ngày 22/11/2019:

08 giờ 00: Họp xem xét đề nghị của UBND TP Cẩm Phả về việc chấm dứt việc đổ thải tại ô số 5 của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV để san lấp mặt bằng Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả tại Công ty PGĐ Phạm Thanh Tùng chỉ đạo tiếp và làm việc

14 giờ 00: Công ty IGUS Việt Nam làm việc tại Công ty, PGĐ Phạm Thanh Tùng, P.CĐ tiếp và làm việc

ngày 23/11/2019:

08 giờ 00: Đại Hội Đại biểu Hội VHNT tỉnh Quảng Ninh tại Cung Văn hóa Lao động Việt Nhật - Hạ Long, VP tham dự

ngày 4/12/2019:

15 giờ 00: Kỷ niệm 30 năm ngày TL Hội CCB VN tại UBND TP Cẩm Phả, TP. TPK Nguyễn Văn Cương tham dự

ngày 5/12/2019:

13 giờ 00: TKV kiểm tra thực hiện Nghị quyết liên tịch về công tác ATVSLĐ năm 2019 tại Công ty, PGĐ Nguyễn Anh Chương, Công đoàn Cty, ĐTN Cty tiếp và làm việc

 
Hôm nay: ngày 21/11/2019


Chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan một ngày làm việc hiệu quả...


LỊCH CÔNG TÁC CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG