Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán chi (Cẩm Thúy)
Dự toán chi phải trong phạm vi nguồn thu được phân phối, sử dụng trong năm theo quy định của TLĐ. Trong dự toán chi cần dành nguồn kinh phí để tổ chức nhiệm vụ trọng tâm, nội dung và hình thức hoạt động thiết thực vì lợi ích cho đoàn viên công đoàn và người lao động, tránh hình thức, lãng phí... Việc mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tài sản cân đối từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Việc đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện theo Kế hoạch đầu tư công được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phê duyệt. Đồng thời, cần xác định các khoản nghĩa vụ nộp kinh phí cấp trên theo đúng quy định được giao.

      Lưu ý một số quy định chung về công tác thi đua, khen thưởng của TKV năm 2022 (Cẩm Thúy)
      Tiêu chuẩn khen thưởng cấp nhà nước đối với tập thể, cá nhân đề nghị năm 2022 (Cẩm Thúy)
      TKV hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 (Cẩm Thúy)
      Hướng dẫn trình khen thưởng năm 2022 đối với cấp TKV, UBQLV và CSTĐ toàn quốc (Cẩm Thúy)
      Cài đặt ứng dụng Lệnh sản xuất
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - chuyên đề năm 2022 và các Nghị quyết của BCH Trung ương
Sáng ngày 6/8, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp cùng 06 Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ TKV khu vực Quảng Ninh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - chuyên đề năm 2022 và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

LAN TỎA MẠNH MẼ PHONG TRÀO THI ĐUA SẢN XUẤT, PHÁT HUY SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ
Cùng với những dấu ấn của quá trình xây dựng và phát triển của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, Phòng Kỹ thuật công nghệ (KCN) ngày càng vững bước trên con đường CNH, HĐH và làm chủ công nghệ sàng tuyển chế biến than. Trong hai năm qua, cán bộ, đảng viên Phòng KCN đã tham mưu cho lãnh đạo Công ty nhiều giải pháp đột phá.

      PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 4 – DẤU ẤN SAU 2 NĂM THÀNH LẬP
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 110 cán bộ, đảng viên
Sáng 22/9, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2022 cho 110 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Công ty.

      Đảng ủy Công ty TTCO lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023)
      Tháng 10: Đảng uỷ TKV lãnh chỉ đạo cơ quan quản lý điều hành, các tổ chức chính trị vượt qua các khó khăn hoàn thành các mục tiêu chính trị đã đề ra
      Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng CTHĐ thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/ĐU, ngày 13/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về cộng tác quy hoạch cán bộ (Phan Thủy –TTVH)
      Khối Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề Tháng 10/2022 (Cẩm Thúy)
      Tháng 8/2022: Đảng uỷ TKV tập trung lãnh chỉ đạo hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu theo kế hoạch
CĐBP Khối Nghiệp vụ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 (Cẩm Thúy)
Trong không khí thi đua sôi nổi của CNVC lao động Tập đoàn CN Than KS Việt Nam đang phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2022 và tích cực thực hiện các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với với cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông; cán bộ, đoàn viên công đoàn Khối Nghiệp Vụ đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.

      Công đoàn Công ty phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2 (Cẩm Thúy)
      Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028
      Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023
      Hướng dẫn một số nội dung về văn kiện Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028
      Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2022
Đoàn TN Công ty: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn cơ sở năm 2022 (CTV Ngọc Nhung - 358)
Thực hiện Công văn số 58 - CV/ĐTNTKV ngày 06/7/2022 của BTV Đoàn thanh niên TKV về việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ đoàn cơ sở năm 2022, trong 2 ngày 30 và 31/8/2022, Đoàn Thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức chương trình Tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn cho các đ/c cán bộ đoàn chủ chốt tại các Chi đoàn năm 2022.

      ĐTN Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng năm Thanh niên tình nguyện 2019
      Đoàn thanh niên Công ty Tuyển than Cửa Ông: Tổ chức các hoạt động Vui trung thu năm 2016
      Đoàn thanh niên Công ty tham gia Hội trại Thanh niên Tỉnh đoàn Quảng Ninh năm 2016
Tổ chức khóa bồi dưỡng, huấn luyện và cấp thẻ sát hạch viên lái
Căn cứ vào khoản 1 Điều 77 Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt;

      Công ty Tuyển than Cửa Ông: Bế giảng lớp sơ cấp nghề giám định khối lượng than
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG-TKV
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG-TKV. Tên tiếng Anh: Vinacomin - Cuaong Coal Preparation Company. Địa chỉ: Phường Cửa Ông - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh. Số điện thoại: 02033 865.043 - Fax: 02033 865.656. Emai: cty.tuyenthancuaong.tkv@gmail.com - Website: tuyenthancuaong.com.vn Ngày thành lập: 20-8-1960 Vốn điều lệ : 101.134.000.000 đồng. Giám đốc: Đặng Văn Khôi. Các Phó Giám đốc: Nguyễn Anh Chương, Phạm Hồng Thanh, Phạm Thanh Tùng, Đào Quốc Vinh, Lâm Viết Vương, Ngô Anh Linh


CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG