Trang chủ > Tin tức sự kiện > TIN TỨC SỰ KIỆN

Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)

Thực hiện Công văn số 147/CĐTKV-NC, ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, về việc hướng dẫn công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022. Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 386/KHLT-TTCO-CĐ, ngày 16/02/2022 của Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty, V/v tổ chức các hoạt động trong nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Công ty Tuyển than Cửa Ông năm 2022.

Căn cứ tình hình thực tế và hoạt động công đoàn năm 2022, Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty ban hành Kế hoạch liên tịch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, CNVCLĐ trong Công ty đối với công tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN). Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong các lĩnh vực: Thực hiện  quyền bình đẳng trong lao động, việc làm và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp công đoàn trong chỉ đạo thực hiện công tác phụ nữ, công tác bình đẳng giới và hoạt động VSTBPN.

Thông qua các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam (28/6) các ngày kỷ niệm về dân số, góp phần nâng cao vị thế của Công ty, tổ chức công đoàn trong đơn vị và cộng đồng xã hội.

1.Hoạt động  bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ

    - Đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới và giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch số 267/KH-CĐTKV, ngày 13/7/2021 của Công đoàn về việc thực hiện “Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030”“Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030” trong CNVCLĐ. Chú trọng việc đánh giá tình hình cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trong hệ thống công đoàn để đề xuất xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ theo lộ trình phù hợp với nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023- 2028. Chú trọng công tác chuẩn bị  nhân sự Ban Chấp hành công đoàn các cấp trong đó phấn đấu đến năm 2025 và duy trì đến năm 2030, phấn đấu đạt từ 20% trở lên tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp.

   - Tổ chức lồng ghép các lớp tập huấn kỹ năng giới với các lớp tập huấn công tác nữ công công đoàn các cấp, trong đó tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới...; tiếp tục triển khai các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới, hưởng ứng các hoạt động nhân “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới ” từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2022 theo chủ đề của năm, hiệu quả, sáng tạo, thích ứng với điều kiện, tình hình cụ thể.

     - Nghiên cứu, đề xuất và phối hợp triển khai các hoạt động, giải pháp nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 để tháo gỡ khó khăn, tạo việc làm, tăng thu nhập, phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động nói chung, lao động nữ nói riêng. Quan tâm, đề xuất hỗ phát triển mô hình hỗ trợ nữ CNLĐ khó khăn, đơn thân phát triển kinh tế gia đình.

  - Chủ động lồng ghép các nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến vấn đề bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ trong các cuộc kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn.

   2. Công tác dân số, gia đình và trẻ em

   - Đánh giá, tuyên truyền về kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 13/KH-TLĐ ngày 16/3/2018 của TLĐ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới nhằm tạo sự đồng thuận cao dẫn đến chuyển đổi nhận thức, thái độ, hành vi góp phần thực hiện các mục tiêu Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030.

- Tăng cường thông tin, truyền thông và vận động về lợi ích của việc khám thai định kỳ và chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, cho trẻ ăn bổ sung hợp lý, bổ sung vi chất dinh dưỡng. Vận động CNVCLĐ sinh đủ 2 con, không lựa chọn giới tính khi sinh; tổ chức hoạt động tư vấn cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản giúp cho việc phòng, tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục; tuyên truyền vận động CNVCLĐ trước khi kết hôn đi tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân. Tuyên truyền về trách nhiệm của nam giới chia sẻ công việc gia đình và trong chăm sóc, nuôi dạy con, phòng chống bạo lực gia đình...

- Tích cực tham mưu thăm hỏi, tặng quà các nhà trẻ, mẫu giáo và con CNVCLĐ và trên địa bàn. Tham gia giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em, đặc biệt về bảo vệ trẻ em là con CNVCLĐ. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công tác gia đình, bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công công đoàn các cấp nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác gia đình và mạng lưới  bảo vệ trẻ em.

- Thông điệp về công tác gia đình: Quan tâm đến công tác gia đình cần cụ thể hóa bằng hoạt động của công đoàn cơ sở. Xây dựng gia đình biến mọi phiền muộn trở thành hạnh phúc, niềm vui giản dị mỗi ngày.

- Chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tiếp tục triển khai thực hiện nhân rộng các mô hình “Sức khỏe của bạn”, “Bố mẹ lao động giỏi - Con chăm ngoan học giỏi”, “Trại hè cho con CNVCLĐ”. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động CNVCLĐ hưởng ứng qua các hội nghị biểu dương, hội thảo, diễn đàn, hội thi, câu lạc bộ...

3. Chủ đề các hoạt động

a) Truyền thông về Dân số

- Nhân kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới (11/7) và các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới.

- Tổ chức Chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh và hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10: Chủ đề: “Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái góp phần giảm thiểu mất cân bằng  giới tính khi sinh”.

- Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số (tháng 12) và Ngày Dân số Việt Nam 26/12: Chủ đề:“Nâng cao chất lượng Dân số để phát triển đất nước nhanh và bền vững”.

-  Truyền thông Hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới 8/5/2022: Chủ đề: “Chung tay đẩy lùi bệnh tan máu bẩm sinh vì tương lai giống nòi”.

-  Hưởng ứng Ngày tránh thai Thế giới (26/9): Chủ đề: “Thực hiện kế hoạch hóa gia đình vì sức khỏe, hạnh phúc của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước”.

b)  Truyền thông về Gia đình

- Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2022: Chủ đề: “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”.

- Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6):
Chủ đề: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”.

c) Truyền thông về Trẻ em

- Tháng hành động vì trẻ em 2022 (từ 01/6 - 30/6):

+ Chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.  

+ Thông điệp: “Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên trong gia đình“.

  Công ty sẽ tổ chức khám sức khỏe chuyên đề cho nữ CNVCLĐ lồng ghép với khám sức khỏe định kỳ năm 2022. Tổ chức Sơ kết giai đoạn 2018- 2022 triển khai Kế hoạch hành động số 13/KH-TLĐ về thực hiện Nghị Quyết số 21-NQ/TW, công tác dân số trong tình hình mới theo chỉ đạo của CĐTKV, lồng ghép với hội nghị tuyên dương con CNVCLĐ đạt danh hiệu học sinh giỏi năm học 2021- 2022; gia đình CNVCLĐ tiêu biểu (có kế hoạch chi tiết riêng).

Tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên dương, động viên các gương điển hình trong lao động giỏi, gia đình hạnh phúc, con chăm ngoan học giỏi. Quan tâm sâu sát các trường hợp gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nữ đơn thân nuôi con, con mắc bệnh hiểm nghèo, tật nguyền bẩm sinh... Tích cực đề xuất, hưởng ứng các hoạt động hỗ trợ nữ CNVCLĐ khó khăn/đơn thân phát triển kinh tế gia đình.

Tuyên truyền các hoạt động về công tác bình đẳng giới, Dân số- Gia đình- Trẻ em trên Đài Truyền thanh, Trang điện tử của Công ty, đơn vị và các trang mạng xã hội (Facebook, zalo...).

Các Ban của Công đoàn có trách nhiệm tham m­ưu, đề xuất và tổng hợp danh sách báo cáo Giám đốc và Ban thư­ờng vụ Công đoàn Công ty xét duyệt. Công ty sẽ tổ chức thăm, tặng quà cho con CNVCLĐ Công ty có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6 và dịp Tết Trung thu với mức: 500.000 đồng/cháu; thăm và tặng quà các cháu trường Mầm non Cửa Ông. Đối tượng: Các cháu con là CNVCLĐ Công ty có hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền, mồ côi, tự kỷ, có độ tuổi sinh từ năm 2007 đến nay.

Chọn cử con CNVCLĐ  đạt từ giải Ba các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh, thành phố trực thuộc TW trở lên năm học 2021- 2022, tham dự Hội nghị tuyên dương do Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức.

Các đơn vị căn cứ kế hoạch liên tịch để áp dụng triển khai có hiệu quả, phù hợp với tình hình SXKD và phong trào CNVCLĐ tại đơn vị. Thủ trưởng và công đoàn các đơn vị rà soát, nắm hoàn cảnh thực tế của CNVCLĐ, lập danh sách con của CNVCLĐ Công ty có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có mẫu biểu kèm theo), gửi về Ban Nữ công Công đoàn Công ty trước ngày 21/5/2022, đồng thời gửi qua địa chỉ: buihaiyenttco@gmail.com. Báo cáo thực hiện nội dung công tác trên trong báo cáo nữ quý II và năm 2022.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị phản ánh về Công đoàn Công ty để phối hợp với Giám đốc giải quyết kịp thời./.

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Phòng chống mưa bão: “3 trước”, “4 tại chỗ”
  CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, PHÁT HIỆN, BÁO CÁO KỊP THỜI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY
  Đăng ký đào tạo về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2022 (Quỳnh Anh - 948)
  Chiêu sinh lớp Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu năm 2022 (Quỳnh Anh)
  Hợp nhất phòng Thanh tra, Pháp chế và Kiểm toán nội bộ với Phòng Bảo vệ - Quân sự
  Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 (Cẩm Thúy)
  “Nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” và tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động năm 2022 (Cẩm Thúy
  Công đoàn TKV gặp mặt Cộng tác viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
  Kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 4 đợt 2 toàn dân trên địa bàn thành phố Cẩm Phả năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ công đoàn (Cẩm Thúy - 829)
  Hướng dẫn cụ thể về chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền phê duyệt, phương pháp, thời điểm quy hoạch (Cẩm Thúy - 851)
  Tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu nhân sự, quy trình hồ sơ quy hoạch (Cẩm Thúy – 1.032)
  Báo chí và bài học từ 12 chữ “phê bình” của Bác
  Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026 (Cẩm Thúy - 1.036)
  Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (Cẩm Thúy - 1.196)
  Tập trung cao độ cho sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm
  Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi Quy định về chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn (Cẩm Thúy)
  Nội quy thi nâng bậc, truyền nghề công nhân kỹ thuật năm 2022 (Quỳnh Anh - 709)
  Kết quả tổ chức lớp đào tạo chức danh Giám đốc doanh nghiệp khóa 12 (2020 - 2022) (Cẩm Thúy)
  Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
  Xây dựng quy hoạch Cán bộ cấp Công ty quản lý (Phạm Thúy Vân)
  Tiêu chuẩn, số lượng cán bộ đưa vào quy hoạch (Phạm Thúy Vân)
  Quy trình thực hiện quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2025-2030 (Phạm Thúy Vân)
  Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 từ nguồn nhân sự tại chỗ (Phạm Thúy Vân)
  Xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 (Phạm Thúy Vân)
  Triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG