Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động năm 2024 (Cẩm Thúy)

Thực hiện Hướng dẫn số 10/HD-TLĐ, ngày 04 tháng 3 năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2024. Công đoàn TKV hướng dẫn triển khai thực hiện như sau:

 

Tiếp tục triển khai, thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CNVCLĐ góp phần hoàn thành chỉ tiêu hàng năm của Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VI Công đoàn TKV và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Thống nhất trong hệ thống công đoàn các nội dung cơ bản, trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CNVCLĐ; đảm bảo tuyên truyền, phố biến đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan tiực tiếp đến CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CNVCLĐ gắn với tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Phụ lục kèm theo); Công tác tuyên truyền, PBGDPL cần chú trọng đối tưọng là công nhân lao động tại các đơn vị.

 1. Nội dung:
  1. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của TKV, trong đó tập trung truyền thông những chính sách có tác động đến CNVCLĐ như Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Bộ Luật Lao động năm 2019; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Việc làm; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch thực hiện chương trình truyền thông công đoàn giai đoạn 2023-2028, kế hoạch tổ chức các hoạt động 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam của Công đoàn TKV.
  2. Nắm bắt tư tưởng của CNVCLĐ về chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến CNVCLĐ, trong đó có chính sách đào tạo, phát triển, nâng cao kỹ năng nghề, việc làm, thu nhập của người lao động; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động.
  3. Tuyên truyền về hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, công tác an toàn vệ sinh lao động; tuyên truyền các nội dung Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn VSLĐ năm 2024; tham gia kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động.
  4. Tuyên tuyền, phổ biến chế độ, chính sách đối với lao động nữ, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác dân số, gia đình, trẻ em; về Đề án hỗ trợ nữ công nhân khó khăn phát triển kinh tế gia đình; pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự trong CNLĐ khu tập thể, về chương trình xây dựng khu tập thể Văn minh - Sạch đẹp, Ngày thứ 7 xanh..; tuyên truyền phòng ngừa tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, tội phạm, tín dụng đen..) trong CNVCLĐ.
  5. Tuyên truyền nội dung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Cổng đoàn Việt Nam và 30 năm Ngày thành lập Tập đoàn.
  6. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 09/11:
 • Nội dung: Gắn việc hưỏng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về Nhà nước pháp quyền XHCN; tuyên truyền, phố biến chính sách, pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
 • Hình thức: tuyên truyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; hội thảo, tọa đàm, tập huấn; hệ thống loa truyền thanh nội bộ, bảng tin; cổ động trực quan; tủ sách pháp luật tại đơn vị; phối hợp hoạt động của tổ tự quản công nhân khu nhà ở công nhân, khu chung cư tập thể; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, nền tảng internet, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền.
 • Cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là tháng 10 và tháng 11/2024.

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam xây dụng nội dung triển khai thực hiện Hướng dẫn của Công đoàn TKV tới công đoàn các Tổng công ty/Công ty và đơn vị trực thuộc. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ.

Công đoàn các Tổng công ty/Công ty và đơn vị trực thuộc căn cứ Hướng dẫn của Công đoàn TKV, phối hợp triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CNVCLĐ năm 2024. Phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động tuyên truyền PBGDPL và các hoạt động có liên quan trong CNVCLĐ đạt kết quả.

Tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả về Công đoàn TKV (qua Ban TGNC và Email: tuyengiaocdtkv@gmail.com) trước 20/11/2024 để tổng họp báo cáo Tổng Liên đoàn.

 Các tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức nghỉ mát và hỗ trợ điều trị tại Sapa cho CBCNV
  Thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm 2024 (Quỳnh Anh)
  Hội CCB Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV giai đoạn 2019 - 2024 Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”
  Tuyển than Cửa Ông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD tháng 6/2024
  113 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 – 05/06/2024)
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2024
  Xét duyệt danh sách cá nhân đề nghị thi nâng bậc và kèm cặp truyền nghề CNKT năm 2024 Cẩm Thúy
  Triển khai cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”
  Hội nghị kiểm tra, chấm điểm phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2024 vị Khối thi đua các tiểu đoàn tự vệ ngành than
  Thực tập phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Trao giải tuần 1 cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về AT, VSLĐ” năm 2024
  Tuyển than Cửa Ông tăng cường ổn định sản xuất
  Tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh trên địa bàn phường
  Phối hợp trong công tác bàn giao quản lý vận hành Hồ môi trường khu vực Nhà máy tuyển Than Khe Chàm
  Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đợt 1 năm 2024 - Nguyễn Thu Hà
  Tăng cường công tác đảm bảo ATVSLĐ trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
  Tuyển than Cửa Ông chủ động phòng chống thiên tai, bảo vệ kho than trong mùa mưa bão
  Tổ chực xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 Cẩm Thúy
  Chương trình thăm, tặng quà tổ đội Thanh niên tham gia quản lý nhân Tháng công nhân năm 2024 của Đoàn Thanh niên TKV tại Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Tuyển than Cửa Ông: Nét nổi bật trong các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2024
  Hơn 2000 người lao động làm nghề nặng nhọc độc hại Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV được khám sức khoẻ định kỳ và phát hiện bệnh nghề nghiệp năm 2024
  thể lệ cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động
  Phiếu kết quả quan trắc môi trường nước mặt
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động - Tháng công nhân năm 2024.
  Lực lượng tự vệ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tham gia Hội thao bắn súng quân dụng lực lượng Thường trực Quân đội và dân quân tự vệ LLVT tỉnh Quảng Ninh năm 2024.
  Ý nghĩa ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam 30/4 và lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5
  “Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết liệt 20”

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG