Xuất hiện nhiều tấm gương làm theo Bác ở Công ty Tuyển than Cửa Ông
Đăng ngày 02/4/2021
Phân xưởng Tuyển than 2: Tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên và sinh hoạt Chi bộ tháng 3/2021
Đăng ngày 17/3/2021
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp tổ chức Lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung
Đăng ngày 12/3/2021
CHI BỘ LỌC – SẤY THAN TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐINH KỲ THÁNG 2/2021
Chiều ngày 11/3/2021, chi bộ phân xưởng Lọc – Sấy than tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 2/2021. Về dự sinh hoạt chi bộ có đồng chí Nguyễn thị Anh – Ủy viên ban thường vụ, Phó bí thư đảng bộ công ty và 42/46 đảng viên trong chi bộ.
Tăng cường công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đăng ngày 10/3/2021
Đảng ủy TKV hướng dẫn tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Đăng ngày 9/3/2021
KẾ HOẠCH Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Đăng ngày 09/3/2021
ĐẢNG ỦY TKV VÀ ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHỐI HỢP NĂM 2021
Đăng ngày 01/3/2021
Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2: Tổ chức sinh hoạt Chi bộ đầu năm 2021
Ngày đăng: 13/01/2021
ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
Ngày 02/3/2017, Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/ĐU về nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và cấp ủy chi bộ giai đoạn 2017 – 2020. Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện với các nội dung chủ yếu như sau:
ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
Ngày 02/3/2017, Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/ĐU về nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ và cấp ủy chi bộ giai đoạn 2017 – 2020. Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đánh giá kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện với các nội dung chủ yếu như sau:
TKV chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Chiều ngày 25/11, tại Quảng Ninh, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tập đoàn TKV về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tạp thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
Căn cứ Quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy TKV về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý, ngày 05/10/2020, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông đã ban hành kế hoạch số 138-KH/ĐU v/v Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tạp thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020.
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, vừa qua, đồng chí Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKV đã kiểm tra, khảo sát công trình Nhà máy Sàng - Tuyển than Khe Chàm để đảm bảo tiến độ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
áng ngày 18/09/2020, Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên đợt 02/09/2020 cho các đồng chí quần chúng ưu tú và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020 cho các đồng chí là cấp ủy Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.
Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
Để đạt được mục tiêu nêu trên trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các cấp ủy đảng ủy cần tăng cường lãnh đạo, Cơ quan quản lý điều hành Tập đoàn và các Công ty con, đơn vị trực thuộc tập trung chỉ đạo, chấp hành và thực hiện nghiêm chỉ thị số 19-CT/TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 65-NQ/ĐU ngày 23/6/2020 của Đảng ủy Tập đoàn về khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản trị chi phí, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy và Tập đoàn; đẩy mạnh các giải pháp vừa phòng chống dịch bệnh- vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát huy năng lực sản xuất, tận dụng được cơ hội thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.
Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
Trong tháng 8/2020, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV đã tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhằm ổn định tư tưởng của CBCNV, giữ vững đoàn kết, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
Nhằm củng cố và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, kỹ năng tổ chức, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết và chương trình, hoạt động cho các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Công ty, BCH các chi bộ, thành viên các Ban xây dựng Đảng vận dụng vào điều kiện thực tiễn lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, Công ty và triến khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020 cho 111 đồng chí.
Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
Sáng ngày 20/8/2020, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4, gồm 6 đảng viên, đồng chí Mai Thanh Chương - Quyền Quản đốc phân xưởng được chỉ định làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.
Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, đặc biệt số ca lây nhiễm mới trong cộng đồng tại TP Đà Nằng và một số địa phương tăng nhanh. Tính đến 18h00 ngày 03/8/2020, Việt Nam ghi nhận thêm 21 ca mắc mới COVID-19. Tổng cộng 642 người mắc, 06 ca tử vong
1234

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG