Trang chủ > Tin tức sự kiện > KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Công ty Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật

Năm 2018, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã có 272 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng, làm lợi trên 4 tỷ đồng.
Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của tin học hoá - tự động hoá (THH - TĐH) cùng với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng THH -TĐH để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Trong những năm qua, Công ty Tuyển than Cửa Ông đặc biệt chú trọng công tác tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, vận động CBCN phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.

Theo tổng hợp, năm 2018, Công ty đã có 272 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tế sản xuất (đạt 140 % kế hoạch năm), làm lợi trên 4 tỷ đồng. Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng góp phần đảm bảo an toàn trong sản xuất. Công ty cũng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có sáng kiến số tiền trên 260 triệu đồng.

Các đề tài sáng kiến điển hình được Công ty áp dụng như: Sáng kiến cải tiến, thay thế cấp liệu lắc bằng cấp liệu rung; sáng kiến sắp xếp lại các thiết bị trong dây chuyền công nghệ; sáng kiến xây dựng bộ định mức mầu phục vụ công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cơ điện trong Công ty; sáng kiến cải tiến cụm van thổi ngược cho các máy lọc ép tăng áp nhà máy lọc ép than bùn số 2; hay sáng kiến thực hiện tái cơ cấu bộ phận sửa chữa thiết bị Cơ điện – Vận tải Công ty Tuyển than cửa Ông – TKV; hay sáng kiến chuyển than bùn từ kho 26 vào băng B1 tạo đường cấp liệu đều cho nhà máy sấy… Các sáng kiến đã được Hội đồng xét duyệt là những sáng kiến đạt mức 2.

Trong những năm qua, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông đã đạt được những thành tích rất ấn tượng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, năm 2018, Công ty vinh dự có 04 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo; 01 cá nhân được trao tặng "Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh"... Cùng với đó, công tác tự động hóa, tin học hóa tại Công ty luôn được đẩy mạnh và chú trọng. Công ty đã áp dụng nhiều hệ thống công nghệ hiện đại trong sàng tuyển, tiêu thụ, CBCNV Công ty luôn trau dồi kinh nghiệm và kiến thức đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ.

Với các mục tiêu: Cải tiến hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất thiết bị, công nghệ; đảm bảo an toàn lao động, an toàn cho thiết bị hoạt động; hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo ổn định sản xuất, tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm; nghiên cứu thành tựu khoa học kỹ thuật trong nước và trên thế giới để áp dụng cho Công ty. Sang năm 2019, Tuyển than Cửa Ông không ngừng đổi mới công nghệ, tự động hóa tối đa các công đoạn của khâu sàng tuyển để giảm lực lượng lao động, nâng cao hiệu quả làm việc của các thiết bị công nghệ; hoàn thiện các modul TĐH điều khiển dây chuyền sàng tuyển tại các nhà máy tuyển tập trung, nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh TĐH điều khiển tập trung, thông minh tại các nhà máy tuyển; nâng cao chất lượng và hiệu quả của các công trình nghiên cứu khoa học, đặc biệt là CGH, TĐH, THH nhằm tạo ra sản phẩm có hàm lượng KH và CN cao, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế./.

 Các tin liên quan:
  Tổ chức khóa bồi dưỡng, huấn luyện và cấp thẻ sát hạch viên lái
  Công tác tiến bộ Khoa học kỹ thuật tại Tuyển than Cửa Ông
  Khuyến khích đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
  Công ty Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật
  Khảo sát việc thực hiện tin học hóa, tự động hóa tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Bế giảng lớp sơ cấp nghề giám định khối lượng than
  PHƯƠNG ÁN “VẬN HÀNH DÂY TRUYỀN NHÀ MÁY XỬ LÝ BÙN NƯỚC TỰ ĐỘNG TỪ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH” TẠI PHÂN XƯỞNG MÔI TRƯỜNG
  Tuyển than Cửa Ông: 222 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG