Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Báo cáo phản ảnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy- 636)

Thực hiện chương trình công tác của Ban Chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) năm 2021. Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch báo cáo phản ảnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn năm 2021 như sau:

Đánh giá kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2021, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Trong đó tập trung đánh giá làm rõ về thuận lợi, khó khăn; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; tình hình việc làm, tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động.

Đánh giá, chấm điểm, xếp loại chất lượng công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn TKV năm 2021.

Nội dung: Công đoàn các đơn vị chuẩn bị báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021; Chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn năm 2021.

Thành phần: Thường trực Công đoàn TKV; Thường trực LĐLĐ Quảng Ninh; Đại diện các Ban Công đoàn TKV và LĐLĐ Quảng Ninh; Chủ tịch (hoặc phó chủ tịch) công đoàn; cán bộ công đoàn phụ trách công tác tổ chức (phục vụ phần chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn) các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ các nội dung trong đề cương báo cáo và biểu tổng hợp số liệu, đề nghị các đơn vị lưu ý một số điểm sau:

+ Báo cáo viết ngắn gọn nêu rõ những thuận lợi, khó khăn tại đơn vị; nêu cụ thể các điểm mới, nổi bật, hiệu quả trong năm công tác; số liệu về SXKD, chăm lo cho người lao động cần so sánh với cùng kỳ năm 2020 và mục tiêu KH của năm 2021, nêu cụ thể những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc không thực hiện các mục tiêu đề ra, đặc biệt là các mục tiêu do tổ chức công đoàn xây dựng; các đề xuất kiến nghị (nếu có); giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trong đó dự kiến những nội dung, chương trình hoạt động công đoàn gắn với việc phòng chống dịch bệnh Covid-19;

+ Đối với biểu tổng hợp số liệu: Thực hiện theo biểu mẫu kèm theo kế hoạch, trong đó lưu ý các số liệu phải được lũy kế từ số liệu của biểu báo cáo quý I, 6 tháng và 9 tháng. Các nội dung đơn vị không có thì bỏ trống, không thay đổi hoặc cắt bỏ cột, dòng của biểu mẫu.

Hồ sơ chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn năm 2021: Thực hiện theo Hướng dẫn số: 487/CĐTKV-TCKT, ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Công đoàn TKV.

+ Các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn Tổng công ty được mời dự trực tiếp tại chương trình phản ảnh thì thực hiện chấm điểm theo hướng dẫn và quy định của công đoàn Tổng công ty.

Các đơn vị gửi bản mềm về Văn phòng Công đoàn TKV qua Email: vanphongcdtkv@gmail.com trước ngày 01/12/2021 (Lưu ý các đơn vị chuẩn bị nội dung phát biểu làm rõ khi có yêu cầu).

Căn cứ Kế hoạch tổ chức báo cáo phản ảnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn năm 2021, đề nghị công đoàn các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung.

 

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Lá cờ đầu trong “phong trào thi đua xuất sắc toàn diện”
  Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVCLĐ (Cẩm Thúy)
  Quy định mới về hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID - 19
  Công đoàn TKV chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)
  Các giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Phối hợp thực hiện công tác AT, VSLĐ và phòng chống Covid-19 (Cẩm Thúy)
  Nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động (Cẩm Thúy)
  Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 (Cẩm Thúy)
  Quy trình thực hiện công tác rà soát bổ sung quy hoạch (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022- 2027 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn phối hợp tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (Cẩm Thúy)
  Kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Động viên người lao động nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than
  Báo cáo phản ảnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy- 636)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)
  HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (đợt 3) - Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Kết nạp 137 đoàn viên Công đoàn
  Công đoàn TKV khen thưởng 86 Gia đình Thợ mỏ tiêu biểu năm 2021 (Cẩm Thúy – Tin B)
  Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Điểm tựa vững vàng cho người lao động
  Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành hướng dẫn bổ sung xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Trao tiền hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các gia đình công nhân bị thiệt hại do mưa lũ (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty: Thăm và tặng quà gia đình công nhân của PX Kho bến 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết trung thu năm 2021
  Công đoàn TKV đánh giá tình hình thực hiện tài chính công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG