Trang chủ > Tin tức sự kiện > KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Khuyến khích đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Với mục tiêu đẩy mạnh áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại trong sản xuất, Tuyển than Cửa Ông đã có nhiều cơ chế khuyến khích các tập thể và cá nhân phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đưa công tác phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trở thành phong trào sâu rộng tại các đơn vị trong toàn Công ty.

 


 

Hàng năm, Công ty đều khuyến khích đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào tới CBCNV trong toàn Công ty, nhất là các kỹ sư trẻ; tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Công ty với người lao động để lắng nghe, tìm kiếm nhiều giải pháp hay; gắn đăng ký danh hiệu chiến sĩ thi đua với phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của tập thể, cá nhân. Nhờ vậy, đã tạo ra phong trào thi đua rộng khắp, CBCNV tham gia tích cực, ngày càng có thêm nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện môi trường làm việc an toàn và thân thiện cho người lao động.

Riêng qúy I/2019, Công ty có 52 sáng kiến áp dụng vào thực tế (đạt 26 % kế hoạch năm), giá trị làm lợi trên 4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, căn cứ vào giá trị làm lợi, Công ty đã khen thưởng các sáng kiến của 31 phân xưởng, phòng ban với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Đồng thời, Công ty cũng khen thưởng cho các tập thể phát huy tốt phong trào sáng kiến.

Các đề tài sáng kiến của Công ty từ đầu năm đến nay đều tập trung vào khâu cải tiến thiết bị nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng cho yêu cầu tiêu thụ than; cải tiến hợp lý hoá trong các dây chuyền sản xuất cả về kỹ thuật và điều hành; đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường trong sản xuất v.v. Tiêu biểu như sáng kiến: “Phương án sửa chữa cột chống băng tải 313+324 tại PX Lọc ép than bùn”; sáng kiến “Cải tiến hệ thống xử lý hệ thống than rơi vãi, dọn vệ sinh công nghiệp, phun sương dập bụi khu vực Băng B9, B9’, B16, 17, 17A”; sáng kiến “Lắp tín hiệu hệ thống cảnh báo Cảng Cẩm Phả”; sáng kiến “Cải tiến ống lọc ngắn và đĩa động lắp 2 đầu trục chính ống lọc ép tăng áp để xử lý mòn rỗ và hao khí”, đây là sáng kiến có giá trị làm lợi trên 3,3 tỷ đồng hay sáng kiến “Xử lý cấp +15mm than nhập khẩu khi pha trộn tại phân xưởng Tuyển than 1./.

 

Vũ Hằng

 Các tin liên quan:
  Thay đổi khu vực sửa chữa Cầu trục số 1 - PX Kho bến 1 tại cảng chính
  Tổ chức khóa bồi dưỡng, huấn luyện và cấp thẻ sát hạch viên lái
  Công tác tiến bộ Khoa học kỹ thuật tại Tuyển than Cửa Ông
  Khuyến khích đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
  Công ty Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật
  Khảo sát việc thực hiện tin học hóa, tự động hóa tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Bế giảng lớp sơ cấp nghề giám định khối lượng than
  PHƯƠNG ÁN “VẬN HÀNH DÂY TRUYỀN NHÀ MÁY XỬ LÝ BÙN NƯỚC TỰ ĐỘNG TỪ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH” TẠI PHÂN XƯỞNG MÔI TRƯỜNG
  Tuyển than Cửa Ông: 222 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG