Trang chủ > Tin tức sự kiện > KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Tổ chức khóa bồi dưỡng, huấn luyện và cấp thẻ sát hạch viên lái

Căn cứ vào khoản 1 Điều 77 Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt;

 

Căn cứ vào tình hình thực tế của lực lượng sát hạch viên lái tàu tại các doanh nghiệp kinh doanh đường sắt có sử dụng chức danh lái tàu (doanh nghiệp). Cục Đường sắt Việt Nam thông báo tổ chức khóa huấn luyện, bồi dưỡng về nghiệp vụ sát hạch viên lái tàu và cấp thẻ Sát hạch viên lái tàu cho các doanh nghiệp như sau:

- Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Sát hạch viên lái tàu

Đối tượng: nhân sự là các Sát hạch viên lái tàu đã được Cục Đường sắt Việt Nam cấp Thẻ sát hạch viên lái tàu.

Nội dung bồi dưỡng: Bồi dưỡng và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về đường sắt về công tác sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt.

Thời gian bồi dưỡng: 01 ngày

- Lớp huấn luyện nghiệp vụ Sát hạch viên lái

Đối tượng: nhân sự là các ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 30 Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Nội dung huấn luyện: Các kiến thức cơ bản về pháp luật đường sắt; Bộ quy chuẩn kỳ thuật Quốc gia về đường sắt;

Các quy định về tiêu chuẩn nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu (đặc biệt là đối với lái tàu); nội dung chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lái tàu trên đường sắt; Hướng dẫn xây dựng nội dung sát hạch lý thuyết; Hướng dẫn xây dựng nội dung sát hạch thực hành; Đi thực tế tại hiện trường; Hướng dẫn quy trình tổ chức đánh giá cấp thẻ sát hạch viên.

Thời gian đào tạo: 03 ngày.

Thời gian mở lớp (dự kiến): Lớp phía Bắc (các doanh nghiệp từ Huế trở ra): tháng 5/2022; Lớp phía Nam (các đơn vị từ Đà Nẵng trở vào): tháng 7/2022;

Kinh phí ăn nghỉ, đi lại và tài liệu tập huấn do các học viên tự chi trả.

Cục Đường sắt Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn học viên và nhu cầu thực tế, lập danh sách học viên cử tham gia các khóa học, gửi về Cục Đường sắt Việt Nam trước ngày 25/4/2022 để tổng hợp.

 Các tin liên quan:
  Thay đổi khu vực sửa chữa Cầu trục số 1 - PX Kho bến 1 tại cảng chính
  Tổ chức khóa bồi dưỡng, huấn luyện và cấp thẻ sát hạch viên lái
  Công tác tiến bộ Khoa học kỹ thuật tại Tuyển than Cửa Ông
  Khuyến khích đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật
  Công ty Tuyển than Cửa Ông đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật
  Khảo sát việc thực hiện tin học hóa, tự động hóa tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Bế giảng lớp sơ cấp nghề giám định khối lượng than
  PHƯƠNG ÁN “VẬN HÀNH DÂY TRUYỀN NHÀ MÁY XỬ LÝ BÙN NƯỚC TỰ ĐỘNG TỪ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH” TẠI PHÂN XƯỞNG MÔI TRƯỜNG
  Tuyển than Cửa Ông: 222 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG