Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV khen thưởng 86 Gia đình Thợ mỏ tiêu biểu năm 2021 (Cẩm Thúy – Tin B)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam ban hành Kế hoạch số 133/KH-CĐTKV, ngày 26/4/2021 về việc gặp mặt tuyên dương gia đình thợ mỏ tiêu biểu năm 2021.

 

Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-CĐTKV, Quyết định số 417/QĐ-CĐTKV, ngày 8 tháng 11 năm 2021, của Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về việc khen thưởng 86 gia đình thợ mỏ tiêu biểu; 18 tập thể nữ xuất sắc trong hoạt động nữ công năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Quyết định số 4800/QĐ-BYT, của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; căn cứ tình hình thực tế và chính sách kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương và tỉnh Quảng Ninh. Vì sự an toàn của các gia đình và các đại biểu tham dự hội nghị, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam quyết định không tổ chức hội nghị gặp mặt tuyên dương gia đình thợ mỏ tiêu biểu năm 2021. Công đoàn TKV sẽ gửi tặng phẩm và chuyển tiền khen thưởng của các gia đình, tiền thưởng ban Nữ công quần chúng vào tài khoản của Công đoàn trực thuộc.

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam chúc mừng 86 gia đình thợ mỏ tiêu biểu năm 2021, các tập thể được khen thưởng, ủy quyền cho các Công đoàn trực thuộc trao tiền thưởng và tặng phẩm cho các gia đình, trao tiền thưởng cho các tập thề, thời gian xong trước ngày 15/11/2021.

Đề nghị Công đoàn các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại địa phương, số lượng các gia đình thợ mỏ được biểu dương khen thưởng của đơn vị, chủ động tổ chức trao thưởng kịp thời cho các gia đình, các tập thể, nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11, (có th lồng ghép tại hội nghị kỷ niệm 12/11 của đơn vị hoặc đến nhà, phân xưởng, phòng ban trao thưởng).

Mọi vấn đề cần liên hệ và kết quả thực hiện đề nghị báo cáo về Ban Tuyên giáo - Nữ công, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, đ/c Trần Cẩm Hà - tel - zalo: 0942469111, email: hatc@vinacomin.vn.

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Lá cờ đầu trong “phong trào thi đua xuất sắc toàn diện”
  Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVCLĐ (Cẩm Thúy)
  Quy định mới về hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID - 19
  Công đoàn TKV chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)
  Các giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Phối hợp thực hiện công tác AT, VSLĐ và phòng chống Covid-19 (Cẩm Thúy)
  Nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động (Cẩm Thúy)
  Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 (Cẩm Thúy)
  Quy trình thực hiện công tác rà soát bổ sung quy hoạch (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022- 2027 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn phối hợp tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (Cẩm Thúy)
  Kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Động viên người lao động nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than
  Báo cáo phản ảnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy- 636)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)
  HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (đợt 3) - Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Kết nạp 137 đoàn viên Công đoàn
  Công đoàn TKV khen thưởng 86 Gia đình Thợ mỏ tiêu biểu năm 2021 (Cẩm Thúy – Tin B)
  Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Điểm tựa vững vàng cho người lao động
  Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành hướng dẫn bổ sung xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Trao tiền hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các gia đình công nhân bị thiệt hại do mưa lũ (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty: Thăm và tặng quà gia đình công nhân của PX Kho bến 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết trung thu năm 2021
  Công đoàn TKV đánh giá tình hình thực hiện tài chính công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG