Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Bài 2 Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty, 04 năm liền được Đảng ủy TKV tặng Giấy khen Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công ty được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban QLVNN, TKV; đơn vị được tôn vinh là “Doanh nghiệp vì người lao động”,... Năm 2023, Công đoàn Công ty được Chủ tịch nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2021-2022.

 

Từ một phân xưởng của mỏ Cẩm Phả, được thành lập ngày 20 tháng 8 năm 1960, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV có nhiệm vụ chủ yếu vận tải than mỏ, nhận than chuyển vùng, than nhập khẩu về sàng tuyển, chế biến ra các loại than thương phẩm, phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu qua cảng Cẩm Phả; Hàng năm, trên 40% sản lượng than chất lượng cao của Tập đoàn TKV được sàng tuyển tại đây; sản lượng bình quân đạt từ 12-14 triệu tấn/năm. Hiện nay, toàn Đảng bộ Công ty có 834 Đảng viên ở 21 Chi bộ; với 21 Công đoàn bộ phận; 13 Chi đoàn (437 đoàn viên); Hội CCB có 13 Chi hội (150 hội viên).

Trong nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng ủy Công ty đã lãnh chỉ đạo cụ thể hóa và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết chuyên đề gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể.

Các đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong Công ty đã triển khai cụ thể hoá nội dung Kết luận số 01 – KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XI, khoá XII và Kết luận số 21 – KL/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XIII phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời các cá nhân viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ quản lý hằng năm.

Để lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội, Đảng uỷ Công ty thường xuyên Đảng ủy Công ty thường xuyên lãnh chỉ đạo đổi mới hình thức quán triệt, tuyên truyền (như trực tiếp, trực tiếp kết hợp trực tuyến, đưa vào các kỳ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề…). Đảng uỷ Công ty đã mời các Giáo sư, Tiến sỹ đầu ngành của Việt Nam, Hội đồng lý luận Trung ương về nói chuyện và quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương như Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Giáo sư  - Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông...

Thông qua những hình thức quán triệt linh hoạt, các nội dung chuyên đề về học tập Bác đã đi vào đời sống thực tế, lan toả sâu rộng trong toàn Đảng bộ Công ty, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động về giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó cụ thể hoá phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Chỉ đạo bộ phận truyền thông mở chuyên mục về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội các đoàn thể quần chúng các cấp trên mạng nội bộ và đài truyền thanh Công ty.

 Đảng ủy Công ty thường xuyên lồng ghép sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Đảng hằng quý, 6 tháng và tổng kết năm. Với kết quả đạt được và tại các hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Công ty đã có nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu. Đảng ủy Công ty đã biểu dương, khen thưởng 206 lượt tập thể và 167 lượt cá nhân xuất sắc; khen thưởng 78 tác phẩm và 05 cá nhân tiêu biểu tham gia Giải Búa liềm vàng cấp Công ty năm 2022, 2023.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo các đoàn thể quần chúng phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, phối hợp tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua theo chỉ đạo của các cấp; tuyên truyền, vận động CBCNV thực hiện nghiêm các nội quy, quy định, quy chế của TKV, Công ty và pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt công tác An toàn - An ninh; tổ chức thăm, tặng quà gia đình CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, TNLĐ; khen thưởng công nhân tiêu biểu xuất sắc, thợ bậc cao, bàn tay vàng,.... Phối hợp chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tham gia giám sát thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 trong các hội nghị, sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Tham gia góp ý xây dựng Đảng và thực hiện  tốt quy chế phối hợp với các tổ chức.

Ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của cơ sở, từ năm 2020 đến nay Đảng bộ Công ty liên tục 04 năm liền được Đảng ủy TKV tặng Giấy khen Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng ủy TKV tặng Giấy khen đơn vị tiêu biểu trong công tác Tuyên giáo và tham gia Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2022, 2023. Vinh dự và tự hào, năm 2023, Công đoàn Công ty được Chủ tịch nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2021-2022; Công ty được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Cờ Thi đua Chính phủ; Cờ Thi đua của Ủy ban QLVNN; Cờ dẫn đầu TKV trong phong trào thi đua phối hợp kinh doanh, “Doanh nghiệp vì người lao động”,... Các tổ chức đoàn thể Công ty được đánh giá xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong sạch vững mạnh xuất sắc và được tặng thưởng Cờ, Bằng khen, Giấy khen của các cấp.

Từ những nền tảng, kết quả đạt được và tích lũy những bài học kinh nghiệm, bằng sự nỗ lực, quyết tâm, cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty không ngừng đổi mới sáng tạo, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thành công nhiệm vụ SXKD năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thế hệ cán bộ đảng viên, người lao động Công ty hôm nay mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vững vàng vượt mọi khó khăn, vươn tới những tầm cao mới cùng toàn Đảng hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phát triển./.

 

Vũ Hằng

 

 Các tin liên quan:
  Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông: 19 đồng chí đạt giỏi tại lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng khu vực Cẩm Phả
  Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Bài 2 Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/ĐUK, ngày 21/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024
  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2024
  Hội nghị giao ban các Đảng bộ cơ sở vùng Cẩm Phả tháng 1 năm 2024
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai thực hiện Kế hoạch số 97-KH/ĐUK, ngày 28/7/2023 của Đảng ủy Khối DNTW
  Đoàn kết, chủ động, sáng tạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV triển khai nhiệm vụ năm 2024
  Xây dựng Đảng bộ TKV trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”
  Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
  Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  Đảng ủy TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương
  Chi bộ Khối nghiệp vụ sinh hoạt chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc (Cẩm Thúy)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 8, Triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023
  Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2023 - Phan Thủy
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  NÉT MỚI TRONG SINH HOẠT CHI BỘ TẠI PX TUYỂN THAN 4
  Bế giảng lớp "Bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4” năm 2023
  Tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW
  BCH Đảng bộ TKV triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76-NQ/ĐU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống trong Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Đảng uỷ TKV hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
  Đảng ủy TKV triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG