Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG

Tác phẩm "CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông học tập và làm theo Bác về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: - Tác giả Phan Thủy - Chi bộ TTVH
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đang trở thành một trong những yêu cầu bức thiết, nhiệm vụ quan trọng, tiêu chuẩn không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2021, thực hiện chủ đề công tác "Năm tiết kiệm", các tổ chức trong hệ thống chính trị, các phòng ban tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tích cực chủ động vào cuộc với những giải pháp quyết liệt và mục tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực, phấn đấu đạt mục tiêu tiết kiệm từ 2% trở lên.

CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông học tập và làm theo Bác về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Dây chuyền tiêu thụ than tại cảng Cửa Ông

Trong tiết kiệm sức lao động, Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu tổ chức sản xuất, định biên lại lực lượng lao động, bố trí sắp xếp lao động khoa học hợp lý. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa - tự động hóa - tin học hóa trong lao động, sản xuất và quản lý nhằm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và thu nhập của người lao động. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, thực hiện chủ trương tái cơ cấu lực lượng lao động của TKV, số lượng lao động của Công ty đã được sắp xếp, tinh gọn, giảm từ 4.252 người xuống còn 3.647 người.

Đồng thời, Công ty cũng đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm thời gian lao động hiệu quả như việc xây dựng cụ thể, chi tiết kế hoạch để tổ chức sản xuất kinh doanh hàng ngày, hàng tháng, quý. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Công ty luôn xác định rõ các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự báo sát những khó khăn và diễn biến phức tạp của thị trường, để từ đó xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, điều hành linh hoạt theo chỉ đạo của TKV và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, giáo dục CBCNV về việc thực hiện đúng nội quy lao động, tuân thủ giờ giấc làm việc cũng được lãnh đạo Công ty quan tâm chỉ đạo và đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa doanh nghiệp của Tuyển than Cửa Ông.

Mặt khác, Công ty cũng đặc biệt chú trọng triển khai và gắn các nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua với những chỉ tiêu cụ thể, thiết thực. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm, có khen thưởng, động viên, biểu dương, nhân rộng và lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Điển hình như việc xây dựng định mức lao động, đinh mức vật tư, định mức nguyên vật liệu chặt chẽ đúng quy định, bóc tách tận dụng lại các vật tư cũ, tổ chức lồng ghép các Hội nghị giúp tiết kiệm chi phí...

Dây chuyền sản xuất tại PX Tuyển than 4 - Phân xưởng mới thành lập của Công ty

Trong những tháng đầu năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh Covid-19, song lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty đã đoàn kết, đồng tâm nhất trí thi đua lao động sản xuất, tăng cường công tác quản trị chi phí, kiểm soát chặt chẽ các yếu tố, bảo đảm tiết kiệm hơn 2.288,33 triệu đồng và không có đơn vị nào trong Công ty bị bội chi.

Hướng tới việc thực hiện thắng lợi mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả” trong năm 2021 và những năm tiếp theo, CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Tập đoàn giao. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu sản xuất, sắp xếp lại lao động tại các đơn vị, đẩy mạnh thực hiện tự động hóa - tin học hóa và tăng cường tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh, đảm bảo tăng trưởng, hiệu quả.

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã trở thành nhân tố quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Công ty phát triển. Với sự chủ động, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng những giải pháp quyết liệt, hiệu quả và sự gương mẫu tích cực, đoàn kết quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện, cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Tuyển Than Cửa Ông có thể tự hào về những kết quả đã được trong việc học tập và làm theo Bác, thực hiện tốt phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí, góp phần xây dựng Công ty và Tập đoàn phát triển bền vững.

 Các tin liên quan:
  Chi bộ Cơ Khí đẩy mạnh công tác giám sát triển khai thực hiện “Mô hình Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Quảng Ninh kiên trì một mục tiêu “ĐỒNG LÒNG – NHẤT TRÍ – ĐOÀN KẾT”
  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2
  PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1, HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”
  ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 1: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát - góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Tuyển than Cửa Ông phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (Cẩm Thúy)
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 4 - TẠO DỰNG NIỀM TIN THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT Phạm Lý - Chi bộ PX Tuyển than 4
  KỲ II: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KTGS NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16/10/1948-16/10/2023
  Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - chuyên đề năm 2022 và các Nghị quyết của BCH Trung ương
  Đảng ủy TKV: Gặp mặt đoàn đại biểu quần chúng ưu tú kết nạp đảng đợt 19/5 chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn
  Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới
  Từ lời căn dặn của Bác, nhìn nhận thẳng thắn công tác tuyên truyền, giáo dục và bồi đắp ý chí cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay
  Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI DỰ THI THAM GIA GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG