Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sáng ngày 12/10/2021, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức tổ chức trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa Chỉ thị 05 - CT/TW nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
TÁC PHẨM CBCNV CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG – ĐẨY MẠNH CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC - TÁC GIẢ NGUYỄN THỊ CẨM THÚY, CHI BỘ KHỐI NGHIỆP VỤ
BÀI VIẾT THAM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
TÁC PHẨM "PHẠM THỊ LÝ – TẤM GƯƠNG ĐẢNG VIÊN TRẺ TIÊU BIỂU" - TÁC GIẢ TRẦN NGỌC NHUNG - CHI BỘ PX TUYỂN THAN 4
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
Tác phẩm "Nguyễn Hữu Hoan - Tấm gương sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật" - Tác giả Ngô Thị Như Quỳnh - Chi bộ PX Kho bến 2
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
Tác phẩm "Lan tỏa tấm gương học và làm theo Bác", tác giả Vũ Thị Hằng - Chi bộ Khối Văn phòng
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
Tác phẩm "Phát huy tinh thần xung kích trong phòng, chống dịch Covid – 19", tác giả Vũ Ngọc Tuyên - Bí thư ĐTN
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
Tác phẩm "CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông học tập và làm theo Bác về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: - Tác giả Phan Thủy - Chi bộ TTVH
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
Tác phẩm "Nữ Tổ trưởng sản xuất-Hăng say với công việc" - Tác giả Nguyễn Thị Huyền - Chi bộ PX Lọc sấy than
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
Tác phẩm "Đoàn Thanh niên Tuyển than Cửa Ông: Chiến dịch tình nguyện hè 2021 nhiều dấu ấn", tác giả Phan Thủy - Chi bộ Trung tâm TTVH
BÀI DỰ THI THAM GIA GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
TÁC PHẨM "NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG" ( TÁC GIẢ LƯU HÙNG VỸ - CHI BỘ PX ĐIỆN NƯỚC).
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
TÁC PHẨM "GƯƠNG SÁNG ĐẢNG VIÊN NGUYỄN XUÂN ĐÀI" - TÁC GIẢ NGUYỄN VĂN TẠC - CHI BỘ PX CƠ KHÍ
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
TÁC PHẨM HIỆU QUẢ TỪ MỘT CÔNG TRÌNH - TÁC GIẢ TÔ KIM THẠO - CHI BỘ PX TUYỂN THAN 3
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
Tác phẩm "Người đốc công hăng say công việc" - Tác giả Nguyễn Thị Liên - Chi bộ PX ĐMTX
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG: ĐIỂM TỰA - NIỀM TIN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (Tác giả Cẩm Thúy - Chi bộ Khối Nghiệp vụ)
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
Tác phẩm "Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông (TKV) thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Hoài Thương - Chi bộ Khối Văn phòng)
BÀI VIẾT THAM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
Tác phẩm "Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV với mục tiêu sản xuất phải gắn liền với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững". Tác giả Nguyễn Anh Chương - Chi bộ Khối Kỹ thuật
BÀI VIẾT DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG TUYỂN THAN 2 – TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG ĐỂ VỮNG BƯỚC ĐI LÊN
Tác phẩm :Tuyển than 2 - Tự hào truyền thống vững bước đi lên - Phạm Thanh Tùng Bí thư chi bộ, Quản đốc PX Tuyển than 2
BÀI DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG “DÂN VẬN KHÉO”- SỨC LAN TỎA CỦA MỘT MÔ HÌNH
TÁC PHẨM “DÂN VẬN KHÉO”- SỨC LAN TỎA CỦA MỘT MÔ HÌNH CỦA TÁC GIẢ LƯU HÙNG VỸ - CHI BỘ PX ĐIỆN NƯỚC
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
Tác phẩm: CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông học tập và làm theo Bác về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tác giả Phan Thủy (Chi bộ Trung tâm TT - VH)
BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
Tác phẩm Tự động hoá: Bước đột phá trong công nghệ tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (Tác giả Phạm Thanh Tùng - Chi bộ Khối Kỹ thuật)
12

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG