Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (đợt 3) - Cẩm Thúy

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ, ngày 18 tháng 5 năm 2021; Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ, ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngay 27/4/2021; Hướng dẫn số 182/HD-CĐTKV, ngày 27/5/2021 và số 323/HD-CĐTKV, ngày 23/8/2021 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về việc hướng dẫn chi hỗ trợ cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

 

Ngày 15/11/2021, Thường trực Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức họp xét duyệt hỗ trợ các trường hợp đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid -19, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam thông báo CNLĐ được hưởng hỗ trợ như sau:

Chi hỗ trợ cho 462 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 Đợt 3, với tổng số tiền 250,5 triệu đồng (có danh sách và mức hỗ trợ kèm theo). Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện việc chi tiền hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cá nhân của đoàn viên, người lao động.

Đề nghị các đơn vị gửi thông tin tài khoản ngân hàng của đoàn viên, người lao động (theo mẫu) về bộ phận Kế toán thuộc Văn phòng Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam trước ngày 22/11/2021, địa chỉ 226, Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội. Công đoàn các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc cung cấp thông tin của đoàn viên, người lao động.

Theo đó, Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông có 9 đoàn viên được hỗ trợ mức 500 nghìn đồng/người, tổng số tiền được hỗ trợ đợt 3 là 4,5 triệu đồng.

(Cẩm Thúy - 355)

 

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Lá cờ đầu trong “phong trào thi đua xuất sắc toàn diện”
  Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVCLĐ (Cẩm Thúy)
  Quy định mới về hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID - 19
  Công đoàn TKV chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)
  Các giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Phối hợp thực hiện công tác AT, VSLĐ và phòng chống Covid-19 (Cẩm Thúy)
  Nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động (Cẩm Thúy)
  Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 (Cẩm Thúy)
  Quy trình thực hiện công tác rà soát bổ sung quy hoạch (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022- 2027 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn phối hợp tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (Cẩm Thúy)
  Kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Động viên người lao động nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than
  Báo cáo phản ảnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy- 636)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)
  HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (đợt 3) - Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Kết nạp 137 đoàn viên Công đoàn
  Công đoàn TKV khen thưởng 86 Gia đình Thợ mỏ tiêu biểu năm 2021 (Cẩm Thúy – Tin B)
  Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Điểm tựa vững vàng cho người lao động
  Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành hướng dẫn bổ sung xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Trao tiền hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các gia đình công nhân bị thiệt hại do mưa lũ (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty: Thăm và tặng quà gia đình công nhân của PX Kho bến 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết trung thu năm 2021
  Công đoàn TKV đánh giá tình hình thực hiện tài chính công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG