ngày 14/11/2018:

07 giờ 45: TKV kiểm tra mục tiêu thi đua chăm lo đời sống người lao động năm 2018 tại Công ty, Công đoàn Cty, PGĐ Đào Quốc Vinh, P.TCLĐ;AT, Trạm Y tế tiếp và làm việc

 
Hôm nay: ngày 20/10/2018

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930-20/10/2018)     ---    KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930-20/10/2018)



Chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan một ngày làm việc hiệu quả...


LỊCH CÔNG TÁC CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG