Trang chủ > Tin tức sự kiện > KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Công tác tiến bộ Khoa học kỹ thuật tại Tuyển than Cửa Ông

Năm 2021, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã có 281 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng, đạt trên 143% kế hoạch năm. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng góp phần đảm bảo an toàn trong sản xuất, nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả cao, giá trị làm lợi trên 8 tỷ đồng. Công ty đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có sáng kiến tổng số tiền trên 420 triệu đồng.

Mặt bằng sản xuất Công ty Tuyển than Cửa Ông
 
Trong những năm qua, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông đã đạt được những thành tích rất ấn tượng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Công ty không ngừng đẩy mạnh thực hiện tự động hóa trong sản xuất; từng bước tin học hoá trong công tác quản lý, điều hành để tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm. Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ phát động, năm 2020 và quí 1/2021 đoàn viên công đoàn Công ty đã có 306 sáng kiến tham gia, đạt 204% KH của Công đoàn TKV giao. Năm 2021 CBCNV đã có 284 sáng kiến = 143% KH, giá trị làm lợi trên 8 tỷ đồng, nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả cao, được Công ty khen thưởng trên 420 triệu đồng. Vinh dự hơn nữa, Công ty có 10 CBCNV được công nhận danh hiệu Thợ mỏ sáng tạo, 06 cá nhân đề nghị Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn.

Cùng với đó, công tác tự động hóa, tin học hóa tại Công ty luôn được đẩy mạnh và chú trọng. Công ty đã áp dụng nhiều hệ thống công nghệ hiện đại trong sàng tuyển, tiêu thụ, CBCNV Công ty luôn trau dồi kinh nghiệm và kiến thức đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ. Các đề tài sáng kiến điển hình được Công ty áp dụng như: Mở rộng quy mô kho chứa để pha trộn than cám 6b.1 để đảm bảo chất lượng đồng đều trước khi cấp cho nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả; Cải tiến máy sàng 425 - 2 để lắp vòng bi 223244 -  PX Tuyển than 2 đảm bảo thiết bị làm việc ổn định đáp ứng yêu cầu sản xuất; Cải tiến máng dẫn than từ băng 311-1 xuống băng B1 lật tràn nguyên khai PX Tuyển than 2; Cải tạo tổng thể công nghệ chế biến than Nhà máy Tuyển than 3... Đây cũng là những sáng kiến trong rất nhiều sáng kiến được Hội đồng sáng kiến nhất trí đánh giá cao và là sáng kiến được đánh giá “Đạt” mức 2.

Với mục tiêu: Cải tiến hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất thiết bị, công nghệ; đảm bảo an toàn lao động, an toàn cho thiết bị hoạt động; hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo ổn định sản xuất, tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm; nghiên cứu thành tựu khoa học kỹ thuật trong nước và trên thế giới để áp dụng cho Công ty. Sang năm 2022, Tuyển than Cửa Ông không ngừng đổi mới công nghệ, tự động hóa tối đa các công đoạn của khâu sàng tuyển để giảm lực lượng lao động, nâng cao hiệu quả làm việc của các thiết bị công nghệ. Cụ thể, theo kế hoạch, năm 2022, toàn Công ty phấn đấu có trên 200 sáng kiến./.
 
Vũ Hằng

 Các tin liên quan:
  Tổ chức khóa bồi dưỡng, huấn luyện và cấp thẻ sát hạch viên lái
  Công tác tiến bộ Khoa học kỹ thuật tại Tuyển than Cửa Ông
  Khuyến khích đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
  Công ty Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật
  Khảo sát việc thực hiện tin học hóa, tự động hóa tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Bế giảng lớp sơ cấp nghề giám định khối lượng than
  PHƯƠNG ÁN “VẬN HÀNH DÂY TRUYỀN NHÀ MÁY XỬ LÝ BÙN NƯỚC TỰ ĐỘNG TỪ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH” TẠI PHÂN XƯỞNG MÔI TRƯỜNG
  Tuyển than Cửa Ông: 222 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG