Lưu ý một số quy định chung về công tác thi đua, khen thưởng của TKV năm 2022 (Cẩm Thúy)
Về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và các thủ tục, hồ sơ trình xét khen thưởng, đề nghị các đơn vị thực hiện theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ- CP; Thông tư số 12/2019/TT-BNV và Quy chế Thi đua - Khen thưởng của UBQLV, Quy chế Thi đua - Khen thưởng của TKV. Trong đó cần lưu ý:
Tiêu chuẩn khen thưởng cấp nhà nước đối với tập thể, cá nhân đề nghị năm 2022 (Cẩm Thúy)
Tiêu chuẩn xét trình các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước đối với tập thể, cá nhân được quy định tại Luật thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP. Trong đó lưu ý về tiêu chuẩn khi xét trình khen thưởng theo thành tích và công trạng như sau:
TKV hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 (Cẩm Thúy)
Thực hiện Công văn số 1552/UBQLV-TCCB ngày 05/10/2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, về việc hướng dẫn tổng kết Thi đua khen thưởng năm 2022. Căn cứ vào tình hình thực tế việc tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua trong năm 2022, Tập đoàn hướng dẫn để các công ty con, đơn vị trực thuộc tổng kết phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2022 như sau:
Hướng dẫn trình khen thưởng năm 2022 đối với cấp TKV, UBQLV và CSTĐ toàn quốc (Cẩm Thúy)
Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán chi (Cẩm Thúy)
Dự toán chi phải trong phạm vi nguồn thu được phân phối, sử dụng trong năm theo quy định của TLĐ. Trong dự toán chi cần dành nguồn kinh phí để tổ chức nhiệm vụ trọng tâm, nội dung và hình thức hoạt động thiết thực vì lợi ích cho đoàn viên công đoàn và người lao động, tránh hình thức, lãng phí... Việc mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tài sản cân đối từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Việc đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện theo Kế hoạch đầu tư công được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phê duyệt. Đồng thời, cần xác định các khoản nghĩa vụ nộp kinh phí cấp trên theo đúng quy định được giao.
Một số nội dung chủ yếu trong công tác xây dựng dự toán chi (Cẩm Thúy)
Dự toán chi phải trong phạm vi nguồn thu được phân phối, sử dụng trong năm theo quy định của TLĐ. Trong dự toán chi cần dành nguồn kinh phí để tổ chức nhiệm vụ trọng tâm, nội dung và hình thức hoạt động thiết thực vì lợi ích cho đoàn viên công đoàn và người lao động, tránh hình thức, lãng phí... Việc mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tài sản cân đối từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Việc đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện theo Kế hoạch đầu tư công được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phê duyệt. Đồng thời, cần xác định các khoản nghĩa vụ nộp kinh phí cấp trên theo đúng quy định được giao.
Xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2023 (Cẩm Thúy)
Dự toán thu tài chính công đoàn năm 2023 các cấp công đoàn xây dựng có tính khả thi cao. Căn cứ tình hình thực tế của từng đơn vị dự toán thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định hiện hành, đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ hoạt động.
Triển khai kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2022 (Phạm Thúy Vân)
Thực hiện Công văn số 5102/TKV-TCNS ngày 07/11/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng Việt Nam về việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2022. Công ty Tuyến than Cửa Ông - TKV hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá cán bộ năm 2022 như sau:
Đăng ký tham gia học các lớp Tập huấn nghiệp vụ đấu thầu qua mạng (Quỳnh Anh - 424)
Cặn cứ Quyết định số 1910/QĐ-TKV ngày 31/12/2021 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Hệ thống các biểu mẫu đối với công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Tập đoàn tại Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin;
Xét nâng bậc lương và chuyển nghề cho người lao động năm 2023 (Phạm Thúy Vân)
Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-TKV, ngày 20/10/2022, của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc ban hành hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
Công ty ban hành Quy định Chế độ thăm, viếng áp dụng từ ngày 01/11/2022 (Phạm Thúy Vân)
Vừa qua, Giám đốc Công ty đã Ban hành “Quy định Chế độ thăm, viếng” trong Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, kèm theo Quyết định số 3044/QĐ-TTCO, ngày 04/11/2022. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/11/2022, thay thế Quyết định số 480/QĐ-TTCO ngày 25/02/2020 của Giám đốc Công ty. Nội dung cụ thể của Quy định như sau:
Tạm ứng tiền lương, bổ sung tiền lương, hiện vật nhân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và Rằm tháng Giêng năm 2023 (Hoàng Huê – Phòng TCLĐ)
Căn cứ Quyết định số 1765/QĐ-TKV ngày 27/12/2021 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho Công ty;
Khai mạc Hội thi tiếng hát người lao động TKV năm 2022
Tối 07/11, tại Cung Văn hoá Lao động Việt - Nhật (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức khai mạc Hội thi tiếng hát người lao động TKV năm 2022.
Cài đặt ứng dụng Lệnh sản xuất
Hướng dẫn sử dụng PM Nhật lệnh SX
Tuyển than Cửa Ông, giữ ổn định nhịp độ sản xuất, phấn đấu tiêu thụ ở mức cao nhất
Trước những thuận lợi cũng như khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV luôn đồng thuận, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 11/2022 với mục tiêu giữ ổn định nhịp độ sản xuất, phấn đấu tiêu thụ ở mức cao nhất.
Hướng dẫn Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tổng kết nhiệm kỳ về công tác kiểm tra, giám sát (Cẩm Thúy)
Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kế hoạch số 385/KH-CĐTKV, ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Ban chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 và Hướng dẫn số 01/HD- UBKT, ngày 26/8/2022 của ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn, hướng dẫn tổng kết nhiệm về công tác kiểm tra, giám sát. Ủy ban kiểm tra Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) hướng dẫn ủy ban kiểm tra công đoàn các đơn vị trực thuộc tổng kết nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát như sau:
Triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động (Cẩm Thúy)
Thực hiện Kế hoạch số 1198/KH-BYT-TLĐLĐVN, ngày 13/9/2022 về phối hợp công tác giữa Bộ Y tế và Tổng LĐLĐ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025. Nhằm tiếp tục thực hiện các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động trong Tập đoàn. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, đề nghị Công đoàn các Tổng Công ty/Công ty và đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan chuyên môn, triển khai thực hiện một số nội dung sau:
Truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn 2012 (Cẩm Thúy)
Thực hiện Kế hoạch số 252/KH-TLĐ, ngày 03/10/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về truyền thông các hoạt động sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2012; Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành Kế hoạch tuyên truyền như sau.
TKV hướng dẫn triển khai xây dựng và hoàn thiện sổ tay phân quyền (Quỳnh Anh)
Trong Quý III/2022, TKV đã phối hợp với Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam (gọi tắt là Tư vấn EY) hoàn thiện sổ tay phân quyền mẫu của Cơ quan TKV và một số đơn vị thành viên, đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn cho các đơn vị thành viên TKV về phương pháp xây dựng và nội dung của sổ tay phân quyền.
12345678910...

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG