Đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn (Cẩm Thúy)
Căn cứ Bộ luật Lao động 2019, Luật Công đoàn 2012 và các văn bản huớng dẫn thi hành; Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Căn cứ Hướng dẫn số: 90/HD- TLĐ của Tổng Liên đoàn ban hành ngày 17/7/2023 về đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của các cấp công đoàn; Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) của các cấp công đoàn như sau:
Công đoàn Công ty có 703 sáng kiến tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
Hưởng ứng Chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam về phát động Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.
Giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể và chế độ lao động nữ năm 2023 (Cẩm Thúy)
Thực hiện chương trình công tác năm 2023 của Công đoàn TKV về công tác dân chủ đối thoại, Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) ban hành Kế hoạch giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể năm 2023 và chế độ lao động nữ năm 2023 tại một số Công đoàn cấp trên cơ sở, Công doàn cơ sở trực thuộc như sau:
Tuyển than Cửa Ông tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi”
Ngày 22/8, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức Tuyên dương con CNVCLĐ và các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào “Bố mẹ lao động giỏi, con chăm ngoan học giỏi” năm học 2022 - 2023.
Kết quả tham gia danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” trong CNLĐ năm 2022 (Cẩm Thúy
Năm 2022 Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam gặp nhiều khó khăn thách thức do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng lớn tới mọi hoạt động SXKD của Tập đoàn, các đơn vị thành viên và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, tâm tư của người lao động.
Công đoàn TKV hoàn thành vượt chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến” trước 2 tháng 20 ngày (Cẩm Thúy)
Hưởng ứng Chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam về phát động Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Với sự đồng lòng quyết tâm, vào cuộc của các cấp công đoàn trong toàn Tập đoàn, cùng với nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, tiên phong của trên 95 nghìn đoàn viên, người lao động vượt qua những khó khăn do tác động của tình hình dịch bệnh, đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã thực hiện vượt chỉ tiêu đề ra của chương trình trước 2 tháng 20 ngày; thông qua chương trình đã thúc đẩy mạnh mẽ phong trào sáng kiến, sáng tạo, tạo động lực để Tập đoàn và các đơn vị thực hiện tốt mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động và thích ứng an toàn trong tình hình mới.
Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác An toàn VSLĐ Chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028
Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2023, chào mừng Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028 do Công đoàn TKV phát động được các cấp ủy đảng, cơ quan chuyên môn, tổ chức chính trị xã hội quan tâm, tạo điều kiện; sự triển khai đồng bộ của công đoàn các đơn vị trực thuộc và đặc biệt là sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, người lao động trong toàn Tập đoàn.
Công đoàn Tuyển than Cửa Ông tích cực vận động CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trong những năm qua, một trong những chìa khóa thành công của Công ty chính là Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể quần chúng, tích cực vận động CNVCLĐ hiện thực hóa các chủ trương, Nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và công đoàn cấp trên; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được long trọng tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7 năm 2023, tại thành phố Hạ Long. Tham dự Đại hội có 380 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho trên 400.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong toàn tỉnh.
Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp.
Trong 2 ngày 19, 20/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình - Hà Nội, diễn ra Đại hội VI, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) nhiệm kỳ 2023-2028.
Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng (Cẩm Thúy)
Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW - Phan Thủy
Thực hiện Công văn số 1022-CV/ĐU, ngày 30 5/2023 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV về việc tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá X “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Ban Thương vụ Công đoàn Công ty yêu cầu các cấp Công đoàn trong Công ty triển khai tuyên truyền trước, trong, sau Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị Quyết số 27-NQ TW với các nội dung sau:
Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 - Phan Thủy
Nhằm truyền tải chủ đề Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2023 đến các công đoàn bộ phận, các tổ công đoàn và đoàn viên, người lao động. Thực hiện Hướng dẫn số 305/HD- CĐTKV ngày 14/6/2023 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2023 trong các cấp công đoàn, Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên và người lao động về giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa; xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.
KHAI MẠC LỚP HỌC HUẤN LUYỆN ĐỊNH KỲ AT, VSLĐ CHO MẠNG LƯỚI ATVSV VÀ TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2023
Thực hiện Luật số 84/2015/QH13 Luật an toàn, vệ sinh lao động và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
Giới thiệu chương trình Phúc lợi đoàn viên năm 2023 hợp tác với Đại học Anh Quốc (Cẩm Thúy)
Thực hiện Chương trình số 1734/Ctr-TLĐ ngày 14/11/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn năm 2020 - 2023,
Tham gia Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cẩm Thúy)
Căn cứ Công văn số 90/CV-VATVSLĐ ngày 12/5/2023 của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi ảnh “Công nhân với công tác ATVSLĐ” năm 2023 (Cuộc thi) do Hội Khoa học kỹ thuật An toàn vệ sinh lao động Việt Nam, Viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và Tạp chí Lao động và Công đoàn phối hợp tổ chức.
Một số lưu ý về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp (Cẩm Thúy)
Căn cứ quyết định 5692/QĐ-TLĐ ngày 08/12/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp;
Lãnh đạo Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các tổ đội, cá nhân xuất sắc nhân Tháng công nhân – Tháng AT, VSLĐ tại PX Tuyển than 2
Chiều ngày 17/5/2023, các đ/c lãnh đạo công ty Tuyển than Cửa Ông đã tổ chức buổi thăm tặng quà cho các tổ đội và cá nhân xuất sắc trong tháng công nhân - tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2023 tại Phân xưởng Tuyển than 2. Buổi thăm và tặng quà có Đ/c Nguyễn Thị Anh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Đ/c Đỗ Văn Tăng - Chủ tịch Công đoàn, Đ/c Nguyễn Anh Chương - Phó Giám đốc Công ty và Đ/c Bùi Hải Yến - Phó Chủ tịch Công đoàn công ty
Công đoàn TKV có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trong 2 ngày 13-14/5/2023, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng 133 tập thể, cá nhân (58 tập thể và 75 cá nhân) điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Công đoàn, công chức, viên chức, người lao động giai đoạn 2021 – 2022.Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) có 1 tập thể là Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông và 1 cá nhân là công nhân Lê Văn Biên - Phân xưởng Khai thác 7, Công ty Than Thống Nhất - TKV vinh dự được tuyên dương trong dịp này.
Công đoàn Phân xưởng Điện nước đăng ký đảm nhận công trình “Trung đại tu Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện”
Thực hiện kế hoạch trung tu năm 2023, 8h sáng ngày 26/4/2023 phân xưởng Điện nước đã tiến hành thực hiện công trình Trung Hệ thống máy lọc ép tăng áp 407 – phần điện - phân xưởng Lọc sấy than. Đây là công trình BCH Công đoàn Điện nước đăng ký chào mừng các ngày lễ lớn và Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, Vệ sinh lao động 2023. Đến dự lễ phát động có đ/c Bùi Ngọc Cường – UVBTV Công đoàn Công ty.
12345678910...

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG