Trang chủ > Tin tức sự kiện > KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Tuyển than Cửa Ông: 222 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất

Trong năm 2014, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã có 222 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng, làm lợi hàng tỷ đồng.
Các đề tài sáng kiến điển hình được Công ty áp dụng như: đề tài linh hoạt thay đổi công nghệ sản xuất chân hàng, thực hiện phương án “Vận hành hệ thống bùn nước trong công ty” đồng thời duy trì hoạt động ổn định 2 nhà máy xử lý bùn nước cùng các nhà máy tuyển và hệ thống bùn nước toàn công ty; tiến hành cải tạo công nghệ sau máy lắng TT1. Phân xưởng Ô tô sản xuất, Phân xưởng Tuyển than 3 tranh thủ khi thời tiết thuận lợi vận chuyển bùn khô, cám xít chất vào kho mái che để có nguồn pha trộn. Ngoài ra, Công ty đã triển khai nối dài kho 30 để chứa cục xô và khôi phục đường băng 447 phục vụ công nghệ tuyển than cục xô 1C, than cục 4B tại Nhà máy Tuyển than II. Xử lý tạp chất trong than, đặc biệt trong than cục xô 1A đang cần cho tiêu thụ và yêu cầu khắt khe về chất lượng. Công ty cũng đã xây dựng kế hoạch khảo sát công nghệ để phê duyệt đề cương Dự án cải tạo tổng thể công nghệ xử lý cấp hạt mịn trong các nhà máy tuyển và khảo sát chi phí quy hoạch mở rộng kho để chứa than cục, ổn định sản xuất cho các nhà máy tuyển trong năm 2015 v.v.
 
Theo tổng hợp, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế sản xuất trong năm làm lợi 970 triệu đồng cũng như đảm bảo an toàn trong sản xuất. Công ty cũng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có sáng kiến số tiền 162 triệu đồng. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2015 đến nay, đã có 35 sáng kiến được các công trường, phân xưởng áp dụng trong thực tế sản xuất với giá trị làm lợi cao. 
 
Lãnh đạo Công ty cho biết, trong những năm qua, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong đội ngũ CBCNV, lãnh đạo Công ty đã có nhiều cách làm rất hiệu quả, khuyến khích được mọi người tích cực tham gia. Các sáng kiến sẽ được đề xuất lên tổ trưởng, sau đó được các phân xưởng họp tổng hợp lại và lựa chọn những đề tài có tính khả thi nhất, báo cáo lãnh đạo để cá nhân đó thực hiện. Những đề án lọt qua vòng loại sẽ được lãnh đạo Công ty tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện. Hiện nay, Công ty áp dụng nhiều hệ thống công nghệ hiện đại trong sàng tuyển, tiêu thụ, đòi hỏi các công nhân kỹ thuật luôn phải trau dồi kinh nghiệm và kiến thức đáp ứng yêu cầu.

Các tin liên quan:
  Thay đổi khu vực sửa chữa Cầu trục số 1 - PX Kho bến 1 tại cảng chính
  Tổ chức khóa bồi dưỡng, huấn luyện và cấp thẻ sát hạch viên lái
  Công tác tiến bộ Khoa học kỹ thuật tại Tuyển than Cửa Ông
  Khuyến khích đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
  Công ty Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật
  Khảo sát việc thực hiện tin học hóa, tự động hóa tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Bế giảng lớp sơ cấp nghề giám định khối lượng than
  PHƯƠNG ÁN “VẬN HÀNH DÂY TRUYỀN NHÀ MÁY XỬ LÝ BÙN NƯỚC TỰ ĐỘNG TỪ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH” TẠI PHÂN XƯỞNG MÔI TRƯỜNG
  Tuyển than Cửa Ông: 222 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG