Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

Tác phẩm dự thi Giải Búa Liềm vàng "Bản sắc văn hóa Tuyển than Cửa Ông" (Phan Thủy - Chi bộ Trung tâm TTVH)

Văn hóa doanh nghiệp là những giá trị, niềm tin, hình thức mà mọi người trong doanh nghiệp cùng công nhận và suy nghĩ, nói, hành động như một thói quen, giống như đời sống tinh thần và tính cách của một con người, và là phần quyết định đến sự thành bại về lâu dài của doanh nghiệp đó.Văn hoá doanh nghiệp đã và đang trở thành một nhân tố có tác động tới mọi khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp, từ tổ chức quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, các quan hệ trong và ngoài doanh nghiệp cho đến phong thái, phong cách của người lãnh đạo và cách ứng xử giữa các thành viên trong doanh nghiệp.

 

Trong những năm qua Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nói chung cũng như Công ty Tuyển Than Cửa Ông riêng đặc biệt rất quan tâm chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng và thực hiện Đề án “Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới”, văn hóa doanh nghiệp của TKV, văn hoá ứng xử trong Công ty Tuyển Than Cửa Ông và đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Tập đoàn và Công ty. Công ty Tuyển than Cửa Ông chính là đơn vị đầu tiên trong TKV ban hành và triển khai thực hiện bộ tài liệu văn hoá ứng xử trong Công ty.

Nhằm xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết và chỉ đạo của TKV về việc "Tăng cường công tác giáo dục truyền thống và xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp", Ban lãnh đạo Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tập trung chỉ đạo định hướng trọng tâm công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo 3 nội dung: Truyền thống ngành Tuyên giáo, Truyền thống lịch sử 61 năm thành lập Công ty, Văn hóa ứng xử trong Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Đối với nội dung thứ nhất, tại Công ty Tuyển Than Cửa Ông, công tác tuyên giáo đã không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và người lao động; tích cực xử lý thông tin, tạo cơ sở thực tiễn giúp cấp ủy, lãnh đạo  định hướng và giải quyết kịp thời những vấn đề dư luận quan tâm. Sự phối hợp giữa chuyên môn với các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên giáo ngày càng tích cực, chủ động, đạt hiệu quả, tạo sự đồng lòng trong cán bộ công nhân viên, đóng góp tích cực vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ Công ty hằng năm.

Trong thời gian tới, để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, ngành Tuyên giáo nói chung và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty nói riêng sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng các giải pháp về công tác Tuyên giáo; làm cho công tác Tuyên giáo gắn chặt và bám chắc với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, đi sâu vào từng đối tượng, kịp thời giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội; lan tỏa và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến; bồi dưỡng niềm tin của Nhân dân, CBCNV vào mục tiêu, lý tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang là nguyên nhân chính trong sự kìm hãm sự phát triển trên toàn cầu và Việt Nam, công tác tuyên giáo - tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao, sự đồng thuận trong xã hội đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 lại càng cần được quan tâm hơn bao giờ hết. Khắc phục tâm lý chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch, nhưng cũng không tạo ra tâm lý hoang mang, lo lắng, căng thẳng; nỗ lực tạo niềm tin và truyền cảm hứng, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác, tích cực thực hiện phòng chống dịch; tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động xung quanh việc phòng, chống dịch COVID-19 là những trọng trách lớn lao mà ngành Tuyên giáo nói chung và công tác tuyên giáo của Tuyển than Cửa Ông nói riêng phải quyết tâm thực hiện trong giai đoạn hiện nay.

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV là Chi nhánh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Yết hầu của ngành Than Việt Nam, với nhiệm vụ chính là vận chuyển than mỏ, sàng tuyển, chế biến than, bốc rót tiêu thụ than trong nư­ớc và xuất khẩu. Công ty là khâu cuối cùng quyết định chất lư­ợng sản phẩm và làm giàu tài nguyên khoáng sản than vùng Cẩm Phả.

Trải qua 61 năm hình thành và phát triển, các thế hệ CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn gian khổ, lập thành tích xuất sắc trong các cuộc kháng chiến cứu nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang ấy, đối với mỗi CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông hôm nay, Văn hóa ứng xử là những chuẩn mực văn hóa, đã được xây dựng và hình thành trên cơ sở những nét văn hóa riêng của Công ty cũng như những bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của công nhân vùng Mỏ.

Con người Tuyển than luôn quyết tâm xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, môi trường làm việc có văn hóa với phong cách ứng xử giải quyết công việc thống nhất, khoa học nhằm đạt hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên, người lao động; Xây dựng mối quan hệ hợp tác, thân thiện giữa các thành viên trong Phân xưởng, Phòng ban trên cơ sở tin cậy, đoàn kết, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau. Thực hiện nghiêm chỉnh Thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của Công ty mẹ (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam); Không nghừng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ CBCNV trở thành con người phát triển toàn diện, có sức khỏe, có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Công ty; Xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dũng cảm từ chức khi không hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi tổ chức điều động, phân công; xây dựng đội ngũ CBCNV gắn bó với Công ty, tâm huyết với nghề,trách nhiệm với công việc và đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp. 

Bộ tài liệu văn hóa ứng xử do Công ty ban hành gồm 3 phần và đã được CBCNV Công ty đồng lòng thực hiện, không ngừng xây dựng và phát huy, lan tỏa văn hóa, phong cách ứng xử con người Cửa Ông. Bộ tài liệu đã quy định rất cụ thể những hành vi của CBCNV Công ty trong khi giao tiếp, thực hiện nhiệm vụ và trong các mối quan hệ. Đặc biệt là những quy định về ứng xử nội bộ (giữa Người sử dụng lao động với người lao động, Người lao động với người sử dụng lao động, Lãnh đạo với cán bộ công nhân viên, Cán bộ công nhân viên với lãnh đạo, Cán bộ công nhân viên với đồng nghiệp, Ứng xử khi giải quyết các bất đồng trong nội bộ) Chuẩn mực khi phát ngôn, quy định ứng xử với khách hàng, đối tác; các nghi thức ứng xử, văn hóa giao tiếp qua điện thoại; trang phục của CBCNV; văn hóa khi tham gia giao thông trong nội bộ; văn hóa khi sử dụng mạng xã hội,...

Lãnh đạo Công ty luôn xác định, sự phát triển của Tuyển Than Cửa Ông phải gắn liền với việc xây dựng, củng cố các mối quan hệ trong nội bộ. Cùng nhau quyết tâm khắc phục những hạn chế thiếu sót. Chỉ khi đó Công ty mới có phát triển bền vững. Thấm nhuần tư tưởng, định hướng đó, CBCNV Công ty đặc biệt quan tâm điều chỉnh hành vi giao tiếp và ứng xử của mình, hướng tới những chuẩn mực ứng xử tốt đẹp, dân chủ, văn minh, lịch sự; tác phong, lối sống, tinh thần làm việc khoa học, tạo nên hình ảnh và thương hiệu "Tuyển Than Cửa Ông". Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, tích cực, tôn trọng, phát triển toàn diện và phát huy hết khả năng của mỗi CBCNV cống hiến cho sự phát triển của Công ty, của Tập đoàn.

Tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, phát huy truyền thống“kỷ luật và đồng tâm”, chủ động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; hướng tới mục đích tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Công ty phát triển bền vững”, Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông sẽ tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến "Cơ giới hóa – Tự động hóa – Tin học hóa", đổi mới phương thức và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành sản xuất; tiết kiệm chi phí; tăng cường công tác bảo vệ và cải tạo cảnh quan môi trường. Phấn đấu đến năm 2025, hoàn thành mục tiêu tạo vành đai xanh, đưa công viên vào trong nhà máy. Đẩy mạnh SXKD, tăng cường công tác quản trị chi phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 và những năm tiếp theo, giữ ổn định nhịp độ sản xuất, giảm tồn kho, phấn đấu tiêu thụ ở mức cao nhất với mục tiêu: "An toàn - Phát triển - Hiệu quả".

Chủ động trước diễn biến của dịch bệnh, Công ty sẽ tiếp tục phổ biến và quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi phòng, chống dịch Covid - 19 của đồng chí Tổng Bí thư gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước. Lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững thành quả phòng, chống dịch trong thời gian qua, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền CBCNV, người lao động không chủ quan, lơ là; có trách nhiệm, tích cực và tự giác thực hiện các quy định của các cấp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phấn đấu không có CBCNV trong Công ty mắc dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng công tác tự đào tạo, bồi dưỡng phát nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia, thợ bậc cao, bàn tay vàng. Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên có đủ sức khoẻ, lành nghề, chuyên nghiệp, có tác phong công nghiệp, đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm cao trong sản xuất, công tác và gắn bó lâu dài với Công ty đáp ứng yêu cầu của sự phát triển bền vững của TKV và Công ty thời kỳ cuộc cách mạng 4.0 và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, xây dựng văn hóa Doanh nghiệp. Xây dựng hình ảnh uy tín của Công ty với những ấn tượng tốt đẹp về giá trị văn hóa đặc trưng của CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông trong xã hội, cộng đồng. Đó là cách ứng xử văn hóa trong Công ty, tinh thần làm việc, phát huy tính dân chủ, phát triển khả năng cá nhân của mỗi CBCNV, trên tinh thần hợp tác, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và bền vững, cùng đóng góp cho mục tiêu chung. Tất cả sự gắn kết này sẽ thúc đẩy Công ty tiến lên phía trước, tạo nên những lợi thế cạnh tranh cũng như quảng bá hình ảnh, thương hiệu ở trong nước và quốc tế.

Mang trong tim niềm tự hào và trân trọng những thành tích quý báu mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, thế hệ CBCNV hôm nay sẽ tích cực phát huy truyền thống anh hùng, viết tiếp những trang sử vàng rạng rỡ, tô đậm thêm bức tranh về bản sắc văn hóa con người Tuyển than Cửa Ông, góp một phần công sức trong sự nghiệp đi lên, phát triển bền vững của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và sự văn minh, giàu đẹp của tỉnh Quảng Ninh.

              Phan Thủy (Trung tâm TTVH - Công ty Tuyển than Cửa Ông)

 Các tin liên quan:
  Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI DỰ THI THAM GIA GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG TUYỂN THAN 2 – TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG ĐỂ VỮNG BƯỚC ĐI LÊN
  BÀI DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG “DÂN VẬN KHÉO”- SỨC LAN TỎA CỦA MỘT MÔ HÌNH
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  BÀI VIẾT THAM GIA DỰ THI GIẢI BÚA LIỀM VÀNG
  CHỈ THỊ CỦA BTV ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH về phát huy văn hóa thợ mỏ trong tình hình mới gắn với Truyền thống công nhân Vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (Hoài Thương)
  Tác phẩm dự thi Giải Búa Liềm vàng "Bản sắc văn hóa Tuyển than Cửa Ông" (Phan Thủy - Chi bộ Trung tâm TTVH)
  Hội nghị trực tuyến chuyên đề tháng 8/2021 về "Tăng cường công tác giáo dục truyền thống và xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp"
  Tác phẩm "Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Phát huy truyền thống 61 năm xây dựng và phát triển" - Tác giải Vũ Hằng (Chi bộ Khối Văn phòng_
  Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW - Báo Quảng Ninh
  Toàn văn Chỉ thị số 05 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về phòng chống dịch Covid-19

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG