Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

CHỈ THỊ CỦA BTV ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH về phát huy văn hóa thợ mỏ trong tình hình mới gắn với Truyền thống công nhân Vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (Hoài Thương)

Triển khai Kết luận số 76 ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu câu phát triển bền vững đất nước. Kết quả, 3 năm thực hiện Nghị quyết sổ 11 ngàv 9/3/2018 của Tỉnh ủy về "Xây dựng và phát triển văn hóa con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Phát huy truyền thống “Kỳ luật và Đồng tâm” của công nhàn Vùng Mỏ theo tinh thần Chương trinh hành động bổ sung số 12 ngày 21/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Than QN thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V. Nghị quyêt Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng Mò - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2021), Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh yêu câu các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc chỉ đạo triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động về đời sống văn hóa thợ mỏ và truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm“ của công nhản Vùng Mỏ trong tình hình mới. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động theo lời Bác dạy: "Ngành sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc.... sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc" cùng với chiến lược của TKV "Từ tài nguvên khoảng sản và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh" và phương châm hành động "Thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hài hòa với địa phương và cộng đồng, hài hòa với đối tác bạn hàng”. Tuyên truyền về tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ hy sinh, lao động cần cù, sáng tạo của bao thế hệ công nhân Vùng Mỏ góp phần xây dựng ngành Than - Khoáng sản lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng nhu cầu về Than cho nền kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

             

Với tinh thần ưu tiên số một cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19, cần quyết liệt chi đạo hương ứng Lời kêu gọi ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư về công tác phòng, chống đại dịch COV1D-19: thực hiện tốt mục tiêu kép "Phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh hiệu quả trong tình hình mới", rà soát bổ sung nâng cấp kịch bản phòng chóng dịch Covid- 19 lên mức cao; tuyên truyền quán triet động viên cán bộ, công nhàn viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các quy định của các cấp, các ngành, địa phương TKV và Đảng ủy Than Quảng Ninh trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh; tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng gần với tái cơ cấu đơn vị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng; nắm bắt và định hướng kịp thời tình hình tư tưởng người lao động; đăng và chia sẻ các tin, bài trên trang fanpage “Người thợ”, facebook “Đoàn Than Quảng Ninh”, Zalo “Chiến binh”; mở rộng các hình thức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, cơ quan quản lý với các đoàn thể quần chúng và cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị; tiếp thu ý kiến đóng góp của các đoàn thể quần chúng, người lao động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị cơ sở.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tổ chức tốt phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”, tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao, các nguồn lực ở đơn vị để chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho người lạo động; tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao do Tập đoàn, Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức trong quý 3 và quý 4 năm 2021 như: Cuộc thi sáng tác ảnh "Nụ cười thợ mỏ”; Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2021; Liên hoan tiếng hát thợ mỏ; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành cuốn sách "Truyền thống kỷ luật và đồng tâm của công nhân mỏ Quảng Ninh": tham gia Giải báo chí "Búa liềm vàng" năm 2021; Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021....

Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, cơ quan chuyên môn phối hợp quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống mọi mặt cho người lao động: tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình có thân nhân bị tai nạn lao động: tổ chức tốt các hoạt động xung kích trong lao động sản xuất, tích cực đảm nhận quản lý các công trình, phân việc quản lý đảm bảo năng suât, chât lượng; tham gia có hiệu qua các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, hiến máu tình nguyện, đảm bảo an sinh xã hội trển địa bàn: tuyên dương lao động giỏi, thu nhập cao; giáo dục, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú để phát triển đảng đợt 12/11.

Hoài Thương (1.101)

 Các tin liên quan:
  Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI DỰ THI THAM GIA GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG TUYỂN THAN 2 – TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG ĐỂ VỮNG BƯỚC ĐI LÊN
  BÀI DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG “DÂN VẬN KHÉO”- SỨC LAN TỎA CỦA MỘT MÔ HÌNH
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  CHỈ THỊ CỦA BTV ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH về phát huy văn hóa thợ mỏ trong tình hình mới gắn với Truyền thống công nhân Vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (Hoài Thương)
  Tác phẩm dự thi Giải Búa Liềm vàng "Bản sắc văn hóa Tuyển than Cửa Ông" (Phan Thủy - Chi bộ Trung tâm TTVH)
  Hội nghị trực tuyến chuyên đề tháng 8/2021 về "Tăng cường công tác giáo dục truyền thống và xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp"
  Tác phẩm "Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Phát huy truyền thống 61 năm xây dựng và phát triển" - Tác giải Vũ Hằng (Chi bộ Khối Văn phòng_
  Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW - Báo Quảng Ninh
  Toàn văn Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG