Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

BÀI DỰ THI THAM GIA GIẢI BÚA LIỀM VÀNG

TÁC PHẨM "NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG" ( TÁC GIẢ LƯU HÙNG VỸ - CHI BỘ PX ĐIỆN NƯỚC).

 

Hơn 30 năm gắn bó với Công ty Tuyển than Cửa Ông. Được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng từ năm 1999, giữ chức phó bí thư chi bộ từ năm 2015 đến nay. Anh Đặng Văn Tiến- Phó Bí thư Chi bộ, Phó quản đốc, Chủ tịch công đoàn phân xưởng Điện nước  luôn ý thức được nhiệm vụ của người đảng viên, luôn cố gắng học tập và rèn luyện, không ngừng tu dưỡng đạo đức lối sống, nâng cao năng lực quản lý đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác chuyên môn và đoàn thể. Anh luôn  là tấm gương sáng trong các mặt hoạt động tại phân xưởng Điện nước – Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV.

Sinh ra và lớn lên tài vùng quê miền biển Hải Hậu- Nam Định. Năm 1984 anh được nhận vào làm việc  tại Xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông với vai trò là công nhân  vừa học vừa làm nghề sửa chữa cơ điện. Năm 1988 anh được chọn đi hợp tác lao động tại Cộng hòa dân chủ Đức đến năm 1990. Sau khi về nước năm 1991, anh lại tiếp tục về công tác tại Công ty từ đó cho đến nay. Dù chỉ gặp anh lần đầu, ai cũng có thể nhận ra anh là một con người rất giản dị, gần gũi, hòa đồng và chu đáo trong từng công việc.

Nhiệm vụ chính  của anh là Phó quản đốc quản lý bộ phận vận hành bơm nước phục vụ sản xuất của Công ty. Bên cạnh đó, anh còn là Chủ tịch công đoàn  bộ phận kiêm Phó Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chính trị nội bộ cùng các hoạt động đoàn thể của đơn vị. Anh luôn là tấm gương trong việc thực hiện nhiệm vụ và tham gia chỉ đạo, hướng dẫn các đồng chí đảng viên thuộc chi bộ thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao tại chi bộ phân xưởng.

 Xác định được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng nên trong những năm qua, anh cùng cấp ủy Chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo được sự đồng thuận và thống nhất trong toàn phân xưởng. Anh cũng luôn là người có nhiều sáng kiến trong công tác triển khai của Chi bộ trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Cùng với cấp ủy chi bộ tuyên truyền vận động để mỗi đảng viên trong chi bộ luôn phải tự soi mình và Chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt trong các cuộc họp hằng tháng để mỗi đảng viên mạnh dạn phê bình và tự phê bình, thấy được ưu điểm và khuyết điểm khắc phục sửa chữa và có giải pháp tốt hơn. Anh luôn trăn trở và đề xuất đưa ra các giải pháp để nghị quyết của chi bộ phải sinh động, phù hợp thực tế của phân xưởng để đảng viên thấy việc thực hiện nghị quyết là thiết thực và nắm được nội dung của Chỉ thị, Nghị quyết để triển khai thực hiện, chứ không chỉ là tham gia cho có lệ, mang tính hình thức.

Anh luôn tâm niệm: Với người cán bộ công đoàn thì điều quan trọng nhất đó là phải có lập trường kiên định, vững vàng, có kiến thức chính trị, xã hội, nhạy bén với thông tin; sẵn sàng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức công đoàn  trong các tình huống, có kỹ năng nắm bắt dư luận, phát hiện vấn đề, tổng hợp thông tin; am hiểu, gần gũi, sâu sát với công nhân  lao động. Anh nhận thức rõ được Công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân chỉ có thể thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản. Vì vậy, nhiệm vụ giữ vững, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng không thể tách rời với yêu cầu tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Chính vì thế anh cùng với Ban chấp hành công đoàn  phân xưởng luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nêu cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng được thông qua việc công đoàn tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chủ động tập hợp ý kiến đoàn viên, tham gia các hoạt động đối thoại, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Anh cho biết: Công đoàn tham gia xây dựng Đảng được thể hiện rõ nét nhất là ở công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng, tăng số lượng đảng viên trưởng thành từ giai cấp công nhân. Hàng năm công đoàn  phân xưởng đều giới thiệu cho Đảng từ 1 đến 2 quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng CSVN. Việc nâng cao khả năng tự đề kháng cho đoàn viên công đoàn trước những quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng cũng luôn được coi trọng, bởi nó vừa mang tính cấp bách trước mắt, đồng thời cũng là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài. Nhất là trong giai đoạn hiện nay khi dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước không từ bỏ âm mưu, thủ đoạn nào trọng điểm như: xuyên tạc, phủ định nền tảng tư tưởng của Đảng ta - chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, bôi nhọ nhân sự cấp cao và chia rẽ đoàn kết nội bộ nhằm làm giảm niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng... Thực tiễn đó cho thấy, việc nâng cao khả năng tự đề kháng cho công đoàn viên trước những quan điểm sai trái, thù địch hiện nay cần được lãnh đạo, cấp ủy đảng đặc biệt chú trọng, trong đó có vai trò của tổ chức công đoàn. Khả năng tự đề kháng của công đoàn viên phải do chính bản thân họ tự phấn đấu rèn luyện, tôi luyện trong công việc và cuộc sống trước những âm mưu vô cùng tinh vi, xảo quyệt của các thế lực phản động. Chính vì vậy vai trò của công tác tuyên truyền từ người cán bộ công đoàn như anh là vô cùng quan trọng.

Anh cùng cấp ủy chi bộ luôn làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, phân công các đồng chí cán bộ quản lý ở các tổ đội, lãnh đạo công đoàn, đoàn thanh niên thực hiện chế độ thông tin 2 chiều, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là các đồng chí thực hiện nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực quản trị chi phí ở phân xưởng. Công tác tuyên truyền gắn liền với các ngày lễ lớn cũng được triển khai tích cực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, cổ vũ khối đoàn kết dân tộc, động viên người lao động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.  Chỉ khi người đứng đầu có làm tốt thì chỉ đạo cấp dưới mới lắng nghe và thực hiện theo và quan trọng hơn đó là sự cảm thông, thấu hiểu, quan tâm chia sẻ hai chiều giữa người đứng đầu và cá nhân trong tổ chức. Chỉ có như thế thì tập thể mới cùng nhìn về một mục tiêu định hướng chung và đi đến thành công thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

          Xuất phát từ tình yêu công việc và giàu kinh nghiệm trong sản xuất, anh luôn tận tình chỉ bảo, kèm cặp và hướng dẫn những công nhân mới, công nhân bậc thấp, công nhân thi nâng bậc… trong phạm vị mình quản lý. Những việc khó khăn, tỉ mỉ anh ân cần dạy bảo, chỉ dẫn để lớp trẻ hiểu và nắm rõ nguyên lý hoạt động, quy trình vận hành thiết bị và kỹ năng thao tác nhằm nâng cao tay nghề. Hàng năm, công đoàn  phân xưởng đều đăng ký các công trình việc khó giúp chuyên môn tháo gỡ khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Bằng những cố gắng không ngừng trong công tác, năm 2019 anh vinh dự được nhận Bằng khen của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Bằng khen của công đoàn  Than – Khoáng sản Việt nam; Chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam và nhiều năm liền anh đều đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Công đoàn  phân xưởng nhiều năm liên tục được công nhận là công đoàn xuất sắc cấp Công ty, được công đoàn  TKV tặng Bằng khen. Chi bộ phân xưởng Điện nước cũng nhiều năm được công nhận là chi bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ được Đảng  bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Bằng khen đạt danh hiệu: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2015-2019); Đảng uỷ Công ty tặng Giấy khen đạt thành tich xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Gộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020. Thành tích đó có một phần đóng góp không nhỏ của anh.

Chia sẻ cảm nghĩ của mình trong những năm gắn bó với Công ty, anh Đặng Văn Tiến cho biết: “Tôi rất vinh dự và tự hào được đứng trong hàng ngũ những người công nhân, người đảng viên của Tuyển than Cửa Ông. Trong 30 năm công tác, tôi luôn được Công ty quan tâm, tạo điều kiện, được rất nhiều thế hệ các anh hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm để có được ngày hôm nay. Thành tích đó, chính là động lực giúp tôi cần phải cố gắng hơn nữa trong công việc, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chính trị nội bộ cùng các hoạt động đoàn thể của đơn vị luôn có sự đoàn kết, thống nhất và đồng thuận cao của tập thể người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để góp phần cống hiến xây dựng đơn vị và Công ty ngày càng phát triển bền vững”.

                                                                   Lưu Hùng Vĩ

                                                Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV

 Các tin liên quan:
  Chi bộ Cơ Khí đẩy mạnh công tác giám sát triển khai thực hiện “Mô hình Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Quảng Ninh kiên trì một mục tiêu “ĐỒNG LÒNG – NHẤT TRÍ – ĐOÀN KẾT”
  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2
  PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1, HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”
  ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 1: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát - góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Tuyển than Cửa Ông phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (Cẩm Thúy)
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 4 - TẠO DỰNG NIỀM TIN THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT Phạm Lý - Chi bộ PX Tuyển than 4
  KỲ II: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KTGS NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16/10/1948-16/10/2023
  Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - chuyên đề năm 2022 và các Nghị quyết của BCH Trung ương
  Đảng ủy TKV: Gặp mặt đoàn đại biểu quần chúng ưu tú kết nạp đảng đợt 19/5 chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn
  Đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống - Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới
  Từ lời căn dặn của Bác, nhìn nhận thẳng thắn công tác tuyên truyền, giáo dục và bồi đắp ý chí cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay
  Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI DỰ THI THAM GIA GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG