Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Hoạt động kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 (Cẩm Thúy)

Đăng ngày 27/7/2021

 

Thực hiện quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện chương trình công tác năm 2021 đã được Ban chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam thông qua, Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam

Sáu tháng đầu năm 2021 Việt Nam phải đương đầu với 02 đợt bùng phát dịch bệnh Covid 19 (đợt 3 và đợt 4), ảnh hưởng rất nặng nề đến đời sống kinh tế- xã hội; do vậy hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động công đoàn tại các đơn vị thuộc Tập đoàn TKV vừa tập trung sản xuất đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra, đảm bảo việc làm, tiền lương cho người lao động, vừa phải đồng thời tập trung phòng chống dịch bệnh, chăm lo sức khoẻ cho người lao động. Hoạt động kiểm tra giám sát chủ yếu tập trung vào công tác giám sát thường xuyên, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Chính phủ, của Tập đoàn về công tác phòng chống dịch bệnh trong công nhân lao động, tham gia xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động và triển khai các văn bản của Tổng Liên đoàn về hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 nhân dịp Tết Nguyên đán Tân sửu và dịp bùng phát dịch lần thứ 4. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã thực hiện 220 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam, trong đó ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở tiến hành 08 cuộc, ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở tiến hành 209 cuộc. Công đoàn TKV thực hiện 03 cuộc. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy: Hoạt động công đoàn tại Công đoàn TKV và các đơn vị đã có nhiều thay đổi linh hoạt phù hợp với tình hình mới, phù hợp với chủ trương của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh và các địa phương nơi có doanh nghiệp của TKV đứng chân; Triển khai các hoạt động thăm hỏi động viên người lao động nhân dịp Tết nguyên đán, động viên lao động nữ nhân dịp 8/3 và triển khai các hoạt động Tháng công nhân, tháng an toàn vệ sinh lao động theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn bằng những hình thức phù hợp. Thay vì tổ chức các hoạt động phong trào thu hút nhiều đoàn viên người lao động tham gia, công đoàn các cấp đã tổ chức nhiều việc làm thiết thực tôn vinh, động viên người lao động thăm động viên tổ đội, công trường, phân xưởng, tập trung nguồn lực tài chính hỗ trợ cho người lao động. Cuối tháng 4 đầu tháng 5 năm 2021 khi tình hình dịch bệnh tạm lắng, Công đoàn TKV tổ chức  04 đoàn thăm tặng quà cho 131 tổ đội SX nhân Tháng công nhân 2021 với trị giá 1.310.000.000đ,  kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid - 19 còn lại ủy quyền cho đơn vị thăm và tặng quà cho các tổ đội xuất sắc. Duy trì sinh hoạt Ban thường vụ, Ban chấp hành công đoàn cơ sở, cấp trên cơ sở theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản, Nghị quyết của công đoàn cấp trên; Tổ chức sinh hoạt công đoàn cấp tổ, bộ phận để truyên truyền các chủ trương, nghị quyết của công đoàn cấp trên bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp đề cao công tác an toàn phòng chống dịch bệnh;

Uỷ ban kiểm tra Công đoàn TKV đã ký biên bản phối hợp với các cơ quan kiểm tra của Đảng uỷ Than Quảng Ninh, Đảng uỷ Tập đoàn, các ban liên quan của Tập đoàn về phối hợp thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát và phối hợp trao đổi thông tin nội dung kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người lao động.

2. Kiểm tra dấu hiệu Vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của công đoàn

Về nhiệm vụ kiểm tra dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các quy định của công đoàn, công đoàn cơ sở thực hiện 12 cuộc. Tại cấp Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam, không phát sinh vụ việc có dấu hiệu vi phạm.

3. Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn

Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp đã tiến hành 213 cuộc kiểm tra tài chính đồng cấp và cấp dưới, trong đó kiểm tra đồng cấp 58 cuộc. Công đoàn cấp trên cơ sở tiến hành 04 cuộc, công đoàn cơ sở tiến hành 52 cuộc. Uỷ ban kiểm tra Công đoàn TKV thực hiện 11 cuộc. Đã có 52/67 đơn vị thực hiện kiểm tra đồng cấp và gửi kết luận kiểm tra đồng cấp lên Công đoàn TKV cùng với báo cáo quyết toán năm. Trong năm 2021 công tác thu chi tài chính công đoàn tại các đơn vị thực hiện tốt, thu đúng, thu đủ, kịp thời. Đã có 33 công đoàn cơ sở  và 03 công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện chuyển tiền kinh phí công đoàn qua tài khoản công đoàn Việt Nam. Về cơ bản các công đoàn cơ sở đã cân đối được thu chi, đảm bảo tài chính tích luỹ, các tỷ lệ chi đảm bảo tỷ lệ quy định của Tổng Liên đoàn. Trong chi tiêu đã dành tỷ lệ lớn để động viên, khen thưởng người lao động trực tiếp sản xuất, khen thưởng tổ đội xuất sắc tiêu biểu, chi các hoạt động phong trào thiết thực, chi động viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch;

4. Giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

UBKT công đoàn các cấp đã tiếp và tư vấn cho 894 lượt đoàn viên, công nhân lao động đến kiến nghị, phản ảnh, tư vấn pháp luật, nhận 05 đơn thư, trong đó Công đoàn TKV nhận và tham gia giải quyết 04 đơn thư. Một số vụ việc phức tạp người lao động gửi đơn vượt cấp trong 6 tháng đầu năm như đơn thư của bà Đào Thị Thu Thùy ở Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên gửi Công đoàn TKV và Tổng liên đoàn về việc không đồng ý với phương án tái cơ cấu, sắp xếp lại lao động của Công ty. Công đoàn TKV đã có văn bản đề nghị Công ty Kim loại màu Thái Nguyên xem xét, giải quyết. Về cơ bản đa số người lao động trong diện tái cơ cấu đã chấp hành chủ trương đào tạo lại của công ty, đã đi học nghề tuyển khoáng và đã được bố trí việc làm mới ổn định, còn 03 người (trong đó có bà Đào Thị Thu Thuỳ) qua làm việc hoà giải nhưng vẫn không đồng ý với quyết định của Công ty, Hiện Công ty Kim loại màu Thái nguyên đang báo cáo Sở Lao động thương binh Xã hội tỉnh Thái Nguyên theo hướng chấm dứt hợp đồng lao động đối với 03 lao động này.

- Đơn của người lao động Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả tố cáo một số lãnh đạo PX Vận tải Ô tô 2 có nhiều sai phạm trong công tác quản lý điều hành; đơn thư của ông Đào Xuân Ngận, Công ty CP Sản xuất, TM than Uông Bí kiến nghị về việc bị trừ tiền lương do trong ca trực xảy ra sự việc 2 công nhân đánh nhau. Uỷ ban kiểm tra Công đoàn TKV đã phối hợp với Ban kiểm tra- pháp chế Tập đoàn, trực tiếp làm việc với Công đoàn cơ sở đề nghị xem xét, gia tham giải quyết; xác minh làm rõ các thông tin phản ánh và thực hiện chức năng giám sát của công đoàn trong doanh nghiệp, kịp thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

5. Công tác giám sát

Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã thực hiện 93 cuộc giám sát thường xuyên ở cấp mình và cấp dưới, nội dung giám sát việc triển khai các chủ trương của Tổng liên đoàn về hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

6. Việc xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn

Công đoàn cơ sở đã xử lý một trường hợp là cán bộ công đoàn bằng hình thức khiển trách chủ tịch công đoàn bộ phận do vi phạm chi tiêu tài chính (ở Công đoàn Trường CĐ nghề TKV). Tại Công đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam, Uỷ ban kiểm tra xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách 01 cán bộ là ủy viên BCH Công đoàn cơ sở; Ban thường vụ  Công đoàn TKV kỷ luật khiển trách 01 cán bộ là ủy viên BTV Công ty cơ sở lỗi vi phạm thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc cấp dưới thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng.

Chương trình công tác 6 tháng cuối năm tập trung vào các nội dung sau: Tiếp tục đẩy mạnh chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra; Phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ Uỷ ban kiểm tra; Thực hiện kịp thời  việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động; Thực hiện đầy đủ các quy định về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn (nếu có phát sinh).

Cẩm Thúy (1.744)

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Kết quả phong trào công nhân viên chức lao động hoạt động công đoàn quý 3 và 9 tháng năm 2021 (Phan Thủy)
  Công đoàn TKV triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác chính sách pháp luật quý IV năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Thông báo số 2 - Hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV tổ chức Chương trình Vinh quang thợ Mỏ - Tuyên dương tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu thực hiện mục tiêu “Vừa phòng chống dịch - Vừa sản xuất kinh doanh” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn tổ chức ủng hộ áo dài tặng cho phụ nữ khó khăn (Cẩm Thúy)
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (Cẩm Thúy)
  Công tác tuyên truyền góp phần tạo dựng hình ảnh của tổ chức công đoàn với xã hội
  Lịch làm việc của Thường trực Công đoàn TKV về kết quả hoạt động công đoàn quý III/2021 (Cẩm Thúy - 461)
  Công đoàn Công ty ban hành hướng dẫn nội dung và thời gian sinh hoạt của Công đoàn các cấp và mạng lưới AT - vsv trong Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  Nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện các Chương trình hành động của Công đoàn TKV (Cẩm Thúy)
  Bài 2: Đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn; Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, Doanh nghiệp vì người lao động; thi đua học tập, lao động sáng tạo (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Cẩm Thúy)
  Quan tâm chăm lo gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty: Thăm và tặng quà gia đình công nhân của PX Kho bến 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết trung thu năm 2021 - Ngô Quỳnh
  Công đoàn Công ty: Thăm và tặng quà gia đình công nhân của PX Kho bến 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết trung thu năm 2021
  Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động năm 2020 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV phát động tham gia cuộc thi xây dựng video clip về phòng, chống dịch Covid -19 (Cẩm Thúy)
  Phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc “Giai điệu nơi tuyến đầu” - Congdoan.vn
  Thực hiện chương trình hành động phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông phối hợp xây dựng phương án “3 tại chỗ”, chủ động ổn định sản xuất và phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  Cơ cấu giải thưởng và một số quy định của Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Phát động tham gia Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” (Cẩm Thúy)
  Infographic: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hoàn thành mục tiêu công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng về cơ sở, hướng về người lao động nhân Tháng Công nhân năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG