Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, vừa qua, Chi bộ Khối Nghiệp vụ tổ chức sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên đề tháng 9/2023. Đ/c Nguyễn Thị Hằng - UVBCH Đảng bộ, CVP Đảng ủy Công ty tới dự.
Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
Tháng 8 năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn song Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng định kỳ, chuyên đề; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, đồng bộ trong các tổ chức. Cán bộ, đảng viên, công nhân viên đồng thuận cùng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước, Tập đoàn và Công ty được tổ chức có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của don vi. Công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Đời sống, việc làm và thu nhập của CBCNV ổn định và không ngừng được quan tâm, cải thiện.
Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sáng ngày 12/6, Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
Tháng 5, đảng viên, người lao động trong toàn Tập đoàn tiếp tục đón nhận những thông tin tích cực, cơ cấu lãnh đạo cấp cao được ổn định, tạo động lực mới, khi thế thi đua lao động sản xuất mới trong toàn Đảng bộ, hàng hải vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cung cấp than cho các nhà máy nhiệt diện sử dụng than trong nước. Kết quả đạt được như sau:
Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
19 Đồng chí Đảng viên mới - Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông đã hoàn thành chương trình học "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2023" sau 9 ngày (từ ngày 15/5/2023 đến ngày 24/5/2023). Chương trình do Ban Tuyên giáo Đảng ủy than Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức mở lớp tại Trung tâm đào tạo Hồng Cẩm - Khu vực Cẩm Phả.
NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
Ngày 26/5, Chi bộ Tuyển than 4 đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề nội dung "Tự soi tự sửa" và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 16 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV (25/5/2007 - 25/5/2023). Đến dự buổi sinh hoạt có đ/c Nguyễn Thị Anh - Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty; đ/c Ngô Anh Linh - UV BCH Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công ty; đ/c Bùi Ngọc Cường - Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn Công ty và đ/c Vũ Ngọc Tuyên - Bí thư Đoàn TN Công ty.
Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
19 Đồng chí Đảng viên mới - Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông đã hoàn thành chương trình học "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2023" sau 9 ngày (từ ngày 15/5/2023 đến ngày 24/5/2023). Chương trình do Ban Tuyên giáo Đảng ủy than Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức mở lớp tại Trung tâm đào tạo Hồng Cẩm - Khu vực Cẩm Phả.
Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
Thực hiện công văn số 317-CV/BTGĐUK, ngày 09/5/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc tuyên truyền trước, trong và sau. Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Ban Thường vụ Đảng ủy TKV đề nghị các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc tập trung tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị với các nội dung cụ thể như sau:
BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 76- NQ/ĐU ngày 09/01 2027 của Ban chấp hành Đảng bộ TKV về tăng cường Hình đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong TKV giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của các giá trị văn hoá truyền thống, về trách nhiệm xây dựng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của các Công ty, đơn vị thành viên của TKV, của cán bộ, đảng viên và người lao động TKV trong việc xây dựng và phát triển TKV ngày càng bền vững, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước, của địa phương nơi có TKV đứng chân. Ngày 03/4/2023, TKV đã triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU.
Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/BTGĐUK, ngày 03/3/2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn hướng dẫn các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc những nội dung trọng tâm như sau:
Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
Nhằm mục đích tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, sâu rộng để cán bộ, đăng viên trong toàn Đảng bộ Tập đoàn nhận thức đầy đủ sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, kiên định và giữ vững các nguyên tắc của Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu để tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp trong Đảng bộ Tập đoản, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị.
Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
Nhằm mục đích tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, sâu rộng để cán bộ, đăng viên trong toàn Đảng bộ Tập đoàn nhận thức đầy đủ sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết, kiên định và giữ vững các nguyên tắc của Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu để tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp trong Đảng bộ Tập đoản, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị.
BCH Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xây dựng Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 - Phan Thủy
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác PCTN, tiêu cực trong TKV. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan quản lý điều hành của Tập đoàn, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trong thực hiện công tác PCTN, tiêu cực.
Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị “về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo” - CTV Phan Thủy
Nhằm mục đích quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp tại Nghị quyết số 22-NQ/TW; Kế hoạch số 1002-KH/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; sự quản lý, điều hành cơ quan chuyên môn đối với công tác phòng thủ dân sự trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và người lao động toàn Công ty về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả chiến tranh, thảm hoạ, sự cố, thiên tai, dịch bệnh; sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của đơn vị, góp phần quan trọng vào ổn định đời sống người lao động trong Đảng bộ Công ty và bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh trên địa bàn.
Đảng ủy TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 (Phan Thủy-TTVH)
Năm 2023, tình hình kinh tế - chính trị thế giới thể diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, do ảnh hưởng của xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu... Trong nước. Chính phủ dự báo tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại, nguy cơ suy thoái kinh tế và các rủi ro về thị trường ngân hàng, trái phiếu, tài chính, tiền tệ, nợ công an ninh năng lượng lương thực... Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 khoảng 6,5%, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 5-6% và đề ra các giải pháp ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế,
Đảng ủy TKV đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022 (Phan Thủy-TTVH)
Năm 2022, sau những ảnh hưởng chưa từng có trong tiền lệ của dịch Covid- 19, nền kinh tế thế giới lại tiếp tục chịu tác động bởi sự cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột Nga - Ukraine, tình hình lạm phát tăng cao tại Mỹ và các nền kinh tế lớn trên thế giới dẫn đến việc điều chỉnh chính sách, gây mất ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu... ngày càng phức tạp, diễn biến khó lường dẫn đến nguy cơ suy thoái toàn cầu ngày càng hiện hữu.
Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng
Ngày 21/12/2022, Đảng ủy Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp với 06 đảng ủy khu vực Quảng Ninh, trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp và hội nghị trực tuyến v/v học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII và Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai Kết Luận số 34 - KL/TW, ngày 18/4/2022 của bộ Chính trị về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.
Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
Trong những năm qua, TKV đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ổn định tư tưởng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần tích cực đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Tập đoàn.
Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng kế hoạch thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Phan Thủy-TTVH)
Căn cứ Chương trình hành động số 17-CTr/ĐUK, ngày 30/9/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương v/v thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 20NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới” của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 18, 19, 20) và tình hình thực tế của Tập đoàn, Đảng ủy TKV xây dựng Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết trên với mục đích: Đẩy mạnh việc học tập, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết 18, 19, 20. Đồng thời, công tác lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện các Nghị quyết phải được triển khai một cách thống nhất, nghiêm túc, bài bản, khoa học, hiệu quả trong các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ Tập đoàn; qua đó tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết.
Đảng ủy Công ty TTCO lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) và 55 năm ngày Bác Hồ gặp mặt đại biểu công nhân, cán bộ ngành Than (15/11/1968 - 15/11/2023)
Là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Đảng bộ Công ty trực thuộc Đảng bộ TKV và có 850 đảng viên sinh hoạt tại 22 Chi bộ trực thuộc.
123456789

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG