Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

Tuyển than Cửa Ông phát huy tinh thần lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động (Cẩm Thúy)

Thực hiện hướng dẫn số 29/HD-CĐTKV, ngày 19/01/2022 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, V/v thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Công ty đã xây dựng kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty V/v tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến”. Đồng thời, ban hành quyết định V/v thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ Hỗ trợ sáng kiến tham gia chương trình “01 triệu sáng kiến”.

 

Với sự chỉ đạo quyết liệt và các giải pháp cụ thể, kết thúc giai đoạn 1 (từ ngày 01/9/2021 đến ngày 31/5/2022), toàn Công ty đã có 265/105 sáng kiến = 252,38% kế hoạch Công đoàn TKV giao. Giám đốc Công ty đã tặng Giấy khen cho 18 tập thể, thưởng 21 tập thể có thành tích xuất sắc tham gia Chương trình vượt kế hoạch giao từ 15% trở lên, với tổng số tiền 93.000.000 đồng. Công đoàn Công ty đã thưởng cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc, hỗ trợ cho tác giả của 263 sáng kiến tham gia Chương trình và thưởng các thành viên tổ hỗ trợ sáng kiến, với tổng số tiền 119.000.000 đồng.

Bước sang giai đoạn 2, thực hiện công văn số 527/TG-CĐTKV ngày 15/11/2022 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, V/v đẩy mạnh thực hiện chương trình “01 triệu sáng kiến” - giai đoạn 2. Công đoàn Công ty tiếp tục có công văn phát động đẩy mạnh thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2.

Cùng với đó, Công ty đẩy mạnh việc phát động phong trào thi đua Lao động giỏi - Lao động sáng tạo trong CNVCLĐ, vận động người lao động tiếp tục tham gia giai đoạn 2 chương trình “1 triệu sáng kiến”, để chào mừng Đại hội Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2023 -2028, hướng tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VI, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 -2028; chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Các Công đoàn bộ phận đã tích cực phối hợp cùng chuyên môn tuyên truyền, vận động, thành lập tổ hướng dẫn kê khai sáng kiến cấp đơn vị để hướng dẫn CNVCLĐ kê khai, tổng hợp danh sách đăng ký tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến” ngay sau khi có quyết định công nhận sáng kiến của Công ty.

Kết quả, 100% CĐBP các đơn vị đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sáng kiến được Công ty giao giai đoạn 2 và tổng kết cả chương trình, góp phần để Công đoàn Công ty đã hoàn thành sớm chỉ tiêu so với kế hoạch giao của Công đoàn TKV để tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến”. Tính đến hết ngày 08/7/2023, toàn Công ty đã có 436/245 = 177,96% sáng kiến tham gia đăng nhập Chương trình giai đoạn 2, đưa tổng số sáng kiến tham gia cả Chương trình là 703/350 = 200,86%.

Giám đốc Công ty đã quyết định tặng Giấy khen cho 18 tập thể (mức thưởng từ 4 đến 5 triệu đồng/tập thể), 20 cá nhân (mức thưởng 2 triệu đồng/người), khen thưởng 43 cá nhân với mức 1 triệu đồng/người. Tổng số tiền thưởng của Giám đốc chi cho các tập thể, cá nhân đạt 198 triệu đồng. Ngoài ra, các cá nhân có sáng kiến được Công ty công nhận còn được chi tiền hỗ trợ sáng kiến theo Quy định với tổng số tiền 433,1 triệu đồng.

Công đoàn Công ty chi thưởng cho 23 tập thể có thành tích xuất sắc (mức thưởng từ 1,5 đến 2 triệu đồng/tập thể), hỗ trợ cho tác giả của 436 sáng kiến tham gia Chương trình giai đoạn 2 (200 nghìn đồng/sáng kiến) và hỗ trợ các thành viên tổ hỗ trợ sáng kiến (200 nghìn đồng/buổi), với tổng số tiền 142,5 triệu đồng.

Nhiều đơn vị tiêu biểu vượt nhiều số lượng sáng kiến được Công ty phân bổ từ 30% đến 71,43% như: Phân xưởng Vận tải; Tuyển than 3; Kho bến 2; Đường sắt; Điện nước; Ô tô; Phòng KB; Khối Nghiệp vụ; Khối Kỹ thuật; Khối dân Đảng...

Một số cá nhân tiêu biểu tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến” như:  Đồng chí Đặng Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty với 3 sáng kiến được công nhận mức 2 (sáng kiến tiêu biểu: Cải tạo khâu công nghệ tận thu cám độ tro cao tại PX Tuyển than 2);  Đồng chí Nguyễn Anh Chương - Phó giám đốc Công ty với 2 sáng kiến được công nhận mức 2, 01 sáng kiến mức 3 (sáng kiến tiêu biểu: Cải tiến, hợp lý hóa sửa chữa, thay thế pít tông, xi lanh cụm van bằng lắp cho máy lắng 1 - PX Tuyển than 2);

Nhiều đồng chí có từ 6 sáng kiến tham gia trở lên như: Đ/c Đỗ Văn Tăng - Chủ tịch Công đoàn Công ty, Đặng Văn Phú - TP. ĐTM, Trần Huy Tùng - Phó TP. AT, Phạm Văn Niên, Trần Trọng Hoàng - Phòng CĐ, Nguyễn Thị Cẩm Thúy - Phòng TCLĐ, Lê Ngọc Sơn - TP. KH, Ninh Trọng Hoàng - TP. ĐK...

Chương trình “01 triệu sáng kiến” đã đạt được kết quả cao. Khẳng định đó là sự chỉ đạo quyết liệt của chuyên môn và BTV Công đoàn Công ty; sự vào cuộc và đồng thuận phối hợp giữa cơ quan chuyên môn và tổ chức công đoàn các cấp; đặc biệt là sự đồng tâm hành động, nhiệt tình, trách nhiệm của mỗi người lao động trong từng lĩnh vực, từng vị trí việc làm và cả sự kế thừa, phát huy kinh nghiệm đã đạt được từ Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” mà Công ty đã triển khai thành công trong năm 2021.

Từ kết quả tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến”, năm 2022 Công ty có 10 cá nhân được tặng danh hiệu Thợ mỏ sáng tạo của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, có 5 cá nhân đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, trong 2022. Đồng thời đã tạo nên tinh thần thi đua Lao động giỏi - Lao động sáng tạo trong CNVCLĐ toàn Công ty, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Hoạt động trên là những việc làm thiết thực và ý nghĩa của CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chỉ thị 05/CT-TW, Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

 

 

Ảnh minh họa bài viết:

 

Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV trao thưởng tập thể xuất sắc tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 1

 

 

 

 

Tổ hỗ trợ sáng kiến PX. TT3 hướng dẫn CNVCLĐ kê khai sáng kiến tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến”

 

 

Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV trao thưởng 18 tập thể, 20 cá nhân xuất sắc tham gia Chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 2

 

3/10 cá nhân của Công ty (ngoài cùng bên trái) đạt danh hiệu Thợ mỏ sáng tạo năm 2022

 

 

 

7/10 cá nhân của Công ty đạt danh hiệu Thợ mỏ sáng tạo năm 2022

 

 

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Học và làm theo Bác”
  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
  BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ
  Chung tay bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điểm sái trái, xuyên tạc của thù địch trên các phương tiện truyền thông Internet
  KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ Phân xưởng Giám định
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Đồng thuận – Hướng tương lai
  Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đầu tiên của Vùng mỏ
  TỰ HÀO HÀNH TRÌNH 100 NĂM NHÀ SÀNG CỬA ÔNG
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG