Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - chuyên đề năm 2022 và các Nghị quyết của BCH Trung ương
Sáng ngày 6/8, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp cùng 06 Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ TKV khu vực Quảng Ninh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - chuyên đề năm 2022 và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Đảng ủy TKV: Gặp mặt đoàn đại biểu quần chúng ưu tú kết nạp đảng đợt 19/5 chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn
Sáng nay 25/5, tại Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin, Đảng ủy Tập đoàn tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu quần chúng ưu tú kết nạp Đảng đợt 19/5 chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022).
Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới
Đây là chủ đề Hội thảo khoa học cấp quốc gia được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức sáng 16/6 theo hình thức trực tuyến với 40 điểm cầu trên cả nước.
Từ lời căn dặn của Bác, nhìn nhận thẳng thắn công tác tuyên truyền, giáo dục và bồi đắp ý chí cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay
Với vai trò là đội dự bị tin cậy, là cánh tay đắc lực, là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và là “trường học, xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có nhiệm vụ quan trọng then chốt trong công tác giáo dục đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ đang trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn. Trước những biến động toàn cầu và trong bối cảnh của đất nước ta trong thập kỷ mới, thanh niên cũng có những thay đổi trong tư duy và nhận thức đòi hỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, người đồng hành và hỗ trợ thanh niên phải thay đổi phương pháp tiếp cận và hoạt động để tiếp tục nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sát cánh cùng thanh niên.
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng ngày 12/10/2021, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức tổ chức trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa Chỉ thị 05 - CT/TW nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
TÁC PHẨM CBCNV CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG – ĐẨY MẠNH CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC - TÁC GIẢ NGUYỄN THỊ CẨM THÚY, CHI BỘ KHỐI NGHIỆP VỤ
BÀI VIẾT THAM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
TÁC PHẨM "PHẠM THỊ LÝ – TẤM GƯƠNG ĐẢNG VIÊN TRẺ TIÊU BIỂU" - TÁC GIẢ TRẦN NGỌC NHUNG - CHI BỘ PX TUYỂN THAN 4
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
Tác phẩm "Nguyễn Hữu Hoan - Tấm gương sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật" - Tác giả Ngô Thị Như Quỳnh - Chi bộ PX Kho bến 2
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
Tác phẩm "Lan tỏa tấm gương học và làm theo Bác", tác giả Vũ Thị Hằng - Chi bộ Khối Văn phòng
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
Tác phẩm "Phát huy tinh thần xung kích trong phòng, chống dịch Covid – 19", tác giả Vũ Ngọc Tuyên - Bí thư ĐTN
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
Tác phẩm "CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông học tập và làm theo Bác về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: - Tác giả Phan Thủy - Chi bộ TTVH
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
Tác phẩm "Nữ Tổ trưởng sản xuất-Hăng say với công việc" - Tác giả Nguyễn Thị Huyền - Chi bộ PX Lọc sấy than
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
Tác phẩm "Đoàn Thanh niên Tuyển than Cửa Ông: Chiến dịch tình nguyện hè 2021 nhiều dấu ấn", tác giả Phan Thủy - Chi bộ Trung tâm TTVH
BÀI DỰ THI THAM GIA GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
TÁC PHẨM "NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG" ( TÁC GIẢ LƯU HÙNG VỸ - CHI BỘ PX ĐIỆN NƯỚC).
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
TÁC PHẨM "GƯƠNG SÁNG ĐẢNG VIÊN NGUYỄN XUÂN ĐÀI" - TÁC GIẢ NGUYỄN VĂN TẠC - CHI BỘ PX CƠ KHÍ
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
TÁC PHẨM HIỆU QUẢ TỪ MỘT CÔNG TRÌNH - TÁC GIẢ TÔ KIM THẠO - CHI BỘ PX TUYỂN THAN 3
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
Tác phẩm "Người đốc công hăng say công việc" - Tác giả Nguyễn Thị Liên - Chi bộ PX ĐMTX
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG: ĐIỂM TỰA - NIỀM TIN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (Tác giả Cẩm Thúy - Chi bộ Khối Nghiệp vụ)
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
Tác phẩm "Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông (TKV) thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Hoài Thương - Chi bộ Khối Văn phòng)
BÀI VIẾT THAM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
Tác phẩm "Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV với mục tiêu sản xuất phải gắn liền với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững". Tác giả Nguyễn Anh Chương - Chi bộ Khối Kỹ thuật
12

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG