ngày 22/10/2021:

14 giờ 00: PGĐ Phạm Thanh Tùng, PGĐ Ngô Anh Linh cùng Ban QLDA làm việc với các Ban TKV v/v: Tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình. Tại VP Ban QLDA.

 
Hôm nay: ngày 21/10/2021


Chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan một ngày làm việc hiệu quả...


LỊCH CÔNG TÁC CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG