Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương khóa X
Ngày 13/10/2021, Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và phát thẻ Đảng viên; Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021. Kỷ niệm ngày truyền thống các Ban Xây dựng Đảng và ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
Sáng ngày 12/10/2021, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức tổ chức trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa Chỉ thị 05 - CT/TW nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
9 tháng năm 2021: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tập trung lãnh đạo công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể đạt nhiều kết quả thiết thực (Phan Thủy)
Năm 2020, công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tập đoàn và công ty đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh covid-19, chỉ đạo tăng cường các phương tiện về tiêu thụ than chất lượng cao tại cảng chính. Thiết bị công nghệ hoạt động ổn định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ Đảng viên, công nhân viên được chăm lo tốt, tư tưởng ổn định, đoàn kết, đồng thuận, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử chính trị trọng đại của đất nước tập đoàn và công ty đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong CBCNV Công ty đoàn kết, yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.
Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021 (Phan Thủy)
Nhằm mục đích kiểm điểm, tự phê bình, phê bình và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm để các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo quản lý, cơ quan đơn vị và từng cá nhân làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm qua đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng thời, kết quả kiểm điểm, đánh giá cũng là căn cứ để thực hiện công tác cán bộ. Ngày 11 tháng 10 năm 2021, thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy TKV, Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông đã xây dựng kế hoạch kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng Đảng viên và tập thể Cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021.
Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn mang tính khách quan của lịch sử dân tộc ta - Phan Thủy (TTVH)
TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG ĐẢNG BỘ (Vũ Hằng)
Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của đảng và là quy định được ghi rõ trong Điều lệ Đảng. Hàng tháng chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ vào trước ngày 10 hàng tháng, Ban chi ủy chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, một quý phải có 01 buổi sinh hoạt chuyên đề để giải quyết những vấn đề còn hạn chế hoặc vướng mắc căn cứ theo điều kiện thực tế tại đơn vị.
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐẠI ĐOÀN KẾT, HUY ĐỘNG SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN TỘC, NỖ LỰC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI TOÀN DIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
Ngày 16/8/2021, tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng: “Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Nội dung toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 16/8/2021:
“Dân vận khéo”- Sức lan tỏa của một mô hình
Công tác dân vận có một ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Những năm qua, công tác dân vận của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã đạt được những kết quả tích cực, được thực hiện thông qua vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên.
NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG ( Tác giả Lưu Hùng Vỹ - PX Điện nước)
Hơn 30 năm gắn bó với Công ty Tuyển than Cửa Ông. Được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng từ năm 1999, giữ chức phó bí thư chi bộ từ năm 2015 đến nay. Anh Đặng Văn Tiến- Phó Bí thư Chi bộ, Phó quản đốc, Chủ tịch công đoàn phân xưởng Điện nước luôn ý thức được nhiệm vụ của người đảng viên, luôn cố gắng học tập và rèn luyện, không ngừng tu dưỡng đạo đức lối sống, nâng cao năng lực quản lý đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác chuyên môn và đoàn thể. Anh luôn là tấm gương sáng trong các mặt hoạt động tại phân xưởng Điện nước – Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV.
Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông định hướng các nội dung tuyên truyền (Hoài Thương)
Thực hiện Công văn số 426-CV/ĐU, ngày 19/8/2021 cua Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, về việc: Định hướng các nội dung tuyên truyền; Căn cứ tình hình thực tế ở Công ty; Đảng uỷ Công ty đề nghị các chi bộ lựa chọn nội dung và hình thức phù hợp để tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, người lao động các văn bản cụ thể:
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03 NQ/TU và Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 23/3/2021 của ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh
Thực hiện Nghị quyết số 03/NQTU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2021 – 2025 và Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021- 2025, ngày 18 tháng 6 năm 2021, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã xây dựng chương trình hành động nghị quyết số 03/NQTU và 04NQTU của Ban thường vụ Tỉnh ủy như sau:
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương gửi Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối
Ngày 20/8/2021, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có thư động viên, biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối. Tập đoàn TKV xin trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư của đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 02 -NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới - Phan Thủy
Nhằm mục đích tăng cường sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy đối với tổ chức Công đoàn các cấp của TKV trong tình hình mới. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng những nội dung chủ yếu của nghị quyết số 02-NQ/TW nhằm nâng cao nhận thức và hành động tạo sự thống nhất đồng thuận cao trong Tập đoàn để thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ chính trị.
Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát huy vai trò đảng viên nữ - Theo Báo Quảng Ninh
Công ty Tuyển than Cửa Ông là đầu mối chính của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về sàng tuyển, chế biến, cung cấp than thương phẩm cho các ngành sản xuất công nghiệp, dân dụng trong nước như điện, xi măng, phân bón và giấy. Hiện nay, Đảng bộ Công ty có 886 đảng viên, trong đó có 282 đảng viên nữ, chiếm 31,8%. Phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương và trí tuệ của mình trên mọi lĩnh vực, các nữ đảng viên Công ty Tuyển than Cửa Ông đang ngày càng khẳng định vị thế trong doanh nghiệp.
Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7, phương hướng tháng 8 năm 2021 (Phan Thủy)
Tháng 7/2021, tình hình dịch bệnh covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, khu vực và cả trong nước, với chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp và nguy hiểm.
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Hoài Thương)
Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Kế hoạch của Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV về tố chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chuơng trình hành động số 390 của Đảng ủy TKV về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban chấp hành Đảng bộ công ty Tuyển than Cửa Ông năm 2021 (Phan Thủy)
Nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị, các tổ chức của công ty trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng theo đúng đường lối, chủ trương của đảng và quy định của pháp luật. Cũng như triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống tham nhũng, Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan lãnh đạo điều hành công ty và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trong thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và bộ máy lãnh đạo trong công tác phòng chống tham nhũng gắn với tăng cường công tác quản lý, điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng. Ngày 01/7/2021, Ban chấp hành Đảng bộ công ty Tuyển than Cửa Ông đã ban hành chương trình công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2021.
THƯ CẢM ƠN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 - 13/7/2021)
Nhân dịp ky niệm 25 năm Ngày thành lập Đảng bộ Than Quang Ninh (13/7/1996 - 13/7/2021), thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ. chúng tôi xin bày tỏ tình cảm va những lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các đồng chí lãnh đạo đảng bộ các thời kỳ, các thế hệ cán bộ, đảng viên trong và ngoài Đảng bộ đã có nhiều đóng góp xây dựng, luôn kề vai sát cánh hỗ trợ, giúp đỡ, động viên và đồng hành cùng Đảng bộ Than Quang Ninh trong suốt thời gian qua.
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của công tác Dân vận
Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021 - Bùi Thành Vận
Thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của lãnh đạo các cấp, Đảng bộ Công ty đã tiến hành tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021, tổng hợp rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 08 Nghị quyết chuyên đề; ban hành và triển khai thực hiện 08 Nghị quyết chuyên đề năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU, ngày 28/4/2021 của Đảng ủy TKV V/v Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ trong khai thác, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản giai đoạn 2021-2025.
12345

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG