Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG

Tác phẩm "CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông học tập và làm theo Bác về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: - Tác giả Phan Thủy - Chi bộ TTVH
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang trở thành một trong những yêu cầu bức thiết, nhiệm vụ quan trọng, tiêu chuẩn không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2021, thực hiện chủ đề công tác "Năm tiết kiệm", các tổ chức trong hệ thống chính trị, các phòng ban tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tích cực chủ động vào cuộc với những giải pháp quyết liệt và mục tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực, phấn đấu đạt mục tiêu tiết kiệm từ 2% trở lên.

CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông học tập và làm theo Bác về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Dây chuyền tiêu thụ than tại cảng Cửa Ông

Trong tiết kiệm sức lao động, Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu tổ chức sản xuất, định biên lại lực lượng lao động, bố trí sắp xếp lao động khoa học hợp lý. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa - tự động hóa - tin học hóa trong lao động, sản xuất và quản lý nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và thu nhập của người lao động. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, thực hiện chủ trương tái cơ cấu lực lượng lao động của TKV, số lượng lao động của Công ty đã được sắp xếp, tinh gọn, giảm từ 4.252 người xuống còn 3.647 người.

Đồng thời, Công ty cũng đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm thời gian lao động hiệu quả như việc xây dựng cụ thể, chi tiết kế hoạch để tổ chức sản xuất kinh doanh hàng ngày, hàng tháng, quý. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Công ty luôn xác định rõ các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự báo sát những khó khăn và diễn biến phức tạp của thị trường, để từ đó xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, điều hành linh hoạt theo chỉ đạo của TKV và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, giáo dục CBCNV về việc thực hiện đúng nội quy lao động, tuân thủ giờ giấc làm việc cũng được lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo và đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp của Tuyển than Cửa Ông.

Mặt khác, Công ty cũng đặc biệt chú trọng triển khai và gắn các nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua với những chỉ tiêu cụ thể, thiết thực. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm, có khen thưởng, động viên, biểu dương, nhân rộng và lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Điển hình như việc xây dựng định mức lao động, đinh mức vật tư, định mức nguyên vật liệu chặt chẽ đúng quy định, bóc tách tận dụng lại các vật tư cũ, tổ chức lồng ghép các Hội nghị giúp tiết kiệm chi phí...

Dây chuyền sản xuất tại PX Tuyển than 4 - Phân xưởng mới thành lập của Công ty

Trong những tháng đầu năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh Covid-19, song lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty đã đoàn kết, đồng tâm nhất trí thi đua lao động sản xuất, tăng cường công tác quản trị chi phí, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố, bảo đảm tiết kiệm hơn 2.288,33 triệu đồng và không có đơn vị nào trong Công ty bị bội chi.

Hướng tới việc thực hiện thắng lợi mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả” trong năm 2021 và những năm tiếp theo, CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Tập đoàn giao. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu sản xuất, sắp xếp lại lao động tại các đơn vị, đẩy mạnh thực hiện tự động hóa - tin học hóa và tăng cường tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng, hiệu quả.

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã trở thành nhân tố quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Công ty phát triển. Với sự chủ động, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng những giải pháp quyết liệt, hiệu quả và sự gương mẫu tích cực, đoàn kết quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện, cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Tuyển Than Cửa Ông có thể tự hào về những kết quả đã được trong việc học tập và làm theo Bác, thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần xây dựng Công ty và Tập đoàn phát triển bền vững.

 Các tin liên quan:
  Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI DỰ THI THAM GIA GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG TUYỂN THAN 2 – TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG ĐỂ VỮNG BƯỚC ĐI LÊN
  BÀI DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG “DÂN VẬN KHÉO”- SỨC LAN TỎA CỦA MỘT MÔ HÌNH
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  CHỈ THỊ CỦA BTV ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH về phát huy văn hóa thợ mỏ trong tình hình mới gắn với Truyền thống công nhân Vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (Hoài Thương)
  Tác phẩm dự thi Giải Búa Liềm vàng "Bản sắc văn hóa Tuyển than Cửa Ông" (Phan Thủy - Chi bộ Trung tâm TTVH)
  Hội nghị trực tuyến chuyên đề tháng 8/2021 về "Tăng cường công tác giáo dục truyền thống và xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp"
  Tác phẩm "Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Phát huy truyền thống 61 năm xây dựng và phát triển" - Tác giải Vũ Hằng (Chi bộ Khối Văn phòng_
  Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW - Báo Quảng Ninh
  Toàn văn Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG