Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Triển khai các giải pháp điều hành lĩnh vực Tổ chức - Nhân sự năm 2024 (Cẩm Thúy)

Triển khai Nghị quyết số 136-NQ/ĐU ngày 20/12/2023 của Đảng ủy Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và Quyết định số 2318/QĐ-TKV ngày 26/12/2023 của Tập đoàn về việc ban hành các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn các công ty TKV.

 

 

Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị trong lĩnh vực Tổ chức - Nhân sự, cụ thể như sau:

 1. Công tác quản lý lao động, tiền lương

1. Mục tiêu

 1. Đảm bảo đủ việc làm, đủ nhân lực phục vụ sản xuất; tăng năng suất lao động, cải thiện tiền lương, thu nhập cho người lao động.
 2. Kiên trì thực hiện các giải pháp về thu nhập và sự thăng tiến nhằm giữ chân, thu hút và tạo lợi thế canh tranh lao động.

2. Nhiệm vụ

 1. Hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới quản trị doanh nghiệp; thực hiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1263/QĐ-TTg ngày 27/10/2023.
 2. Đẩy mạnh việc nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động trong quá trình làm việc bằng các cơ chế khuyến khích TKV đã ban hành (chế độ kèm cặp truyền nghề; chế độ khuyến khích tiền lương theo trình độ đào tạo; chế độ khuyến khích học liên thông từ trình độ sơ cấp nghề lên trung cấp nghề, từ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề).
 3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp về thu nhập và sự thăng tiến nhằm giữ chân, thu hút lao động, đặc biệt là ca trưởng, kíp trưởng trong các nhà máy điện, nhà máy Alumin, nhà máy hóa chất; thợ sửa chữa cơ khí, cơ điện có tay nghề cao, cán bộ quản lý giỏi theo hướng:

- Tăng tiền lương để tạo lợi thế cạnh tranh lao động, trong đó ưu tiên đối với khối lao động quản lý (cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ các phòng ban, quản đốc, phó quản đốc các công trường, phân xưởng);

- Tăng chế độ đãi ngộ đối với lao động quản lý có trình độ chuyên môn, có hiệu suất công việc cao thông qua đánh giá hiệu quả công việc bằng công cụ KPI để trả lương;

- Tăng cường trách nhiệm của người lao động trong việc thực hiện các quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn thông qua tiền lương gắn với công tác an toàn vệ sinh lao động.

 1. Các đơn vị sản xuất than, xây dựng mỏ hầm lò tiếp tục đẩy mạnh công tác tái tuyển lao động làm việc trong hầm lò nhằm có ngay lực lượng lao động phục vụ sản xuất, giảm áp lực tuyển sinh và chi phí đào tạo.
 2. Rà roát, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến các cơ chế chính sách tiền lương theo quy định mới của Nhà nước và yêu cầu quản lý của TKV, đơn vị trong giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ lương và sức hấp dẫn nghề nghiệp.
 3. Tập đoàn gửi kèm kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2024 của các đơn vị để các đơn vị phối hợp thực hiện, đảm bảo ưu tiên việc làm cho người lao động trong TKV.
 1. Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động và công tác y tế, phòng chống dịch
 1. Mục tiêu
 1. Tiếp tục duy trì thực hiện các chế độ phúc lợi, chăm sóc sức khỏe người lao động, chế độ mang đặc thù của TKV, góp phần giữ chân, thu hút lao động.
 2. Tiếp tục điều chỉnh một số chế độ, chính sách có lợi hơn cho người lao động phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

a) Điều chỉnh tăng mức tiền lương làm căn cứ đóng và hưởng các chế độ BHXH cho người lao động theo lộ trình, đảm bảo yêu cầu của Nhà nước.

b) Tiếp tục kiểm soát việc điều chỉnh, thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật theo Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 và chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động theo Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ LĐTBXH.

 1. Bệnh viện Than - Khoáng sản tiếp tục duy trì công tác rửa phổi cho người lao động trong Tập đoàn; xây dựng nội dung tuyên truyền, động viên người lao động tự nguyện đi phục hồi chức năng, điều trị bệnh nghề nghiệp bằng phương pháp rửa phổi để chủ trương mở rộng đối tượng được rửa phổi thực sự đạt hiệu quả, với kế hoạch 630 ca, trong đó phấn đấu 5% là người ngoài TKV.
 2. Các đơn vị tiếp tục tổ chức cho gia đình thợ lò, thợ lò có nhiều thành tích được đi tham quan, nghỉ mát; theo đó ưu tiên nghỉ dưỡng, tham quan, nghỉ mát tại Quảng Ninh để thân nhân gia đình thợ lò biết và chia sẻ về điều kiện ăn ở, sinh hoạt, làm việc cũng như các dịch vụ phúc lợi của TKV (Khách sạn Heritage Hạ Long, Nhà nghỉ Sao Biển, Nhà nghỉ Trà Cổ...). Các cơ sở điều dưỡng, khách sạn của TKV chủ động xây dựng các chương trình nghỉ dưỡng, tham quan, nghỉ mát phù hợp để tư vấn cho các đơn vị tổ chức thực hiện theo quy định. Phấn đấu trên 90% người lao động trong TKV được đi tham quan, nghỉ mát, du lịch.
 3. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, theo dõi sức khỏe người lao động mắc bệnh nghề nghiệp; thực hiện nghiêm chỉ đạo của TKV về việc chấn chỉnh công tác điều trị bệnh bụi phổi nghề nghiệp cho người lao động (Công văn số 4992/TKV- TCNS ngày 15/10/2020). Đẩy mạnh việc thực hiện các quy định của Nhà nước và của TKV về chế độ, chính sách cho người lao động, đặc biệt là chế độ đối với lao động nữ.
 4. Tiếp tục thực hiện chế độ ăn định lượng cho lao động làm các công việc trong hầm lò (tính theo vị trí làm việc từ cửa lò vào), không phân biệt theo vị trí làm việc và loại hình doanh nghiệp theo Công văn số 3374/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 04/10/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
 5. Đưa “Phần mềm khám, điều trị và theo dõi hồ sơ sức khỏe người lao động trong TKV” vào sử dụng nhằm quản lý hệ thống y tế cơ sở xuyên suốt từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên. Kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và các dịch bệnh mới phát sinh;
 6. Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ y tế cơ sở hiện có; đào tạo bác sỹ rửa phổi chính của Bệnh viện Than - Khoáng sản để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.
 1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và chuẩn bị nguồn nhân lực
 1. Mục tiêu
 1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.
 2. Hoàn thành kế hoạch tuyển sinh 4.560 học sinh các nghề mỏ hầm lò.
 1. Nhiệm vụ:

a) Tuyển sinh, đào tạo công nhân kỹ thuật:

 • Các doanh nghiệp tiếp tục chủ động thực hiện triển khai tự tuyển sinh để cử đi đào tạo hoặc phối hợp với các cơ sở đào tạo để đặt hàng đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp đối với các ngành nghề khó tuyển dụng trên thị trường lao động hoặc tuyển được nhưng chất lượng không cao. Đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp theo điều kiện của doanh nghiệp để thu hút được lao động vào làm việc đối với các ngành nghề nêu trên.
 • Đối với các nghề mỏ hầm lò: (i) Tiếp tục triển khai phương án tuyên truyền, truyền thông của TKV phục vụ công tác tuyển sinh các nghề mỏ hầm lò ban hành tại Quyết định số 1881/QĐ-TKV ngày 31/12/2021, trong đó các doanh nghiệp nâng cao vai trò, trách nhiệm phối hợp với Trường Cao đẳng TKV để đạt mục tiêu hoàn thành kế hoạch tuyển sinh theo học trình độ trung cấp, đặc biệt là nghề cơ điện mỏ hầm lò; (ii) Hoàn thành kế hoạch đào tạo liên thông nhằm nâng cao chất lượng công nhân kỹ thuật; (iii) Trường Cao đẳng TKV chủ trì, các doanh nghiệp phối hợp khảo sát tuổi đời, tuổi nghề của công nhân trực tiếp làm việc trong mỏ hầm lò các nghề kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò, kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò, kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò và nghiên cứu, phân tích đề xuất cơ chế quản lý, thu hút lao động này với mục tiêu chuẩn bị đủ nguồn nhân lực, đồng thời giảm tỷ lệ hao hụt trong quá trình đào tạo và tham gia sản xuất.

- Trường Cao đẳng TKV rà soát chỉnh sửa chương trình, giáo trình bồi dưỡng người chỉ huy sản xuất cấp công trường/phân xưởng.

b) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp:

- Tiếp tục tập trung đào tạo, bồi dưỡng các chương trình đào tạo chức danh, các chuyên đề trọng điểm theo hướng chuyên sâu về chất lượng, không chạy theo số lượng, lấy hiệu quả sử dụng sau đào tạo, bồi dưỡng làm thước đo lựa chọn; tiếp tục tối ưu hóa lợi thế đào tạo bằng hình thức đào tạo trực tuyến, bài giảng điện tử đối với các chương trình phổ cập, bồi dưỡng cập nhật kiến thức.

- Khảo sát, đánh giá nhân lực lao động quản lý và nghiên cứu đề xuất nhu cầu tuyển dụng và đào tạo nhân lực lao động quản lý trong TKV giai đoạn 2023­2025, tầm nhìn đến 2030. Theo đó thực hiện chính sách cử tuyển đối với kỹ sư, cử nhân các ngành kỹ thuật cần thu hút mà trên thị trường đào tạo không có người học với cơ chế như đào tạo thợ lò hiện nay; Triển khai thực hiện chính sách tài trợ học bổng cho sinh viên các trường đại học theo học các ngành kỹ thuật TKV cần thu hút;

- Trên cơ sở Bộ tiêu chuẩn chức danh lao động quản lý, TKV sẽ thực hiện xây dựng khung năng lực đối với các chức danh chuyên viên lao động quản lý kỹ thuật các đơn vị sản xuất than hầm lò, theo đó triển khai đánh giá năng lực các chức danh này làm cơ sở đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Qua đó đánh giá kết quả thực hiện làm tiền đề xây dựng khung năng lực cho các chức danh lao động quản lý khác.

- Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin đổi mới cách tiếp cận, xây dựng chương trình đào tạo chức danh phù hợp yêu cầu quản lý nghề nghiệp thực tế của TKV nhằm nâng cao trình độ làm việc của người học, đồng thời phải đánh giá được năng lực của các chức danh khi kết thúc chương trình đào tạo thông qua khung năng lực.

 

 

 Các tin liên quan:
  Tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  Tuyển than Cửa Ông chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ kho than trong mùa mưa bão
  Tổ chực xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 Cẩm Thúy
  Chương trình thăm, tặng quà tổ đội Thanh niên tham gia quản lý nhân Tháng công nhân năm 2024 của Đoàn Thanh niên TKV tại Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Tuyển than Cửa Ông: Nét nổi bật trong các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2024
  Hơn 2000 người lao động làm nghề nặng nhọc độc hại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV được khám sức khoẻ định kỳ và phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2024
  thể lệ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động
  Phiếu kết quả quan trắc môi trường nước mặt
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động - Tháng công nhân năm 2024.
  Lực lượng tự vệ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tham gia Hội thao bắn súng quân dụng lực lượng Thường trực Quân đội và dân quân tự vệ LLVT tỉnh Quảng Ninh năm 2024.
  Ý nghĩa ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30/4 và lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5
  “Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết liệt 20”
  Tăng cường công tác đảm bảo an ninh hệ thống thông tin trọng yếu
  Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh triển khai áp dụng phần mềm Nhật lệnh sản xuất điện tử
  Trung tâm ĐHSX Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ than
  Tuyển than Cửa Ông - TKV: Hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động AT, VSLĐ
  Hướng dẫn tổng kết, khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành Công Thương năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)
  Thực hiện chương trình truyền thông giai đoạn 2023 – 2028 (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn tổng kết, khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành Công Thương năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  Tuyển than Cửa Ông tăng cường công tác PCTT - TKCN và công tác AT, VSLĐ quý I năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông tăng cường các biện pháp ứng phó với dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ
  Các đơn vị trong Công ty Tuyển than Cửa Ông diễn tập công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
  Họp BCĐ Tháng hành động AT, VSLĐ – Tháng Công nhân năm 2024
  Hướng dẫn tổng kết, khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành Công Thương năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Tăng cường công tác đảm bảo AT, ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG