Phòng chống mưa bão: “3 trước”, “4 tại chỗ”
Là các đơn vị có nhiệm vụ chế biến, tiêu thụ than của vùng Cẩm Phả, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - TKV và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã luôn chú trọng công tác PCMB, chủ động triển khai “3 trước”, “4 tại chỗ”, ứng phó với mọi tình huống nhằm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, tài sản trong quá trình sản xuất…
CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHÁT HIỆN, BÁO CÁO KỊP THỜI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
Ngày 29 tháng 6 vừa qua, Công ty ra công văn tăng cường tuyên truyền, phát hiện báo cáo kịp thời về công tác phòng, chống ma túy.
Đăng ký đào tạo về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2022 (Quỳnh Anh - 948)
Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008, Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN, ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, về việc quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ;
Chiêu sinh lớp Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu năm 2022 (Quỳnh Anh)
Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin thông báo chiêu sinh lớp Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu, dự kiến triển khai tháng 07 năm 2022, cụ thể như sau:
Hợp nhất phòng Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ với Phòng Bảo vệ - Quân sự
Thực hiện Quyết định số 2410/QĐ-TKV ngày 31/12/2019 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành hướng dẫn định biên lao động theo mô hình mẫu;
Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 (Cẩm Thúy)
Căn cứ kế hoạch liên tịch số 01/KHLT/TKV-CĐTKV, ngày 03/01/2022 giữa Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về phát động thi đua năm 2022, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2022” và mục tiêu tổng quát: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”.
“Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” (Cẩm Thúy)
Thực hiện Kế hoạch số 206/KLI-TLĐ ngày 18/5/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH, ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khoá XI), về “Nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” (sau đây gọi là Nghị quyết) và Chỉ thị số 04/CT-TLĐ, ngày 03/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về việc tiếp tục đấy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” (sau đây gọi là Chỉ thị), cụ thể như sau:
Công đoàn TKV triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy
Thực hiện kế hoạch số 208/KH-TLĐ, ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26 tháng 6). Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch hướng dẫn công đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) với những nội dung sau:
Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Sáng ngày 20/6, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) tổ chức gặp mặt các cộng tác viên tiêu biểu trang Thông tin điện tử Công đoàn TKV nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022) và trao giải Cuộc thi ảnh "Hoa của Mỏ" trên trang Fanpage Công đoàn TKV.
Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 4 đợt 2 toàn dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2022 (Cẩm Thúy)
Thực hiện Công văn số 3114/SYT-NVY ngày 01/6/2022 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc “Phân bổ vắc xin phòng Covid-19 để triển khai tiêm chủng mũi 4 (đợt 1); Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-BCD ngày 04/6/2022 của Ban Chỉ đạo tiêm chủng vắc xin Thành phố về việc Tiêm chủng diện rộng vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 4 (mũi nhắc lại) cho người dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2021-2022.
Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ công đoàn (Cẩm Thúy - 829)
Hướng dẫn cụ thể về chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền phê duyệt, phương pháp, thời điểm quy hoạch (Cẩm Thúy - 851)
Tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu nhân sự, quy trình hồ sơ quy hoạch (Cẩm Thúy – 1.032)
Về tiêu chuẩn, điều kiện
Báo chí và bài học từ 12 chữ “phê bình” của Bác
Cách đây 60 năm, vào tháng 9.1962, tại Đại hội lần thứ III của Hội nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài nói chuyện quan trọng mang tính định hướng cả trong tư duy lẫn nghiệp vụ đối với những nhà báo. Sau hơn nửa thế kỷ, vấn đề Bác đặt ra với người làm báo cũng như với báo chí cách mạng Việt Nam vẫn còn nguyên tính thời sự. Đặc biệt là vấn đề phê bình và tự phê bình của báo chí.Cách đây 60 năm, vào tháng 9.1962, tại Đại hội lần thứ III của Hội nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài nói chuyện quan trọng mang tính định hướng cả trong tư duy lẫn nghiệp vụ đối với những nhà báo. Sau hơn nửa thế kỷ, vấn đề Bác đặt ra với người làm báo cũng như với báo chí cách mạng Việt Nam vẫn còn nguyên tính thời sự. Đặc biệt là vấn đề phê bình và tự phê bình của báo chí.
Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 (Cẩm Thúy - 1.036)
Thực hiện Hướng dẫn số 58/HD-TLĐ, ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg, ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 - 2026;
Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (Cẩm Thúy - 1.196)
Tập trung cao độ cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm
Tháng 5/2022, than nhập khẩu về nhiều, than của các mỏ giao tương đối ổn định. Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi cho sản xuất; giá cả nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao. Song, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung cao độ cho sản xuất, đảm bảo việc làm, đời sống của CBCNV với mức thu nhập tiền lương bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng.
Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn (Cẩm Thúy)
Trong thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (viết tắt là Tổng Liên đoàn) nhận được ý kiến của một số công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước về khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn (Quyết định số 3226/HD-TLĐ ngày 20/9/2021). Để có cơ sở sửa đổi quy định về chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn, Tổng Liên đoàn xin ý kiến các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn về nội dung Dự thảo sửa đổi Quyết định số 3226/HD-TLĐ ngày 20/9/2021, tập trung vào 04 nội dung sau:
Nội quy thi nâng bậc, truyền nghề công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh - 709)
Công ty ban hành Nội quy thi nâng bậc, truyền nghề công nhân kỹ thuật năm 2022, kèm theo quyết định số 1401/QĐ-TTCO, ngày 25/5/2022. Cụ thể như sau:
Kết quả tổ chức lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 12 (2020 - 2022) (Cẩm Thúy)
Thực hiện Quyết định số 1741/QĐ-TKV, ngày 07/10/2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc triệu tập học viên lớp “Đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 12” tại Trường Quản trị kinh doanh – Vinacomin, cho các đối tượng là các cán bộ diện quy hoạch chức danh giám đốc, phó giám dốc doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Nhà trường đã tổ chức lớp học từ ngày 12/10/2020 đến ngày 13/05/2022.
12345678910...

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG