Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong suốt những năm qua, Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm, quán triệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng; coi công tác thi đua là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, là một công cụ quản lý, một biện pháp quan trọng và tiết kiệm nhất để phát triển SXKD và xây dựng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân. Các phong trào thi đua luôn được gắn với việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với các phong trào thi đua chung.

Dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ Công ty, sự phối hợp giữa chuyên môn và các đoàn thể quần chúng, hàng năm Công ty đã tổ chức quán triệt tới CBCN thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT và các văn bản, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của các cấp, các ngành ... Công ty đã ban hành và áp dụng các văn bản quản lý, điều hành, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế. Việc triển khai thực hiện công tác Thi đua khen thưởng có nhiều sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức thực hiện.

          Song song với duy trì phong trào thi đua thường xuyên của công ty và Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát động. Hàng năm Công ty tích cực hưởng phong trào thi đua của Bộ Công Thương, phong trào thi đua giành danh hiệu “Doanh nghiệp Giỏi, cơ quan văn hoá”, các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, ngành, và tỉnh Quảng Ninh phát động. Trong giai đoạn 2015- 2017, Công ty đã tổ chức hưởng ứng và phát động rất nhiều các phong trào thi đua.

Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khóa XI về việc “ Tiếp tục đẩy mạnh  việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016  của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công ty đã phát động phong trào thi đua đến CBCN với tiêu chí rèn luyện đạo đức lối sống, tác phong công nghiệp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lao động sản xuất và công tác; tuyên truyền để người lao động yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp uỷ và đồng thuận trong việc thực hiện tái cơ cấu lực lượng lao động theo Chỉ thị liên tịch số 51, số 102 giữa Tổng Giám đốc với Công đoàn Tập đoàn TKV.

Hưởng ứng mục tiêu thi đua do Tổng Giám đốc Tập đoàn và BTV Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phát động hàng năm. Công ty đã hoàn thành toàn diện kế hoạch phối hợp kinh doanh Tập đoàn giao. Từ năm 2015 đến năm 2017 đã có 162 lượt tập thể hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty phát động, với số tiền được thưởng  trên 3 tỷ  đồng.

Năm 2015-2017, Công ty đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các công trình trọng điểm, công trình việc khó, các đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty, Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ 31, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, Đại hội Công đoàn TKV lần thứ V: Công trình “Nhà che than bùn ép”, với tổng mức đầu tư trên 14,945 tỷ đồng; Công trình “Khắc phục chống sạt lở sau mưa lũ tại km 6 (khu vực cầu vượt quốc lộ 18A; Công trình Nhà ăn phân xưởng Tuyển than 1 chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TKV lần thứ II, được Đảng bộ TKV thưởng 30 triệu đồng, "Hệ thống điều khiển và tự động hoá Phân xưởng Kho bến 2" (vượt hơn 4 tháng so với tiến độ đăng ký với TKV), với tổng giá trị 13,748 tỷ đồng, được Tập đoàn thưởng 40 triệu đồng; công trình “hệ thống sấy than bùn sau lọc ép tăng áp và pha trộn than bùn sấy thành cám TCVN (giai đoạn 1)”, với giá trị đầu tư 106,48 tỷ đồng, được Tập đoàn TKV thưởng 50 triệu đồng; công trình "Cải tạo tổng thể công nghệ xử lý cấp hạt mịn trong các nhà máy tuyển" (vượt tiến độ 3 tháng), với tổng giá trị quyết toán 32,129 tỷ đồng. Đây là 1 trong 10 công trình được Tập đoàn gắn biển chào mừng kỷ niệm 80 năm truyền thống công nhân vùng Mỏ - truyền thống ngành Than 12/11, được TKV thưởng 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị trong Công ty đã thực hiện 136 công trình việc khó, với tổng giá trị đạt 101,829 tỷ đồng. Các công trình đều đảm bảo chất lượng kỹ thuật, vượt tiến độ, an toàn tuyệt đối, được Giám đốc và Công đoàn Công ty thưởng động viên số tiền 252 triệu đồng.

Mặt khác, Công ty đã đạt được nhiều năng suất kỷ lục ở các khâu vận tải, sàng tuyển và tiêu thụ: Trong khâu kéo mỏ ngày đạt kỷ lục cao nhất là 43.200 tấn, tháng cao nhất đạt 1.145.967 tấn. Trong khâu vào sàng, ca kỷ lục đạt 17.585 tấn, ngày kỷ lục đạt 48.791 tấn. Trong khâu tiêu thụ đã thiết lập nhiều kỷ lục mới, ngày cao nhất đạt 52.000 tấn, tháng cao nhất đạt 1.091.000 tấn.

Phong trào phát huy sáng cải tiến kỹ thuật được CBCN tích cực hưởng ứng. Triển khai công tác tự động hoá vào sản xuất từ Công ty đến các đơn vị, nhằm tăng năng suất, giảm lao động, tiết giảm chi phí sản xuất. Năm 2015 - 2017, CBCN Công ty đã phát huy gần 1000 sáng kiến, làm lợi gần 4 tỷ đồng. Có 12 CBCN được tặng Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Với nhiều đề tài, sáng kiến tiêu biểu như: Sáng kiến Pha trộn nguồn than cám 5a VD và nguồn than cám 5a HG tại kho 7B (PX Kho bến 1). Giá trị làm lợi hàng năm 176.312.900 đồng; Giải pháp bốc dỡ than tại cảng Nội địa 3 phục vụ pha trộn, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ, giá trị  làm lợi 341,3 triệu đồng; Cải tạo năng suất băng B1 phục vụ cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả; Xây dựng và triển khai mô hình điều hành sản xuất Công ty, giá trị làm lợi 844,2 triệu đồng; 5 tháng đầu năm 2018, CBCNV Công ty đã phát huy được 98 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi gần 1 tỷ đồng.

Phong trào thi đua  thực hiện tốt công tác AT- VSLĐ, bảo vệ môi trường được đẩy mạnh. Công ty đã quan tâm ngăn ngừa, giảm thiểu các nguồn ô nhiễm phát sinh trong quá trình sản xuất; chăm sóc bảo vệ sức khoẻ người lao động. Đầu tư 29 công trình môi trường cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Triển khai áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn 14001:2015; áp dụng công nghệ tự động hoá vào 2 nhà máy xử lý bùn nước.

Cùng với đó, phong trào VH-TT luôn được duy trì và đẩy mạnh, tạo không khí vui tươi, động viên CBCNV hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch hàng năm. Đội Nghệ NTQC tham gia phục vụ các hoạt động chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của Công ty, ngành và đất nước... Công ty đạt giải Đặc biệt xuất sắc tại Hội diễn NTQC TKV năm 2016; được Đại diện cho Đảng uỷ TKV tham gia Hội diễn NTQC Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2017 và đạt giải Nhất; đạt giải Nhì ngày hội VHTT tỉnh Quảng Ninh năm 2015, 2016, 2017, 2018. Đạt giải Nhất hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2016 do Công đoàn TKV tổ chức; đạt giải Nhì tập thể cuộc thi tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than do TKV tổ chức; đạt Vô địch giải Bóng đá Nam đội mạnh, Nữ phong trào TKV năm 2016; Đội bóng đá Nữ U19 TKV do Công ty quản lý đạt vô địch Quốc gia năm 2015, 2017vv...

Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, tích cực ủng hộ, tài trợ các địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn thực hiện các chương trình xoa đói giảm nghèo, xoá nhà dột nát, xây dựng các cơ sở y tế, trường học, đường giao thông giữa các thôn bản. Ủng hộ xây dựng nông thôn mới xã Đồng Văn huyện Bình Liêu; tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội vv... với tổng số tiền 2,212 tỷ đồng.

  Công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến được thực hiện đồng bộ ở các khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiến tiến. Việc xây dựng điển hình tiên tiến trên cơ sở bám sát các tiêu chuẩn của Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các cấp Bộ, ngành, Qui chế của Tập đoàn, của Công ty, lựa chọn những công nhân trực tiếp sản xuất, công nhân nữ tiêu biểu có thành tích, có uy tín để bồi dưỡng, hỗ trợ; tạo điều kiện cho công nhân phát huy vai trò, khả năng của bản thân. Thông qua việc tổ chức các Hội thi thợ giỏi, thi AT-VSV, các đợt phát động thi đua theo chuyên đề hàng năm... đã phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; đề xuất, khen thưởng kịp thời cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc. Công ty đã phối hợp với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các tập thể, cá nhân tiêu biểu do đó nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, trong các phong trào thi đua được nhân rộng và lan tỏa trong cộng đồng. Năm 2015- 2017 toàn Công ty có 833 chiến sỹ thi đua các cấp, 55 Tập thể Lao động xuất sắc, 351 tổ lao động xuất sắc. Tiêu biểu như: Phân xưởng Tuyển than 1, Giám định, Lọc ép than bùn, Phòng Cơ điện- Vi tính, Phòng Kỹ thuật Công nghệ... Các cá nhân điển hình tiêu biểu là các đồng chí: Lý A Choong, Trần Quang Sơn, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Quang Ánh, Đặng Đình Đoàn ...

   Những biện pháp cụ thể và đồng bộ trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, phát huy sức mạnh của các tổ chức trong hệ thống chính trị, phát huy tinh thần lao động sáng tạo của CNVC-LĐ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm. 3 năm qua, mặc dù trong bối cảnh sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và Công ty gặp nhiều khó khăn do thị trường tiêu thụ than bị cạnh tranh gay gắt từ than nhập khẩu và than từ các đơn vị ngoài TKV, sản lượng tiêu thụ của Công ty giảm mạnh, song Tuyển than Cửa Ông đã luôn hoàn thành toàn diện kế hoạch được giao. Doanh thu năm 2015 đạt 14.235 tỷ đồng, năm 2017 đạt 12.806 tỷ đồng; Nộp đủ ngân sách và nghĩa vụ với Nhà nước, SXKD có lãi, đảm bảo việc làm ổn định cho gần 4.000 lao động, thu nhập bình quân đạt 6,675 triệu đồng/người/tháng năm 2015, năm 2017 đạt 6,781 triệu đồng/người/tháng. 5 tháng đầu năm 2018 doanh thu tổng số đạt 6.048 tỷ đồng, thu nhập bình quân của CBCNV Công ty đạt 7,645 triệu đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2017. Hàng năm, Công ty khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng

           Những thành tựu Công ty đạt được trong thời gian qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, tỉnh thần lao động sáng tạo của CBCNV đồng thời còn là kết quả của các phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên liên tục trong toàn Công ty. Được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước và các cấp ngành tặng thưởng cho các tập thể và cá nhân: Trong giai đoạn 2015- 2017: Hội Cựu chiến binh Công ty và 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba (trong đó 2 cá nhân là công nhân trực tiếp sản xuất); 01 tập thể và 6 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (trong đó 4 cá nhân là công nhân trực tiếp sản xuất) ; Công ty đã vinh dự được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ Công thương năm 2016, 2017; Cờ thi đua của Bộ Công an năm 2017; Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Ninh năm  2016, 2017; Công ty đã được Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam tặng Cờ dẫn đầu trong công tác chăm lo đời sống người lao động 2016, 2017; Cờ dẫn đầu về công tác văn hoá thể thao năm  2015, 2016; Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017; cùng nhiều Bằng khen của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương và các phần thưởng của các ban ngành, đoàn thể...

            Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân và thành tích đã đạt được trong những năm qua, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Tuyển than Cửa Ông đang tiếp tục thực hiện tốt Luật thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD và nhiệm vụ chính trị của năm 2018, xây dựng Công ty, xây dựng Tập đoàn TKV và tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển.

                                                                               Bùi Hải Yến

                                     Các tin liên quan:
  Tuyên dương 50 CNVCLĐ xuất sắc tiêu biểu
  Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Trao tiền hỗ trợ nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin
  Công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm 2019
  Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV: Khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất
  TKV đạt doanh thu cao nhất trong 5 tháng đầu năm 2019
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác AT-VSLĐ
  Giải nữ Vô địch Quốc gia 2019: Than khoáng sản Việt Nam đè bẹp Sơn La
  Đội nữ Than – Khoáng sản Việt Nam dành chiến thắng trong trận ra quân
  Công ty Tuyển than Cửa Ông "điểm sáng" trong công tác Bảo vệ Môi trường
  Tuyển than Cửa Ông đã xuất khẩu tiêu thụ than cục 4a.1, cục 5a.1 đầu tiên của năm 2019 ra thị trường Nhật Bản
  Gặp mặt đội bóng đá nữ TKV thi đấu giải Vô địch quốc gia 2019
  LÀM TỐT CÔNG TÁC AN TOÀN ĐỂ SẢN XUẤT KINH DOANH THẮNG LỢI TOÀN DIỆN
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV GIÀNH GIẢI NHÌ TOÀN ĐOÀN NGÀY HỘI VĂN HÓA THỂ THAO
  TKV triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5
  CBCNV phân xưởng Giám Định thi đua lao động sản xuất hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2019
  Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2019
  Thơ về an toàn, vệ sinh lao động
  Chuyên mục AT, VSLĐ
  Chuyên mục AT, VSLĐ
  Chuyên mục AT, VSLĐ
  Hưởng ứng tham gia giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019
  Tuyên truyền về AN TOÀN - Dưới góc nhìn của người lao động
  Tích cực hưởng ứng tháng AT, VSLĐ - Tháng công nhân năm 2019
  Phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tháng 5/2019
  Sơ kết công tác SXKD - ĐSXH tháng 4/2019
  Kết nạp hội viên Hội CCB năm 2019

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG