NÂNG CAO CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG - CTV Đỗ Như Ly
Ngay từ đầu năm Công ty đã ban hành và triển khai Nghị quyết liên tịch số 269/NQLT-TTCO-CĐ-ĐTN-CCB, ngày 15/02/2021 về việc thực hiện công tác AT, VSLĐ -PCCN năm 2021. Các đơn vị, phân xưởng căn cứ theo NQLT của Công ty xây dựng Kế hoạch liên tịch của đơn vị mình và triển khai thực hiện tới từng tổ sản xuất và người lao động. Hằng quý các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Công ty, căn cứ theo NQLT xây dựng Kế hoạch liên tịch về thực hiện công tác AT, VSLĐ trong đó có nội dung đảm nhận về công tác AT, VSLĐ.
Xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng (Cẩm Thúy)
Căn cứ Quyết định số 568/QĐ-TKV, ngày 08 tháng 4 năm 2019, của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc ban hành "Quy chế thi đua, khen thưởng trong Tập đoàn các công ty Than - Khoáng sản Việt Nam"; Công ty đã có Quyết định số 87/QĐ-TTCO, ngày 13/ 01/2021 V/v ban hành “Quy định Thi đua, khen thưởng”.
Kết quả xét duyệt thi đua 6 tháng cuối năm và cả năm 2021; hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng từ cấp TKV trở lên (Cẩm Thúy)
Căn cứ công văn số 2564/TTCO-TCLD, ngày 25/11/2021 của Giám đốc Công ty V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 Căn cứ kết quả họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng (TĐKT) Công ty ngày 27/12/2021, V/v xét duyệt thi đua 6 tháng cuối năm và cả năm 2021; Công ty thông báo kết quả xét duyệt thi đua 6 tháng cuối năm và cả năm 2021 cụ thể như sau:
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Cẩm Thúy) – Tin A
Căn cứ Chương trình công tác số 173/CTr- CĐ, ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông, v/v Chương trình công tác trọng tâm năm 2022. Được sự thống nhất của lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, với các nội dung cụ thể sau:
Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động (Cẩm Thúy)
Năm 2021, Công đoàn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước, chủ trương của TKV và Công ty, thực hiện nhiệm vụ SXKD, thực hiện các quy chế, nội quy lao động và phổ biến, quán triệt Nghị quyết tập văn bản hội nghị người lao động Công ty năm 2020 đến CBCNV. Tuyên truyền để người lao động hiểu rõ về những chủ trương, chia sẻ những khó khăn của Công ty, của TKV và đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ.
Bình xét lao động tiêu biểu xuất sắc tháng 12 và Top 10 quý IV/2021 của Công ty (Cẩm Thúy - 354)
Căn cứ Quyết định số 955/QĐ-TTCO, ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Công ty V/v ban hành Quy định Bình xét lao động tiêu biểu hằng tháng, quý;
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2022 (Hoài Thương)
Với mục đích nhằm động viên CBCNV Công ty phát huy truyền thống: Kỷ luật và đồng tâm và đơn vị anh hùng, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, nâng cao nhận thức, niềm tự hào về lịch sử, truyền thống, giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng; bồi đắp niềm tin của CNVC, người lao động đối với Đảng; kiên định đi theo con đường XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
PX Kho Bến 2 - Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021
Những ngày cuối năm, đón những trận rét của thời tiết chuyển giao mang trong đó bao nhiêu những sự bộn bề của năm cũ để khiến cho người ta muốn có những giây phút chậm lại và cảm nhận được những thành quả của một năm 2021 đã làm được những gì, đạt được những gì và cần phải nhìn nhận lại những gì để đón một năm mới viên mãn, thành công hơn.
Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2021 (Cẩm Thúy)
Để tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đề nghị các công ty con và đơn vị trực thuộc tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua năm 2021 về thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn, nội dung báo cáo gồm:
TKV triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022
Sáng ngày 29/12, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp và trực tuyến triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2022.
Đảm bảo ANTT, an toàn tài sản trên địa bàn Công ty Tuyển than Cửa Ông
Trước, trong Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-TKV gửi các đồng chí thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội cập nhật đến ngày 13/12/2021. Đáng chú ý Quận Đống Đa từ 2 phường vùng Cam đã tăng lên thành 7 phường, cả quận cũng bị tăng mức độ từ vùng Vàng lên vùng Cam.
Phân công nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2022 (Cẩm Thúy)
Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 2636/KHLT-TTCO-CĐ, ngày 02/12/2021 của Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty, về việc tổ chức hội nghị người lao động năm 2022 cùng với hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2021.
Công ty tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (Cẩm Thúy)
Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức thành công hội nghị người lao động cấp đơn vị năm 2021
Thực hiện kế hoạch số 2636/KHLT-TTCO-CĐ ngày 02/12/2021 v/v tổ chức Hội nghị người lao động, từ ngày 07 – 13/12/2021, 23 đơn vị trong toàn Công ty đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2022.
Trung tâm Thể thao Văn hóa: Hội nghị Người lao động – nền tảng vững chắc cho những bước phát triển năm 2022 - Phan Thủy
Thực hiện kế hoạch số 2636/KHLT-TTCO-CĐ, ngày 2 tháng 12 năm 2021, Kế hoạch liên tịch Tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022 cùng với Hội nghị Tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2021. Sáng ngày 13/12/2021, tại Hội trường CLB Công ty, Trung tâm TTVH đã long trọng tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2022 và tổng kết công tác SXKD năm 2021, nhằm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021, đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của đơn vị.
Thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội
Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-TKV gửi các đồng chí thông tin cấp độ các vùng dịch tại Thành phố Hà Nội cập nhật đến ngày 13/12/2021. Đáng chú ý Quận Đống Đa từ 2 phường vùng Cam đã tăng lên thành 7 phường, cả quận cũng bị tăng mức độ từ vùng Vàng lên vùng Cam.
Quảng Ninh triển khai các giải pháp trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19 - Phan Thủy
Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận 180 ca F0; đã có ca được phát hiện qua sàng lọc trong cơ sở y tế. Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã bám sát Nghị quyết số 128-NQ/CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp tục nâng cao tính chủ động trong triển khai các phương án, kịch bản phòng, chống dịch ứng phó có hiệu quả với các tình huống phát sinh theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Ý thức của nhân dân trong phòng, chống dịch đã được nâng lên rõ rệt, nhất là tuân thủ nghiêm quy định 5K, quét mã QR,... Đặc biệt, nhờ tỷ lệ tiêm vắc xin của Quảng Ninh rất cao và sớm đưa thuốc kháng virus Molnupiravir vào điều trị cho F0 theo chỉ định nên đa phần các ca F0 đều không triệu chứng và khỏi bệnh rất nhanh. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản đang được kiểm soát tốt, tuy nhiên vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, lan rộng bất cứ lúc nào. Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cơ bản thống nhất với các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.
Thành phố Cẩm Phả triển khai thực hiện Thông báo số 454-TB/TU ngày 07/12/2021 của Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại hội nghị ngày 06/12/2021 - Phan Thủy
Thực hiện Thông báo số 454-TB/TU ngày 07/12/2021 ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19 tại hội nghị ngày 06/12/2021; căn cứ kết quả cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố với Ban Chỉ đạo các phường, xã ngày 06/12/2021, Thường trực Thành ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố chỉ đạo như sau:
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1 Năm 2022 - CTV Phan Hà
Những ngày cuối cùng của năm 2021 đang dần khép lại một năm sản xuất kinh doanh với không ít khó khăn, thách thức của Tập đoàn nói chung và công ty Tuyển than Cửa Ông nói riêng trước những ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 trên toàn thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế của đất nước và tình hình kinh doanh của Tập đoàn TKV. Bằng những giải pháp chỉ đạo sáng suốt, Công ty đã vượt qua những khó khăn của điều kiện khách quan, hoàn thành mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả”. Kết quả này đã củng cố niềm tin của CBCNV vào sự lãnh đạo của Ban lãnh đạo Công ty. Thực hiện kế hoạch số 2636/KHLT-TTCO-CĐ v/v tổ chức Hội nghị người lao động. Chiều 08/12/2021, phân xưởng Kho bến 1 đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2021 và Hội nghị người lao động năm 2022. Đây là dịp để CBCNV đơn vị cùng nhìn lại năm 2021 với những kết quả đáng mừng từ việc đoàn kết, khắc phục khó khăn khách quan và hướng đến một năm 2022 với nhiều cơ hội, thách thức và thành công mới
12345678910...

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG