Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Chính vì vậy, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa con người Việt Nam. Quan điểm về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam được thể hiện trong nhiều nghị quyết quan trọng của Đảng, khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

 

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ "...phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội". Trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, và hội nhập quốc tế hiện nay, bên cạnh việc phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam luôn coi “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước”, quan tâm “xây dựng văn hóa và người lao động TKV phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ”.

Ở đây, khái niệm “nền tảng tinh thần” được hiểu là không gian tinh thần của cộng đồng, là khí thế của đông đảo quần chúng nhân dân, trong đó có những người lao động của ngành Than, là hệ tư tưởng tình cảm, niềm tin, khát vọng của con người, đạt chuẩn mực chân, thiện, mỹ …Nền tảng tinh thần này bao gồm truyền thống văn hóa, bản sắc và lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam và với những người Thợ Mỏ, đó chính là truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”.

Bám sát tinh thần đó, những năm qua Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV, có hơn 900 Đảng viên, với bề dày truyền thống 64 năm xây dựng và phát triển, luôn chú trọng công tác tổ chức, xây dựng và phát triển phong trào Văn hóa - Thể thao phù hợp với hoạt động sản cuất kinh doanh và phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Coi đây là nền tảng quan trọng để phát triển những giá trị văn hóa của Thợ Mỏ trên vùng đất Cửa Ông anh hùng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đã khẳng định, con người là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định mọi thành công của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Người khẳng định, trong sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thì con người phải là trung tâm của sự phát triển, đồng thời nằm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thấm nhuần tư tưởng đó, Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông bên cạnh việc tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong phát động các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, đã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo xây dựng các thiết chế văn hóa; chỉ đạo tổ chức các hoạt hoạt động văn hóa - thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng cao nhận thức, phát triển trí tuệ và bản lĩnh, văn hóa, đạo đức; kế thừa những giá trị tốt đẹp của các thế hệ Thợ mỏ đi trước; định hướng hình thành những phẩm chất cho một thế hệ công nhân mới có trí tuệ, bản lĩnh, có tác phong công nghiệp, toàn diện với cả Đức - Trí - Thể - Mỹ. Đồng thời, vì lợi ích lâu dài trên cơ sở xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Trong những năm qua, Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV luôn chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các đoàn thể quần chúng phối hợp xây dựng, duy trì là một trong những đơn vị dẫn đầu trong phong trào văn hoá thể thao của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh. Các cấp uỷ Đảng trong Công ty luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ và phong trào thể dục thể thao, coi đây là một trong những mục tiêu quan trọng nhằm nâng cao đời sống tinh thần CBCNV, cổ vũ, động viên, thúc đẩy mạnh mẽ khí thế thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm.

 

Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV được khen thưởng trong phong trào Văn hoá thể thao

Toàn Đảng bộ đã tích cực triển khai thực hiện mô hình “Khéo trong công tác tổ chức, xây dựng và phát triển phong trào Văn hóa - Thể thao” gắn với chủ trương đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động với quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tập đoàn giao.

Nội dung phong phú, sôi nổi, văn minh, thiết thực và tiết kiệm, đặc biệt chú trọng công tác tổ chức rộng khắp từ phòng ban tới các công trường, phân xưởng. Kết hợp tổ chức các hoạt động phong trào với đạo tạo bồi dưỡng hạt nhân văn nghệ, tài năng thể thao làm nòng cốt cho Công ty, luôn là yêu cầu được Đảng ủy, ban lãnh đạo Công ty đặt ra khi tổ chức các hoạt động Văn hóa - Thể thao.

Việc vận dụng linh hoạt giữa sản xuất và tổ chức các hoạt động Văn hóa - Thể thao phù hợp với từng thời gian trong năm, vừa phát triển được phong trào, tạo khí thế và động lực trong sản xuất kinh doanh, vừa không ảnh hưởng tới công tác sản xuất được Đảng bộ Công ty quan tâm chỉ đạo các chi bộ nghiêm túc nghiên cứu triển khai thực hiện.

 

Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV lá cờ đầu trong phong trào

Văn hoá – Thể thao

Trong công tác văn nghệ, nhiều năm qua, Công ty luôn duy trì hoạt động của Đoàn nghệ thuật quần chúng với nòng cốt là những người lao động trực tiếp tại các công trường, phân xưởng, thực hiện tập trung tập luyện và biểu diễn các chương trình văn nghệ chào mừng các sự kiện của Công ty, Tập đoàn và các cấp.

Đối với công tác thể thao, cùng với tổ chức các giải nội bộ, Công ty thường xuyên thành lập các đội tuyển tham gia thi đấu các giải thể thao do Tập đoàn TKV tổ chức và đạt nhiều thành tích cao. Bên cạnh đó, việc quản lý, chỉ đạo Đội bóng đá nữ Than - Khoáng sản Việt Nam thi đấu các giải do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức đều đạt và vượt chỉ tiêu Tập đoàn giao, tiêu biểu phải kể tới như đạt Cúp Vô địch giải U19 Quốc gia 2021, Huy chương Vàng Môn Bóng đá nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Vô địch Giải Bóng đá nữ Cúp Quốc gia năm 2023...

Để đạt được những thành công trên, căn cứ vào định hướng và kế hoạch hoạt động VH-TT hàng năm của Tập đoàn; ngay từ cuối năm trước, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động Văn hóa - Thể thao năm sau với các nhiệm vụ cụ thể. Trên cơ sở đó, Công ty chỉ đạo Trung tâm Thể thao Văn hóa  - đơn vị trực tiếp quản lý, chỉ đạo Đội nghệ thuật quần chúng Công ty tập luyện, biểu diễn. Căn cứ vào mục đích, yêu cầu của sự kiện, đơn vị sẽ xây dựng chương trình văn nghệ đúng với nội dung, đảm bảo thời lượng, chuẩn bị đầy đủ các dữ liệu như nhạc đệm, lời bài hát vv... để tập luyện cho những diễn viên không chuyên là CBCNV Công ty. Đồng thời, đôn đốc, giao cho các bộ phận phối hợp, hướng dẫn tập luyện, để các chương trình văn nghệ đạt yêu cầu chất lượng cao về mọi mặt.

Tương tự, đối với công tác thể thao, dựa trên kế hoạch tổ chức thi đấu các giải bóng đá Quốc gia hằng năm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Công ty chỉ đạo Đội bóng đá nữ TKV lập kế hoạch huấn luyện sát thực với tình hình thực tế. Xây dựng giáo án theo từng ngày, từng tuần, sắp xếp đội hình tập luyện thi đấu hợp lý, chú trọng huấn luyện kỹ chiến thuật, nâng cao thể lực và đào tạo vận động viên trẻ.

Là một doanh nghiệp của ngành than, với hơn 3000 CBCNV, nhiều năm qua, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Công ty luôn duy trì quản lý, khai thác và hoạt động có hiệu quả các cơ sở vật chất phục vụ CBCNV và nhân dân trên địa bàn phường Cửa Ông như: Sân vận động Công ty với 5.000 chỗ ngồi, hiện là nơi tập luyện của Đội bóng đá nữ TKV, đồng thời là nơi thường xuyên diễn ra các giải bóng đá phong trào Tập đoàn và tỉnh Quảng Ninh; Nhà Thi đấu thể thao với 2.000 chỗ ngồi, là nơi tập luyện và thi đấu môn cầu lông, bóng bàn; Câu lạc bộ gồm các phòng tập thể thao, phòng Truyền thống, phòng Thư viện, là nơi tập luyện môn bóng bàn và diễn ra các hoạt động thông tin, giải trí cho người lao động Công ty. Ngoài ra, Công ty hiện còn có Nhà Văn hóa Công nhân sức chứa 500 chỗ ngồi, Hội trường sức chứa 300 chỗ ngồi được trang bị đầy đủ thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ cho đội nghệ thuật quần chúng Công ty tập luyện và biểu diễn, các cuộc thi văn hóa văn nghệ, các Hội nghị, cuộc họp, học tập của Công ty.   

Việc chú trọng đầu tư vào các thiết chế, cơ sở văn hóa thể thao nêu trên đã cho thấy tầm nhìn sáng suốt của Đảng bộ, ban Lãnh đạo Công ty trong việc tạo ra một môi trường làm việc và sống tốt hơn cho cả CBCNV và cộng đồng địa phương. Cung cấp cho người lao động những địa điểm để thư giãn và tập luyện sau những giờ làm việc căng thẳng, giúp cải thiện sức khỏe, tăng cường sự phát triển tư duy và nâng cao đời sống tinh thần của người lao động.

 

Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công Giải cầu lông, bóng bàn phong trào CNVC năm 2024

Mặt khác, những thành tích thi đấu nổi bật của Đội bóng đá nữ Than- Khoáng sản Việt Nam tại các giải bóng đá nữ quốc gia do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, đã góp phần quảng bá hình ảnh Công ty, Tập đoàn TKV đến với đông đảo khán giả cả nước, tạo nền tảng tinh thần lành mạnh trong công nhân lao động, là cơ sở để xây dựng con người và môi trường văn hóa xã hội tốt đẹp theo nghị quyết của Đảng.

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, từ phong cách làm việc, đến trang phục cán bộ, công nhân viên, cơ sở vật chất, hạ tầng từ Công ty đến các đươn vị đều có nhiều đổi mới, văn minh, lịch sự và khoa học, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao hiệu quả làm việc của CBCNV. Đặc biệt, năm 2015, Công ty xây dựng và ban hành Bộ Văn hóa ứng xử, tập trung chủ yếu vào các nội dung như: Ứng xử nội bộ, ứng xử với khách hàng, đối tác, văn hóa sử dụng mạng xã hội, văn hóa ứng xử khi tham gia các hoạt động chung của Công ty, văn hóa xin lỗi, cảm ơn… Chính những nét văn hóa này, đã giữ chân người lao động để họ thêm yêu quý, gắn bó với đơn vị, luôn sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, sát cánh cùng Công ty vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

 

Đội bóng đá nữ TKV đạt Cúp Vô địch Giải Cúp Quốc gia năm 2023

Thông qua các hoạt động Văn hóa - Thể thao đã lan tỏa những hình ảnh đẹp về đời sống văn hóa tinh thần của người công nhân Tuyển than Cửa Ông nói riêng và của người công nhân ngành than nói chung. Qua các hoạt động Văn hóa - Thể thao, trình độ dân trí, mức hưởng thụ văn hóa của người lao động được cải thiện tốt hơn, tạo môi trường lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội, từng bước góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở doanh nghiệp.

Đối với những người thợ Tuyển than giàu truyền thống, đây thực sự là một chất xúc tác thúc đẩy mạnh mẽ khí thế thi đua lao động sản xuất trên các công trường, phân xưởng.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV nói riêng và Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam nói chung đã và đang tạo dựng nền móng vững chắc của văn hóa mới theo đúng định hướng của Đảng. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những nét văn hóa của Tuyển than Cửa Ông mang đậm các đặc trưng của văn hóa Thợ mỏ, lấy chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam, hướng đến các giá trị “chân - thiện - mỹ”. Quá trình xây dựng và phát triển văn hóa tại Đảng bộ Tuyển than Cửa Ông-TKV đã có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đời sống văn hóa của những người công nhân nơi đây ngày càng phong phú, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, trong đó nổi bật hơn cả là truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”. Từ đó góp phần hình thành bản lĩnh của những người công nhân Việt Nam thế hệ mới, đáp ứng được yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Có thể khẳng định, việc định hướng, xây dựng và phát triển những hoạt động văn hóa - thể thao tại Đảng bộ Tuyển than Cửa Ông-TKV, bám sát đường lối của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã tạo nên một nét đặc sắc riêng có của văn hóa Thợ mỏ hôm nay; góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người phát triển toàn diện, xây cái tốt để lấn át cái xấu, làm lành mạnh hóa môi trường xã hội, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc; tạo động lực để CBCNV Công ty hăng hái thi đua xây dựng Công ty, Tập đoàn, tỉnh Quảng Ninh và tổ quốc ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc./.

 

Phan Thủy ( Chi bộ Trung tâm Văn hóa - Thể thao

Đảng bộ ty Tuyển than Cửa Ông – TKV )

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”
  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
  BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ
  Chung tay bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điểm sái trái, xuyên tạc của thù địch trên các phương tiện truyền thông Internet
  KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ Phân xưởng Giám định
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Đồng thuận – Hướng tương lai
  Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đầu tiên của Vùng mỏ
  TỰ HÀO HÀNH TRÌNH 100 NĂM NHÀ SÀNG CỬA ÔNG
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG