Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG

Tác phẩm "CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông học tập và làm theo Bác về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: - Tác giả Phan Thủy - Chi bộ TTVH
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang trở thành một trong những yêu cầu bức thiết, nhiệm vụ quan trọng, tiêu chuẩn không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2021, thực hiện chủ đề công tác "Năm tiết kiệm", các tổ chức trong hệ thống chính trị, các phòng ban tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tích cực chủ động vào cuộc với những giải pháp quyết liệt và mục tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực, phấn đấu đạt mục tiêu tiết kiệm từ 2% trở lên.

CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông học tập và làm theo Bác về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Dây chuyền tiêu thụ than tại cảng Cửa Ông

Trong tiết kiệm sức lao động, Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu tổ chức sản xuất, định biên lại lực lượng lao động, bố trí sắp xếp lao động khoa học hợp lý. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa - tự động hóa - tin học hóa trong lao động, sản xuất và quản lý nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và thu nhập của người lao động. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, thực hiện chủ trương tái cơ cấu lực lượng lao động của TKV, số lượng lao động của Công ty đã được sắp xếp, tinh gọn, giảm từ 4.252 người xuống còn 3.647 người.

Đồng thời, Công ty cũng đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm thời gian lao động hiệu quả như việc xây dựng cụ thể, chi tiết kế hoạch để tổ chức sản xuất kinh doanh hàng ngày, hàng tháng, quý. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Công ty luôn xác định rõ các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự báo sát những khó khăn và diễn biến phức tạp của thị trường, để từ đó xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, điều hành linh hoạt theo chỉ đạo của TKV và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, giáo dục CBCNV về việc thực hiện đúng nội quy lao động, tuân thủ giờ giấc làm việc cũng được lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo và đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp của Tuyển than Cửa Ông.

Mặt khác, Công ty cũng đặc biệt chú trọng triển khai và gắn các nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua với những chỉ tiêu cụ thể, thiết thực. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm, có khen thưởng, động viên, biểu dương, nhân rộng và lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Điển hình như việc xây dựng định mức lao động, đinh mức vật tư, định mức nguyên vật liệu chặt chẽ đúng quy định, bóc tách tận dụng lại các vật tư cũ, tổ chức lồng ghép các Hội nghị giúp tiết kiệm chi phí...

Dây chuyền sản xuất tại PX Tuyển than 4 - Phân xưởng mới thành lập của Công ty

Trong những tháng đầu năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh Covid-19, song lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty đã đoàn kết, đồng tâm nhất trí thi đua lao động sản xuất, tăng cường công tác quản trị chi phí, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố, bảo đảm tiết kiệm hơn 2.288,33 triệu đồng và không có đơn vị nào trong Công ty bị bội chi.

Hướng tới việc thực hiện thắng lợi mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả” trong năm 2021 và những năm tiếp theo, CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Tập đoàn giao. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu sản xuất, sắp xếp lại lao động tại các đơn vị, đẩy mạnh thực hiện tự động hóa - tin học hóa và tăng cường tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng, hiệu quả.

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã trở thành nhân tố quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Công ty phát triển. Với sự chủ động, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng những giải pháp quyết liệt, hiệu quả và sự gương mẫu tích cực, đoàn kết quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện, cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Tuyển Than Cửa Ông có thể tự hào về những kết quả đã được trong việc học tập và làm theo Bác, thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần xây dựng Công ty và Tập đoàn phát triển bền vững.

 Các tin liên quan:
  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
  BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ
  Chung tay bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điểm sái trái, xuyên tạc của thù địch trên các phương tiện truyền thông Internet
  KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ Phân xưởng Giám định
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Đồng thuận – Hướng tương lai
  Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đầu tiên của Vùng mỏ
  TỰ HÀO HÀNH TRÌNH 100 NĂM NHÀ SÀNG CỬA ÔNG
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ: CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG