Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

Chi bộ Cơ Khí đẩy mạnh công tác giám sát triển khai thực hiện “Mô hình Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023

Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Công ty về triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Cấp ủy chi bộ phân xưởng Cơ khí và các tổ chức đoàn thể quan tâm chỉ đạo để triển khai thực hiện có hiệu quả, thực hiện gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua do chuyên môn và các tổ chức đoàn thể phát động.

 

 

Thực hiện hướng dẫn của Đảng ủy Công ty về triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Cấp ủy chi bộ phân xưởng Cơ khí và các tổ chức đoàn thể quan tâm chỉ đạo để triển khai thực hiện có hiệu quả, thực hiện gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua do chuyên môn và các tổ chức đoàn thể phát động.

Cấp ủy chi bộ đã cụ thể hóa, các quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Công ty về công tác dân vận trong tình hình mới, gắn với thực tiễn sản xuất của đơn vị đồng thời gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên tất cả các lĩnh vực và điều kiện cụ thể của đơn vị, với rất nhiều chủ đề như: Khéo trong phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Khéo trong xây dựng văn hóa an toàn vệ sinh lao động; Khéo trong tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm…

Dù là đăng ký các mô hình khác nhau, nhưng các mô hình đăng ký đều hướng tới các mục tiêu: Đảm bảo cho người lao động luôn có đủ việc làm, tiền lương theo Nghị quyết Hội nghị người lao động đã đề ra. Thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi phí, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Trong điều kiện sản xuất của Công ty còn gặp nhiều khó khăn và việc ra than của các mỏ không ổn định. Chi bộ Phân xưởng Cơ khí đã bám sát các chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, đặc biệt là Nghị quyết số 45-NQ/ĐU, ngày 03/01/2023 của Đảng ủy Công ty v/v lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023, quyết định số 114/QĐ-TTCO, ngày 16/1/2023 của Giám đốc Công ty về việc giao kế hoạch sản xuất và khoán tiết kiệm chi phí năm 2023 cho các đơn vị.

Ngày 6/2/2023 được Giám đốc Công ty bổ nhiệm và giữ chức vụ Bí thư chi bộ, Quản đốc phân xưởng Cơ khí, đồng chí Đào Long Châu trên cương vị mới đã mạnh dạn đăng ký với Đảng ủy Công ty mô hình điển hình dân vận khéo với nội dung “Khéo trong tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm”.

Mô hình được thực hiện dưới các hình thức: Chỉ đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và toàn thể người lao động của phân xưởng nghiên cứu phục hồi các cụm chi tiết có giá trị lớn, tận dụng phục hồi sửa chữa các giá con lăn, nhằm tiết kiệm chi phí để đạt được kế hoạch Công ty giao, với các giải pháp cụ thể:

         Thứ nhất, nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong đoan vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác dân vận.

Chi ủy chi bộ xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh chỉ đạo cán bộ, đảng viên chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai nhiệm vụ công tác năm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thống nhất về nhận thức và hành động của Chi bộ; thực hiện nghiêm công tác tiết kiệm chi phí nguyên, nhiên vật liệu, tổ chức sản xuất hợp lý tiết kiệm điện năng và các chi phí khác.

       Thứ hai, đẩy mạnh công tác dân vận trong đơn vị, trọng tâm là thực hiện tốt Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định dân chủ ở cơ sở.

       Thứ ba, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo hướng thiết thực, với cách làm sáng tạo, hướng đến củng cố niềm tin của người lao động đối với Công ty, Tập đoàn…, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị.

        Trong chỉ đạo thực hiện chi bộ giao nhiệm vụ cho các đồng chí cấp ủy phụ trách ở từng bộ phận thường xuyên giám sát thực hiện theo đúng chương trình đề ra. Việc thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo” tại đơn vị đã có một sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ công nhân góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong 9 tháng đầu năm 2023 phân xưởng đã thực hiện gia công phục hồi với số lượng 1.021 giá con lăn loại B1200 phục vụ trung tu các tuyến băng phân xưởng Tuyển 1; Tuyển 2 và phân xưởng Kho Bến 2. Đặc biệt đã nghiên cứu bộ đồ gá gia công chế tạo hơn 5562 căn đệm chữ U với giá thành rất nhỏ để thực hiện công tác đồng bộ hóa các chủng loại con lăn cho các tuyến băng của Công ty, không phải sửa chữa lại cả một bộ giá con lăn cho toàn tuyến băng của Tuyển 1, Bến 2 hiện đang lắp giá con lăn kiểu Nhật, mang lại giá trị kinh tế rất lớn và rút ngắn được thời gian thi công các thiết bị. Dự kiến 9 tháng đầu năm 2023, PX đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giá trị được giao, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,1 triệu đồng/người/tháng.

Việc thực hiện giám sát thường xuyên của cấp uỷ chi bộ đối với các đảng viên đã chỉ ra được những ưu điểm, tồn tại hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nói chung và công tác tiết kiệm chi phí theo mô hình đăng ký của chi bộ nói riêng kịp thời rút kinh nghiệm và nhắc nhở đối với các bộ phận và đảng viên phụ trách để khắc phục các tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác đã được Nghị quyết chi bộ thông qua, từng bước nâng cao nhận thức về công tác dân vận cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn phân xưởng, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, vai trò nêu gương của đội ngũ cấp ủy và đảng viên, nhất là người đứng đầu các bộ phận, tuyên truyền mọi người thi đua thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất của đơn vị quý 3 và cả năm 2023./.

 

 

CTV: Nguyễn Văn Tạc

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ: CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG ĐIỆN NƯỚC: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐẢM BẢO SÁNG – XANH – SẠCH ”
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
  CHI BỘ ĐƯỜNG SẮT: NHẬN THỨC TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN
  Chi bộ Phòng Điều khiển sản xuất: Phát huy vai trò giám sát góp phần nâng cao chất lượng đảng viên
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG GIÁM ĐỊNH “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Vận tải hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát công tác cán bộ
  Chi bộ Cơ Khí đẩy mạnh công tác giám sát triển khai thực hiện “Mô hình Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Vùng mỏ quê hương tôi
  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2
  PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1, HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”
  ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 1: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát - góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Tuyển than Cửa Ông phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (Cẩm Thúy)
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 4 - TẠO DỰNG NIỀM TIN THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT Phạm Lý - Chi bộ PX Tuyển than 4
  KỲ II: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KTGS NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG