Trang chủ > Tin tức sự kiện > CHỈ THỊ 05

Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - chuyên đề năm 2022 và các Nghị quyết của BCH Trung ương

Sáng ngày 6/8, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp cùng 06 Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ TKV khu vực Quảng Ninh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05 - chuyên đề năm 2022 và các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại hội trường Công ty Tuyển tan Cửa Ông
 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Phùng Văn Vịnh, Uỷ viên BTV - Trưởng ban TTQ cùng đại biểu Ban TTQ Tập đoàn; 2.480 đảng viên tại 37 điểm cầu của 7 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ TKV khu vực Quảng Ninh.
 

GS, TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt các nội dung tại Hội nghị
 
Tại buổi học tập, Hội nghị đã được nghe GS, TS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, Uỷ viên, Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương, người đã có hơn 50 năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chia sẻ với cán bộ, công nhân viên ngành Than về những nét lớn trong cuộc đời sự nghiệp của Bác Hồ kính yêu, về học tập tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách của Bác và gắn liền học tập và làm theo Bác để quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, tiên phong gương mẫu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới với. Xuyên suốt câu chuyện của GS, TS là những lời kể hết sức bình dị, chân thực và đời thường về Bác từ lúc còn bôn ba ở nước ngoài hay cả khi đã trở thành lãnh tụ, trong cuộc sống đời thường hay những lúc Người chỉ đạo việc nước. Toát lên từ bài nói chuyện là một nhân cách lớn Hồ Chí Minh, hiện thân của đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời gắn bó với nhân dân, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân.

Cùng với đó, GS, TS Hoàng Chí Bảo đã truyền giảng cho cán bộ, đảng viên tại Hội nghị các Nghị quyết quan trọng Hội nghị lần thứ Năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII và thiết thực nhất đó là tập trung nhấn mạnh vào xây dựng Đảng cơ sở, chất lượng đội ngũ đảng viên và nhất là tăng cường năng lực, sức chiến đấu của Đảng từ cơ sở.

Qua những câu chuyện cảm động về Bác, chúng ta thấy rằng Bác rất đỗi giản dị và đời thường. Sinh thời, Bác đặc biệt quan tâm đến giai cấp công nhân trong đó có công nhân vùng Mỏ và Quảng Ninh là một hiện thân cảm động, nhớ lời Bác căn dặn: “Ngành sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc. Toàn thể công nhân và cán bộ phải có nhiệt tình cách mạng và tinh thần yêu nước rất cao, ý chí quyết đánh, quyết thắng rất vững, phải đoàn kết nhất trí, vượt mọi khó khăn vào một mục đích chung là sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc”. (Tại cuộc gặp Đoàn đại biểu về gặp Bác tại Phủ Chủ tịch, ngày 15/11/1968). Những lời dạy trân quý của Người đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị với lớp lớp các thế hệ thợ mỏ. Cán bộ và công nhân ngành Than luôn ghi nhớ và thực hiện tốt lời dạy của Bác, luôn nỗ lực phấn đấu và đã giành được nhiều thành tích trong sản xuất và chiến đấu, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đúng như lời Bác dạy: “Sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc”.
 

Đ/c Phùng Văn Vịnh - Trưởng ban TTQ Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị
 
Tại hội nghị, đồng chí Phùng Văn Vịnh - Uỷ viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban TTQ Tập đoàn nhấn mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hội nghị quán triệt Chuyên đề năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa trong toàn Đảng bộ Tập đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của những người thợ Mỏ, mỗi cán bộ, đảng viên - NLĐ phấn đấu, rèn luyện, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.
 

Đồng chí Nguyễn Thị Anh - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Anh - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty chia sẻ: Đây là dịp để CNVCLĐ Công ty nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ năng lực, đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng của Đảng ủy Công ty. Đồng thời, đề nghị cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chuyên môn, các tổ chức đoàn thể các cấp trong Công ty có trách nhiệm lãnh đạo, xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của tập thể, cá nhân để thực hiện chuyên đề năm 2022 và các nghị quyết Trung ương đồng bộ cùng các Nghị quyết của Đại hội XIII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Các chi bộ báo cáo kết quả học tập, quán triệt của chi bộ, tổ chức học tập, quán triệt bằng hình thức phù hợp cho các cán bộ đảng viên chưa được tham gia tại Hội nghị hôm nay và hướng dẫn đảng viên viết thu hoạch và nộp bài thu hoạch về Đảng ủy Công ty. Đồng thời duy trì việc quán triệt, triển khai trong các kỳ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng; Tất cả các đồng chí cán bộ đảng viên sẽ tiếp tục tự nghiên cứu tài liệu và trao đổi thảo luận tại chi bộ. Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập và làm theo Bác, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
Vũ Hằng

 Các tin liên quan:
  BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 2
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng
  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
  BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ - KẾT HỢP VỚI GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VÀ KIỂM TRA GIÁM SÁT TẠI CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ
  Chung tay bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Đấu tranh, phản bác các luận điểm sái trái, xuyên tạc của thù địch trên các phương tiện truyền thông Internet
  KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ Phân xưởng Giám định
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu trong mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
  Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, cách làm hay từ Chi bộ
  Xây dựng và phát triển những giá trị văn hóa tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG “KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM” ĐỂ NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC BIỂU HIỆN “LỆCH CHUẨN” TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
  Đồng thuận – Hướng tương lai
  Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đầu tiên của Vùng mỏ
  TỰ HÀO HÀNH TRÌNH 100 NĂM NHÀ SÀNG CỬA ÔNG
  Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Hội cựu chiến binh Công ty Tuyển than Cửa Ông vững mạnh
  MỘT SỐ KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG TUYỂN THAN 3-QUYẾT TÂM THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA – GIÁM SÁT
  Phát huy vai trò kiểm tra, giám giát công tác phòng chống tham nhũng tại Chi bộ Phòng KB
  NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN
  Chi bộ PX Lọc – Sấy than với Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên
  CHI BỘ KHỐI KỸ THUẬT:“TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CGH-THH-TĐH VÀO SẢN XUẤT”
  Mô hình dân vận khéo: Mở ra thành công trong công tác tổ chức và phát triển Văn hóa - Thể thao tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Chi bộ Phòng Vật tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
  CHI BỘ PHÂN XƯỞNG Ô TÔ: CHÚ TRỌNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG