Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV đánh giá tình hình thực hiện tài chính công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)

Căn cứ Quyết định số 3308/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2021 của Đoàn Chủ tịch Tống Liên đoàn về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022;

Căn cứ hướng dẫn số 32/HD-TLĐ ngày 01 tháng 10 năm 2021 của TLĐ về việc xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2022 và điều chỉnh dự toán tài chính công đoàn năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-CĐTKV ngày 31/03/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, chi, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn;

Căn cứ kết quả thực hiện thu - chi tài chính công đoàn năm 2020, tình hình thực hiện dự toán tài chính công đoàn năm 2021.

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Công đoàn TKV) hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2022 như sau:

Về thu, chi tài chính công đoàn: Căn cứ kết quả tổ chức thực hiện thu, chi, nộp nghĩa vụ tài chính công đoàn 10 tháng đầu năm 2021 và ước thực hiện cả năm 2021, các công đoàn cơ sở cần tập trung đánh giá một số nội dung chủ yếu sau:

  • Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc thu kinh phí và đoàn phí công đoàn theo quy định hiện hành; đánh giá tình hình thực hiện dự toán chi tài chính công đoàn, việc giao dự toán và cấp kinh phí năm 2021.
  • Đánh giá sự tác động của dịch Covid 19 đến việc thực hiện dự toán thu chi tài chính công đoàn năm 2021.
  • Đánh giá công tác thống kê, theo dõi số liệu lao động, đoàn viên theo báo cáo của tổ chức và số liệu lao động, đoàn viên theo số liệu thu tài chính công đoàn.

Về quản lý tài chính, tài sản công đoàn:

  • Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn theo phân cấp của Công đoàn TKV; xây dựng dự toán, tổ chức thực hiện dự toán, quyết toán; công khai dự toán, quyết toán; kiểm tra, hướng dẫn đơn vị cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn và nộp kinh phí lên công đoàn cấp trên; phê duyệt báo cáo dự toán, quyết toán của các đơn vị cấp dưới.
  • Đánh giá những khó khăn, thuận lợi tại đơn vị trong việc triển khai thực hiện các quy định về thu, chi, quản lý tài chính. Đánh giá, phân tích về việc thực hiện cơ chế thu, phân cấp tài chính tác động đến kết quả thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn.
  • Đánh giá công tác quản lý tài sản theo các quy định hiện hành.

Về điều chỉnh dự toán tài chính Công đoàn năm 2021

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của từng đơn vị; Báo cáo Dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2021 đã được Công đoàn TICV phê duyệt; căn cứ Công văn số 186/CĐTKV-TC ngày 31/5/2021 của Công đoàn TKV về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19; Công văn số 312/CĐTKV ngày 13/8/2021 của Công đoàn TKV về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn. Các đơn vị căn cứ tình hình thực tế, rà soát, thống kê các chỉ tiêu không đảm bảo được theo Dự toán thu, chi tài chính năm 2021 đã được giao đầu năm, lập hồ sơ điều chỉnh dự toán (Nếu chênh lệch tăng, giảm 10% so với dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2021).

Quy trình, thời hạn nộp Báo cáo dự toán: Báo cáo dự toán, điều chỉnh dự toán của đơn vị bản cứng gửi về Văn phòng Công đoàn TKV, số 226, Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội.

Thời hạn nộp: Báo cáo điều chỉnh dự toán 2021 nộp trước ngày 30 tháng 10 năm 2021

Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam căn cứ tình hình thực tế của đơn vị xây dựng báo cáo dự toán tài chính công đoàn năm 2021, theo dúng quy định của văn bản hướng dẫn này.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc đơn vị phản ánh kịp thời về Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (qua Văn phòng) để được xem xét, giải quyết.

(Cẩm Thúy - 813)


 

 

 

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Lá cờ đầu trong “phong trào thi đua xuất sắc toàn diện”
  Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVCLĐ (Cẩm Thúy)
  Quy định mới về hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID - 19
  Công đoàn TKV chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở (Cẩm Thúy)
  Các giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023 (Cẩm Thúy)
  Phối hợp thực hiện công tác AT, VSLĐ và phòng chống Covid-19 (Cẩm Thúy)
  Nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động (Cẩm Thúy)
  Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn chi chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022 (Cẩm Thúy)
  Quy trình thực hiện công tác rà soát bổ sung quy hoạch (Cẩm Thúy)
  Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2022- 2027 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn phối hợp tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (Cẩm Thúy)
  Kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Động viên người lao động nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than
  Báo cáo phản ảnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, đánh giá xếp loại chất lượng công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy- 636)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn bình xét khen thưởng trong hoạt động công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)
  HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (đợt 3) - Cẩm Thúy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Kết nạp 137 đoàn viên Công đoàn
  Công đoàn TKV khen thưởng 86 Gia đình Thợ mỏ tiêu biểu năm 2021 (Cẩm Thúy – Tin B)
  Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Điểm tựa vững vàng cho người lao động
  Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành hướng dẫn bổ sung xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2022 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Trao tiền hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các gia đình công nhân bị thiệt hại do mưa lũ (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty: Thăm và tặng quà gia đình công nhân của PX Kho bến 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết trung thu năm 2021
  Công đoàn TKV đánh giá tình hình thực hiện tài chính công đoàn năm 2021 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG