ngày 10/7/2020:

07 giờ 30: Phó giám đốc Lâm Viết Vương làm việc cùng Ban KTTC Tập đoàn theo công văn số 3176/TKV - KTTC, ngày 03/7/2020. Địa điểm tại Công ty CP Địa chất mỏ.

 
Hôm nay: ngày 6/7/2020


Chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan một ngày làm việc hiệu quả...


LỊCH CÔNG TÁC CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG