Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương khóa X

Ngày 13/10/2021, Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và phát thẻ Đảng viên; Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Sơ kết công tác Đảng, SXKD, hoạt động các đoàn thể quần chúng quý III và 9 tháng, triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2021. Kỷ niệm ngày truyền thống các Ban Xây dựng Đảng và ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
 

Quang cảnh Hội nghị
 
Tham dự buổi lễ, về phía Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Đỗ Cao Thượng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, LĐLĐ tỉnh; về phía Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam có các đồng chí: Khuất Mạnh Thắng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKV cùng đại diện các Ban xây dựng Đảng bộ Tập đoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV, Bí thư ĐTN TKV; cùng 274 CBCNV xuất sắc tiêu biểu của Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Anh - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo tóm tắt việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH Trung ương khóa X tại Đảng bộ Công ty.  Hiện nay Đảng bộ Công ty có 887 đảng viên sinh hoạt tại 23 Chi bộ. Trong những năm qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tiền phong gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức toàn Công ty luôn ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, không có những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo được sự đồng thuận trong CBCN, phát huy tốt truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm” của giai cấp công nhân vùng mỏ, truyền thống đơn vị anh hùng của Công ty qua các thời kỳ. 9 tháng năm 2021, mặc dù còn nhiều khó khăn song Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nhiệm vụ kép "phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hoạt động SXKD hiệu quả"; hoàn thành tốt nhiệm vụ, chương trình công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo thực hiện đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình các bước về công tác cán bộ qua đó khẳng định sự đoàn kết trong nội bộ, vai trò, uy tín của Công ty và đội ngũ cán bộ. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn, các đoàn thể quần chúng đã gương mẫu, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cùng khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao đảm bảo ổn định việc làm, đời sống, thu nhập cho CBCNV. Các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước, Tập đoàn được tổ chức có hiệu quả, phù hợp. Công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Đời sống, việc làm và thu nhập của CBCNV ổn định và không ngừng được quan tâm, cải thiện, thu nhập bình quân của CBCNV Công ty đạt trên 9 triệu đồng/người/tháng. Các tổ chức trong hệ thống chính trị của Công ty duy trì tốt các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ và Nghị quyết đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Khuất Mạnh Thắng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKV ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công ty đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW cũng như trên các mặt công tác. Qúy IV năm 2021, Công ty nói riêng, các đơn vị trong toàn Tập đoàn cần đặc biệt quan tâm đến tình hình covid - 19, công tác phòng chống mưa bão, công tác môi trường, công tác an ninh trật tự, công tác kiểm soát quản trị chi phí... cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua Qúy IV, chuẩn bị Đại hội Đoàn thanh niên các cấp, đào tạo cán bộ đoàn viên thanh niên..., tập trung thực hiện nhiệm vụ sản xuất năm 2021, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tạo tiền đề cho SXKD năm 2022.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty Đặng Văn Khôi nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần triển khai: Xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và các Nghị quyết chuyên đề năm 2021, giai đoạn 2021 - 2025 của Đảng ủy TKV, Đảng ủy Công ty; Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 theo Kết luận số 01-KT/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; triến khai thực hiện nhiệm vụ kép “phòng chống dịch bệnh Covid-19 và SXKD hiệu quả trong tình hình mới”...
 

Đ/c Khuất Mạnh Thắng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKV trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí


Đ/c Khuất Mạnh Thắng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKV phát thẻ đảng viên cho 05 đồng chí


 
Đảng ủy Công ty trao thưởng Giấy khen cho 20 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương khóa X.
 
Nhân dịp này, đồng chí Khuất Mạnh Thắng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKV đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 02 đồng chí và phát thẻ Đảng viên cho 05 đồng chí đảng viên mới, trao thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua TKV cho 62 đồng chí; Trao thưởng Giấy khen của Đoàn thanh niên TKV cho 01 tập thẻ và 03 cá nhân; Trao thưởng Giấy khen của Đảng ủy Công ty cho 20 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương khóa X.
Vũ Hằng

 Các tin liên quan:
  Đảng ủy TKV: kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 10, phương huớng nhiệm vụ tháng 11 năm 2021 (Phan Thủy)
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương khóa X
  Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
  9 tháng năm 2021: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tập trung lãnh đạo công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể đạt nhiều kết quả thiết thực (Phan Thủy)
  Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021 (Phan Thủy)
  Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn mang tính khách quan của lịch sử dân tộc ta - Phan Thủy (TTVH)
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG ĐẢNG BỘ (Vũ Hằng)
  PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐẠI ĐOÀN KẾT, HUY ĐỘNG SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN TỘC, NỖ LỰC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI TOÀN DIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
  “Dân vận khéo”- Sức lan tỏa của một mô hình
  NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG ( Tác giả Lưu Hùng Vỹ - PX Điện nước)
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông định hướng các nội dung tuyên truyền (Hoài Thương)
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03 NQ/TU và Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 23/3/2021 của ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh
  Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương gửi Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối
  Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 02 -NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới - Phan Thủy
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát huy vai trò đảng viên nữ - Theo Báo Quảng Ninh
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7, phương hướng tháng 8 năm 2021 (Phan Thủy)
  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban chấp hành Đảng bộ công ty Tuyển than Cửa Ông năm 2021 (Phan Thủy)
  THƯ CẢM ƠN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 - 13/7/2021)
  Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của công tác Dân vận
  Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021 - Bùi Thành Vận
  Chỉ thị của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
  Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác của Hồi đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Đảng ủy TKV xây dựng Kế hoạch triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021
  Xuất hiện nhiều tấm gương làm theo Bác ở Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Phân xưởng Tuyển than 2: Tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên và sinh hoạt Chi bộ tháng 3/2021
  Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp tổ chức Lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG