Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (Cẩm Thúy)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của BCH Công đoàn Than - Khoáng Sản Việt Nam (Công đoàn TKV). Do diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19 tại các địa phương trong cả nước, Ban thường vụ Công đoàn TKV ban hành công văn hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 11 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/2021, như sau:

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, đoàn thể sâu rộng trong nữ CNVCLĐ nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chào mừng Đại hội Hội LHPN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Công nhân vùng Mỏ - truyền thống ngành Than 12/11 (1936 -2021).

Thông qua đợt sinh hoạt đánh giá những kết quả của phong trào nữ CNVCLĐ 9 tháng đầu năm 2021; Ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của phụ nữ Việt Nam, quá trình thành lập và phát triển của Hội LHPN Việt Nam và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Nâng cao hiểu biết kiến thức pháp luật, chế độ chính sách đối với lao động nữ; Những chuẩn mực phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH - HĐH; Nắm vững nội dung, phương pháp tổ chức vận động nữ CNVCLĐ góp phần đem lại hiệu quả sản xuất của đơn vị. Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của các cấp Công đoàn đối với công tác vận động nữ CNVCLĐ trong giai đoạn mới.

Do ảnh hưởng dịch Covid -19, Công đoàn TKV hoãn tổ chức Hội thi nấu ăn giỏi “Bữa ăn gia đình, ấm áp yêu thương” theo kế hoạch đề ra trong năm 2021. Lựa chọn thời gian đảm bảo đề xuất tổ chức gặp mặt, biểu dương các gia đình Thợ mỏ tiêu biểu năm 2021 (dự kiến từ 16/10 đến trước 12/11/2021, nếu không thể tổ chức do dịch Covid-19 phức tạp, Công đoàn TKV sẽ ủy quyền để các đơn vị tôn vinh các gia đình Thợ mỏ tại đơn vị). Công đoàn TKV tổ chức thăm hỏi nữ CNVCLĐ khó khăn, thiếu việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19; kịp thời hỗ trợ đột xuất các trường hợp nữ đủ tiêu chuẩn thụ hưởng quỹ Phụ nữ nghèo, Quỹ Tình người, theo hồ sơ đề nghị của Ban Nữ công các đơn vị trực thuộc đề nghị, nhân dịp ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Công đoàn các Tổng Công ty, Công ty, cơ sở trực thuộc căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid - 19 tại các địa phương, chủ động lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt động phù hợp, hiệu quả, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia.

Đăng ký các công trình việc khó do nữ CNVCLĐ đảm nhận, thực hiện tốt công tác an toàn - VSLĐ, đảm bảo các biện pháp phòng dịch, hỗ trợ các đối tượng thực hiện “3 tại chỗ”, “Một cung đường - 2 điểm đến”, hỗ trợ công tác tiêm văc xin cho toàn thể CNVCLĐ trong đơn vị; góp phần cùng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào, đăng ký thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; Quan tâm phổ biến, tuyên truyền cho CNVCLĐ các chủ trương, chính sách pháp luật về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; Vận động xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Cụ thể hóa nội dung, tiêu chuẩn thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia nhằm nâng cao chất lượng của phong trào trong giai đoạn mới, hoàn thành mục tiêu kép "Phòng chong dịch hiệu quả - ổn định và linh hoạt trong sản xuất kinh doanh”.

Tích cực tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Hội LHPN Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, quan tâm tạo điều kiện cho nữ CNVCLĐ xuất sắc tiêu biểu đi dự Đại hội Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổ chức những ngày (tuần lễ) tôn vinh “Áo dài - Di sản văn hóa của Việt Nam” đảm bảo ATVSLĐ, thuận lợi trong thao tác, thực hiện nhiệm vụ của vị trí làm việc mỗi cá nhân (tuần từ 18/10 - 23/10, đồng loạt vào ngày 20/10);

Vận động nữ CNVCLĐ trong đơn ủng hộ những bộ áo dài còn tốt, đẹp, mới và phối hợp với Hội LHPN Việt Nam các địa phương tặng những phụ nữ yếu thế, điều kiện đặc biệt khó khăn.

Khen thưởng, tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, thăm hỏi nữ CNVCLĐ khó khăn, thiếu việc do ảnh hưởng dịch Covid-19. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng hoàn cảnh của nữ CNVCLĐ khó khăn, đơn thân, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị có biện pháp giúp đỡ cụ thể, thiết thực.

Căn cứ Công văn này, Công đoàn các Tổng công ty, Công ty và cơ sở trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả tại cơ sở, kết quả hoạt động gửi về Ban nữ công, Công đoàn TKV.Các tin liên quan:
  Kết quả phong trào công nhân viên chức lao động hoạt động công đoàn quý 3 và 9 tháng năm 2021 (Phan Thủy)
  Công đoàn TKV triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác chính sách pháp luật quý IV năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Thông báo số 2 - Hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV tổ chức Chương trình Vinh quang thợ Mỏ - Tuyên dương tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu thực hiện mục tiêu “Vừa phòng chống dịch - Vừa sản xuất kinh doanh” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn tổ chức ủng hộ áo dài tặng cho phụ nữ khó khăn (Cẩm Thúy)
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (Cẩm Thúy)
  Công tác tuyên truyền góp phần tạo dựng hình ảnh của tổ chức công đoàn với xã hội
  Lịch làm việc của Thường trực Công đoàn TKV về kết quả hoạt động công đoàn quý III/2021 (Cẩm Thúy - 461)
  Công đoàn Công ty ban hành hướng dẫn nội dung và thời gian sinh hoạt của Công đoàn các cấp và mạng lưới AT - vsv trong Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  Nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện các Chương trình hành động của Công đoàn TKV (Cẩm Thúy)
  Bài 2: Đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn; Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, Doanh nghiệp vì người lao động; thi đua học tập, lao động sáng tạo (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Cẩm Thúy)
  Quan tâm chăm lo gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty: Thăm và tặng quà gia đình công nhân của PX Kho bến 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết trung thu năm 2021 - Ngô Quỳnh
  Công đoàn Công ty: Thăm và tặng quà gia đình công nhân của PX Kho bến 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết trung thu năm 2021
  Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động năm 2020 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV phát động tham gia cuộc thi xây dựng video clip về phòng, chống dịch Covid -19 (Cẩm Thúy)
  Phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc “Giai điệu nơi tuyến đầu” - Congdoan.vn
  Thực hiện chương trình hành động phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông phối hợp xây dựng phương án “3 tại chỗ”, chủ động ổn định sản xuất và phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  Cơ cấu giải thưởng và một số quy định của Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Phát động tham gia Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” (Cẩm Thúy)
  Infographic: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hoàn thành mục tiêu công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng về cơ sở, hướng về người lao động nhân Tháng Công nhân năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG