ngày 17/7/2019:

09 giờ 30: PGĐ Lâm Viết Vương và Văn phòng dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Khối thi đua Vùng Cẩm Phả. Tại Công ty than Quang Hanh.

ngày 18/7/2019:

08 giờ 00: Giám đốc, PGĐ Phạm Hồng Thanh và TP An toàn dự Hội nghị Kiểm điểm công tác ATVSLĐ 06 tháng đầu năm, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn 06 tháng cuối năm. Tại Khách sạn Heritage Hạ Long.

15 giờ 00: Báo cáo kết quả thực hiện khối lượng mỏ 6 tháng đầu năm 2019 tại TKV-QN, PGĐ Lâm Viết Vương chỉ đạo thực hiện

ngày 23/7/2019:

19 giờ 30: Công đoàn Công ty Dự, động viên Hội thi "Tìm hiểu Công đoàn Việt Nam 90 năm xây dựng và phát triển". Tại Cung Văn hóa Lao động Việt Nhật.

ngày 24/7/2019:

08 giờ 00: TKV soát xét BCTC giữa niên độ cho kỳ tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2019 tại Công ty, PGĐ Lâm Viết Vương chỉ đạo tiếp và làm việc

 
Hôm nay: ngày 16/7/2019

08 giờ 10: PGĐ Phạm Hồng Thanh tiếp và làm việc với Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH - Công an tỉnh Quảng Ninh về việc kiểm tra an toàn PCCC - CNCH.


Chúc toàn thể cán bộ, công nhân viên cơ quan một ngày làm việc hiệu quả...


LỊCH CÔNG TÁC CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG