Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1, HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”

Xác định công tác dân vận luôn là “sợi chỉ đỏ”, là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cấp ủy, qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan chuyên môn, đáp ứng quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của người lao động. Từ nhiều năm nay, công tác dân vận, đặc biệt là phong trào thi đua “dân vận khéo” luôn được Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ, và đạt hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị.

 

Phân xưởng Kho bến 1 là đơn vị quản lý, khai thác thiết bị siêu trường, siêu trọng. Việc ổn định năng lực,sử dụng thiết bị hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất sẽ giúp cho đơn vị tiết kiệm chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả SXKD, nâng cao thu nhập cho người lao động. Nhận thức được ý nghĩa thiết thực của phong trào “Dân vận khéo” và tầm quan trọng của công tác quản trị chi phí trong sản xuất; ngay từ đầu năm 2023, Cấp ủy Chi bộ Kho bến 1 đã đăng ký với Đảng ủy Công ty thực hiện mô hình “Dân vận khéo” với nội dung: Tăng cường thực hiện hiệu quả công tác quản trị chi phí trong sản xuất. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Trực quan và trong các cuộc họp, giao ban, nhật lệnh sản xuất, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể hay trên các ứng dụng mạng xã hội vv... để CBCNV đơn vị hiểu rõ, từ đó xác định được nhiệm vụ của bản thân, của tổ đội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của phân xưởng.

Phân xưởng đã đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, cấp ủy và đảng viên trong Chi bộ, tạo sức lan tỏa, tạo động lực để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện các nhiệm vụ để cùng hoàn thành các mục tiêu đề ra. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong phân xưởng đã phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua trong sản xuất. Chủ động áp dụng các biện pháp đồng bộ: Quản lý, chăm sóc, khai thác thiết bị, phối kết hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong quá trình thực hiện. Bộ phận lưu trình bám sát kế hoạch sản xuất từng thời điểm của Công ty để xây dựng và thực hiện các phương án điều hành sản xuất linh hoạt. Bố trí thiết bị và lao động phù hợp, tận dụng tối đa cơ hội khách quan, nâng cao sản lượng tiêu thụ và nhận than nhập khẩu, phục vụ thanh thoát công nghệ của các đơn vị liên quan trong dây chuyền. Đồng thời cũng có phương án bố trí phù hợp trong những ngày sản xuất giãn, chờ phương tiện, tránh lãng phí lao động và các chi phí kèm theo.

Bên cạnh đó đã chú trọng quy hoạch kho than, chống trôi trong mùa mưa bão, tránh phát sinh chi phí. Các ca, đội chủ động cân nhắc sử dụng thiết bị cầu trục hay thuê xúc gạt để gom dọn kho phù hợp, giảm thiểu chi phí nhất và đảm bảo có hiệu quả. Bộ phận phụ trợ xây dựng kế hoạch sửa chữa sát với tình trạng kỹ thuật của thiết bị và thời giờ hoạt động hữu ích. Chuẩn bị vật tư phục vụ sửa chữa và bố trí thi công vào thời điểm hợp lý, tranh thủ những lúc máy ngừng, chờ phương tiện, đảm bảo năng lực và thời gian hoạt động của thiết bị phục vụ sản xuất. Đồng thời giám sát chặt chẽ chất lượng, tiến độ sửa chữa của đơn vị bạn, cấp phát vật tư chặt chẽ, thu cũ, đổi mới đúng quy định; tăng cường tận dụng vật tư tái sử dụng vào sửa chữa nhằm giảm thiểu chi phí.

Mặt khác việc vận động CBCNV nghiên cứu áp dụng những giải pháp, sáng kiến, hợp lý hoá vào sản xuất đã đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an toàn, nâng cao năng lực thiết bị, tiết kiệm chi phí nhân công, thời gian và vật tư cho sửa chữa. Trong 8 tháng đầu năm 2023, phân xưởng đã có 11 sáng kiến với giá trị làm lợi trên 4 tỷ đồng, hoàn thành 91,67% kế hoạch sáng kiến Công ty giao cả năm.  CBCNV đã tích cực tham gia phong trào “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn 2, được Tập đoàn và Công ty khen thưởng. Điển hình tiêu biểu trong phong trào sáng kiến như các đồng chí: Đặng Ngọc Yêm, Hoàng Quốc Khánh, Chu Long Tiên, Nguyễn Thanh Hải vv... họ đều là những đảng viên gương mẫu, là nhân tố tích cực để nhân rộng phong trào trong đơn vị.

Bằng sự đồng lòng của tập thể CBCNV đơn vị cùng các giải pháp áp dụng đồng bộ, sát thực, dưới sự lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công ty, 8 tháng đầu năm 2023, Phân xưởng Kho bến 1 đã thực hiện tốt công tác quản trị chi phí, tiết kiệm 223 triệu đồng, đạt 79,36% chỉ tiêu Công ty giao cả năm. Đặc biệt trong Quý III tình hình sản xuất rất khó khăn, CBCNV đã đoàn kết chia sẻ, khắc phục khó khăn chung của toàn Công ty và phân xưởng, phấn đấu giữ vững an toàn, ổn định việc làm, thu nhập và đời sống người lao động.

Với kết quả từ việc triển khai rộng rãi phong trào thi đua “Dân vận khéo” đến thực hiện tốt các mô hình, việc làm thiết thực, hiệu quả; Chi bộ Phân xưởng Kho bến 1 nói riêng và các đơn vị trong Công ty nói chung đã giữ vững đoàn kết nội bộ, ổn định tư tưởng CBCNV; tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, của TKV và Công ty; nỗ lực phấn đấu để đạt mục tiêu xây dựng Công ty và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

                                                                                                                                                                                   

   Phan Thị Hà - Chi bộ Kho bến 1

 Các tin liên quan:
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ: CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG ĐIỆN NƯỚC: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐẢM BẢO SÁNG – XANH – SẠCH ”
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
  CHI BỘ ĐƯỜNG SẮT: NHẬN THỨC TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT ĐẢNG VIÊN
  Chi bộ Phòng Điều khiển sản xuất: Phát huy vai trò giám sát góp phần nâng cao chất lượng đảng viên
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG GIÁM ĐỊNH “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Vận tải hoàn thành tốt chương trình kiểm tra giám sát công tác cán bộ
  Chi bộ Cơ Khí đẩy mạnh công tác giám sát triển khai thực hiện “Mô hình Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Vùng mỏ quê hương tôi
  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thông qua công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2
  PHÂN XƯỞNG KHO BẾN 1, HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH “DÂN VẬN KHÉO”
  ĐỔI MỚI, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 1: “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT”
  Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 2 đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát - góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
  Tuyển than Cửa Ông phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (Cẩm Thúy)
  CHI BỘ PX TUYỂN THAN 4 - TẠO DỰNG NIỀM TIN THÔNG QUA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT Phạm Lý - Chi bộ PX Tuyển than 4
  KỲ II: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KTGS NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
  ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG