ và Đảng.

Các trang mạng xã hội cũng được sử dụng để tổ chức các hoạt động phản động và biểu tình. Các thế lực thù địch có thể tạo ra các nhóm và trang để kêu gọi biểu tình và phản đối chính sách của Chính phủ. Bằng cách này, họ có thể tạo ra sự căng thẳng và khó khăn cho Chính phủ trong việc duy trì trật tự và ổn định xã hội.

Các thế lực thù địch cũng tận dụng các trang mạng xã hội để tạo ra mạng lưới và liên kết với các tổ chức và cá nhân có cùng chí hướng. Bằng cách này, họ có thể tăng cường sự ảnh hưởng và phản đối Chính phủ và Đảng. Thông qua việc hợp tác và liên kết này, họ có thể tạo ra một mạng lưới mạnh mẽ và khó khăn cho các nỗ lực của Chính phủ để đối phó với họ.

Cuối cùng, các thế lực thù địch có thể tận dụng các lỗ hổng và yếu điểm trong hệ thống mạng xã hội để triển khai các cuộc tấn công trực tuyến. Bằng cách này, họ có thể lan truyền, tấn công và gây rối và phá vỡ hoạt động trên mạng xã hội.

Những tổn hại mà các thế lực thù địch đã gây ra

Các hoạt động chống phá nhằm gây ra sự bất ổn và không ổn định trong xã hội, đồng thời suy yếu uy tín và lòng tin của người dân vào Chính phủ và các tổ chức lãnh đạo. Những hậu quả của những hoạt động này rất đa dạng và ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế, xã hội, chính trị và an ninh quốc gia. Trên mặt kinh tế, sự bất ổn và xung đột có thể làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư và doanh nghiệp, dẫn đến việc giảm đầu tư và mất mát trong nền kinh tế. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng có thể tránh xa các quốc gia mà họ coi là không ổn định hoặc có nguy cơ cao về bất ổn chính trị, ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư và phát triển kinh tế. Trên mặt xã hội, sự bất ổn và xung đột có thể gây ra chia rẽ trong cộng đồng, tăng cường sự phân hóa xã hội và làm suy yếu mối liên kết xã hội. Cuộc biểu tình và các hành động phản động có thể dẫn đến bạo lực và mất trật tự công cộng, gây ra thiệt hại về tài sản và mất mát về người. Trên mặt chính trị, sự phản đối và phản kháng có thể làm suy yếu uy tín và sức mạnh của Chính phủ, khiến cho quyết định và chính sách khó khăn trong việc thực thi. Mất lòng tin vào cơ quan lãnh đạo và hệ thống chính trị có thể dẫn đến sự phân kỳ và mất lòng tin của người dân, làm suy yếu cơ sở hỗ trợ chính trị và ổn định. Trên mặt an ninh quốc gia, sự bất ổn và xung đột có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức khủng bố, gây ra nguy cơ an ninh và an toàn cho quốc gia. Đồng thời, sự bất ổn cũng có thể mở ra cơ hội cho các nước đối lập hoặc kẻ thù ngoại xâm tăng cường hoạt động thâm nhập và phá hoại.

Tổn thất và thiệt hại từ các hoạt động chống phá không chỉ là những tác động ngắn hạn mà còn có thể kéo dài và ảnh hưởng sâu rộng đến sự ổn định và phát triển của quốc gia trong thời gian dài. Để đối phó và ngăn chặn những hậu quả này, cần phải có sự hợp tác và nỗ lực từ phía cảnh sát, lực lượng an ninh, cũng như sự đồng lòng và ủng hộ của cộng đồng và các tầng lớp xã hội.

Một số định hướng, giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Trong thời gian tới, để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiếp tục đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, chúng ta cần chú trọng thực hiện tốt một số định hướng, giải pháp như sau:

Một là, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khẳng định vững chắc quan điểm có tính nguyên tắc, mang ý nghĩa sống còn của Đảng ta, đó là: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.    

Hai là, đặc biệt coi trọng việc kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Đa dạng hóa nội dung, phương thức, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nhiều cấp độ, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực và mỗi tầng lớp nhân dân. Cùng với việc nhận diện rõ các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, cần kết hợp đấu tranh trực diện và gián tiếp để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo kịch bản chặt chẽ; tổ chức chiến dịch truyền thông thống nhất, đa dạng, rộng rãi, có sự phối hợp đồng bộ của nhiều lực lượng để tăng tính hiệu quả và sức lan tỏa. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về truyền thông, báo chí, nhất là quản lý thông tin trên in-tơ-nét và mạng xã hội. Khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp lý về quản lý các hoạt động trên không gian mạng, tạo căn cứ để cảnh báo, răn đe và xử lý các trường hợp vi phạm.

Ba là, tăng cường các giải pháp công nghệ, kỹ thuật để phát hiện sớm, ngăn chặn tận “gốc” nguồn phát tán những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn các trang mạng độc hại. Đồng thời, xây dựng mới các trang mạng, báo chí có nội dung đấu tranh của ta bám sát thực tiễn, tuyên truyền sâu rộng với lập luận sắc bén, “chắc tay”, thuyết phục về các thành tựu phát triển của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các định hướng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế  - xã hội của đất nước, của địa phương, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, từng bước giành thế chủ động, làm chủ thế trận tiến công về thông tin tư tưởng, lý luận trên in-tơ-nét.

Bốn là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu để định hình, thiết lập hệ thống luận cứ, luận điểm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chú ý nhận diện những vấn đề mà các thế lực thù địch tập trung chống phá để xây dựng luận cứ khoa học thuyết phục, phục vụ và trực tiếp đấu tranh phản bác. Tập trung bảo vệ và làm lan tỏa những nội dung mới, tầm nhìn, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận.Chú trọng bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những vấn đề lý luận mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới... Nghiên cứu trên quan điểm khách quan, khoa học những tư tưởng, học thuyết, lý thuyết mới, tiến bộ để chắt lọc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đồng thời, nghiên cứu sâu các vấn đề quốc tế, các sự kiện gây “sốc” trên thế giới, để “mở mắt” cho các thế lực thù địch, phản động - những kẻ thường xuyên viện dẫn một cách lệch lạc, khập khiễng các vấn đề bên ngoài để bôi xấu, chỉ trích, xuyên tạc tình hình trong nước.

Năm là, gắn kết chặt chẽ yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên; với công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ nội bộ, xây dựng tổ chức đảng và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nhất là trong giới trẻ về lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và lịch sử Đảng, từ đó hình thành nhân sinh quan cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực phân biệt đúng - sai, khả năng miễn nhiễm trước các thông tin xấu, độc. Tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng, lý luận có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, phương pháp và kỹ năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, có nhiệt huyết và tầm cao về lý luận; xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, cán bộ trẻ. Tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm điều kiện làm việc để người tài chuyên tâm, nỗ lực đóng góp vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tích cực tìm kiếm, nhân rộng những mô hình hay, những cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh; khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng các nội dung tại các buổi sinh hoạt Chi bộ, cũng như lan tỏa những thông điệp ý nghĩa lên các trang mạng xã hội như trang fanpage “Người thợ” của TKV, trang Fb “Lửa hồng” của Công ty và các trang mạng xã hội khác vv... Nhằm giúp CBCNV nhanh chóng, dễ dàng hiểu biết và kịp thời nắm bắt những thông tin chính thống, ngăn chặn những thông tin sai lệch, không đúng sự thực.

Chi bộ Phân xưởng Đường sắtCác tin liên quan:
  Đảng ủy TKV khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”
  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
  BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ
  Chung tay bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điểm sái trái, xuyên tạc của thù địch trên các phương tiện truyền thông Internet
  KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ Phân xưởng Giám định
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Đồng thuận – Hướng tương lai
  Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đầu tiên của Vùng mỏ
  TỰ HÀO HÀNH TRÌNH 100 NĂM NHÀ SÀNG CỬA ÔNG
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG