ngày 19/2/2020:

13 giờ 30: Phó giám đốc Phạm Hồng Thanh cùng các phòng: KT, KCN, KH và PX Giám định tiếp và làm việc với lãnh đạo Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh về việc rà soát báo cáo kết quả thực hiện công tác pha trộn than nhập khẩu và than sản xuất trong nước tháng 12 và năm 2019 tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh.

 
Hôm nay: ngày 18/2/2020

08 giờ 00: TKV thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 tại Công ty, PGĐ Lâm Viết Vương chỉ đạo tiếp và làm việc


Chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan một ngày làm việc hiệu quả...


LỊCH CÔNG TÁC CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG