ngày 20/10/2017:

08 giờ 00: Hội nghị chuyên đề "Quyền và nghĩa vụ của lao động nữ" tại Nhà văn hóa công nhân Công ty.

 
Hôm nay: ngày 18/10/2017

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG VĂN PHÒNG TW ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG CẤP ỦY ĐẢNG (18/10/1930-18/10/2017)


08 giờ 00: TTĐHSX Quảng Ninh tổ chức rà soát quản lý sử dụng đất của một số đơn vị tại TTĐHSX tại Quảng Ninh - Hạ Long: PGĐ Phạm Thanh Tùng, P. ĐTM

08 giờ 30: TTĐHSX tại Quảng Ninh kiểm tra TSCĐ là thiết bị thanh lý tại Công ty: PGĐ Lâm Viết Vương, P. CĐ, P. KCN, P. KT

09 giờ 00: Họp tác nghiệp sản xuất - tiêu thụ than giữa tháng 10/2017 - Khu vực Cẩm Phả tại VP Cty TNHH MTV Môi trường: PGĐ Nguyễn Anh Chương

09 giờ 30: Cty Kho vận đá bạc đăng ký tham quan, học tập tại Công ty: P. VTA

10 giờ 00: Họp rà soát kế hoạch đầu tư, xây dựng năm 2018 tại TKV - Hà Nội: PGĐ Phạm Thanh Tùng, P. ĐTM, CĐ, VTA, KCN.


Chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan một ngày làm việc hiệu quả...


LỊCH CÔNG TÁC CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG