Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 (Cẩm Thúy)

Đăng ngày 24/7/2021

 

6 tháng cuối năm 2021 diễn ra các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (01/7/1996 - 01/7/2021); 92 năm thành lập Công đoàn đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021); Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7/2021; 76 năm Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9; 85 năm ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống Ngành than (12/11/1936 - 12/11/2021)...; tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng đến SXKD của Tập đoàn cũng như việc làm, đời sống, sinh hoạt NLĐ. Các cấp công đoàn trong toàn Tập đoàn phối hợp với chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

            I.  NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH

Thực hiện tốt chủ đề “Năm tiết kiệm”, trong đó chú trọng tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, điều hành tổ chức sản xuất hợp lý, tiết kiệm chi phí các công đoạn sản xuất, cắt giảm các chi phí chưa cần thiết. Phối hợp với chuyên môn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp theo Nghị quyết số 06-NQ/ĐU ngày 05/01/2021 của Đảng ủy Tập đoàn về lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 với mục tiêu chung là “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/ĐƯ, ngày 04/5/2021 của BTV Đảng uỷ Tập đoàn về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản về than nguyên khai; mét lò đào mới; bóc đất đá, sản xuất điện, vật liệu nổ công nghiệp, tiêu thụ than, khoáng sản và các lĩnh vực kinh doanh khác đảm bảo ổn định, hiệu quả.

            II. HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

          1. Mục tiêu:

          Căn cứ vào tình hình dịch Covid-19, tổ chức các phong trào thi đua SXKD theo tình hình thực tế của từng đơn vị; tham gia chuyên môn tăng năng xuất lao động, đảm bảo ngày công, đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Phấn đấu hoàn thành 14 mục tiêu, 27 nhóm giải pháp chủ yếu chỉ đạo hoạt động công đoàn; 29 hoạt động công tác trọng tâm năm 2021 của Công đoàn TKV.

          2. Các giải pháp chủ yếu chỉ đạo hoạt động công đoàn

          2.1. Thực hiện công tác dân chủ; chăm lo lợi ích và giải quyết chế độ chính sách đối với NLĐ

- Chủ động tham gia cùng chuyên môn bố trí đủ việc làm, thu nhập cho NLĐ. Phối hợp chỉ đạo Hội nghị người lao động Công ty mẹ Tập đoàn 2021; ký kết Thỏa ước lao động tập thể 2021 - 2023; ban hành Nội quy lao động và Quy chế dân chủ cơ sở Tập đoàn.

- Tổ chức đối thoại định kỳ, tập trung về chế độ ăn ca cho NLĐ; chương trình phúc lợi thợ Mỏ tiếp tục triển khai theo kế hoạch.

- Khảo sát, nghiệm thu hỗ trợ về nhà ở cho NLĐ bằng nguồn Quý mái ấm công đoàn; nhà ở gia đình diện chính sách; trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo kế hoạch.

- Thăm hỏi công nhân lao động, gia đình chính sách nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

2.2. Tổ chức phong trào thi đua

- Đẩy mạnh phong trào thi đua kỷ niệm 25 năm thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; 92 năm thành lập Công đoàn đoàn Việt Nam; Tháng cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7/2021; 76 năm Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9; 85 năm ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống Ngành than (12/11/1936 - 12/11/2021); công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo kế hoạch. Tổng hợp hồ sơ  xét duyệt danh hiệu “Thợ mỏ sáng tạo” và đề nghị Tổng Liên đoàn tặng “Bằng Lao động sáng tạo” năm 2020.

          - Triển khai các công trình, sản phẩm công đoàn tham gia quản lý, khắc phục khó khăn trong SXKD đã đăng ký; đối với các công trình đã đăng ký hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định.

2.3. Công tác ATVSLĐ

- Tổ chức, triển khai Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7/2021 đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chương trình hành động về ATVSLĐ tại một số đơn vị trực thuộc trong Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ.

- Chỉ đạo Hội thi ATVSV cấp cơ sở và tổ chức Hội thi ATVSV cấp Tập đoàn năm 2021.

2.4. Công tác Tuyên giáo

- Học tập, quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Tăng cường tuyên truyền, vận động, ổn định tư tưởng đoàn viên, NLĐ tiếp tục thực hiện nghiêm hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền cùng các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam; 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7/2021; 85 năm ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống Ngành than (12/11/1936 - 12/11/2021)...

- Tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung thực hiện Đề án văn hóa thợ Mỏ đảm bảo theo tiến độ. Nắm bắt tư tưởng NLĐ, tăng cường trao đổi thông tin trên hệ thống mạng xã hội.

- Tổ chức Liên hoan Tiếng hát thợ mỏ; phối hợp cơ quan chuyên môn tổ chức các hoạt động VHTT theo kế hoạch, phù hợp với tình hình dịch bệnh.

2.5. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn

- Xây dựng chương trình triển khai Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Công đoàn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng; thực hiện đề án sắp xếp, kiện toàn bộ máy và biên chế Cơ quan Công đoàn TKV theo quyết định phê duyệt số 2709/QĐ ngày 25/6/2021 của Tổng Liên đoàn.

- Tổ chức Hội thi cán bộ Công đoàn giỏi năm 2021; bổ sung hồ sơ cán bộ công đoàn lên phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ; kiện toàn tổ chức các đơn vị khi sắp xếp hoặc chuyển đổi mô hình hoạt động, biến động về cán bộ.

2.6. Hoạt động Nữ CNVCLĐ

- Phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp tham gia kiểm tra giám sát thực hiện tốt chế độ chính sách đối với lao động nữ, khám sức khỏe định kỳ, cải thiện môi trường; thăm hỏi tặng quà các gia đình nữ CNVCLĐ đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu mồ côi, tật nguyền và các gia đình có người thân bị tai nạn lao động.

- Triển khai các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ Phụ nữ; tổng hợp, tuyên dương con CNLĐ đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên; gặp mặt tuyên dương gia đình công nhân tiêu biểu; Hội thảo “Nữ CNVCLĐ ngành Than – Khoáng sản Việt Nam đoàn kết - tự tin – hội nhập – phát triển” và tham gia chương trình “Kết nối trái tim” do LĐLĐ Quảng Ninh tổ chức.

2.7. Công tác Kiểm tra, giám sát

- Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ Uỷ ban kiểm tra năm 2021.

- Thực hiện kịp thời  việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động. Thực hiện đầy đủ các quy định về xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn (nếu có phát sinh).

2.8. Công tác Tài chính, VP, Đối ngoại

- Hoàn thành tốt công tác thu, chi, nghiệp vụ quản lý tài chính công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn. Hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thực hiện áp dụng công nghệ trong chi tiêu tài chính, đảm bảo tổ chức tiết kiệm, hiệu quả các hoạt động. Tiếp tục xây dựng, tạo nguồn lực về tài chính, duy trì xét, cấp hỗ trợ kinh phí cho các công đoàn cơ sở gặp khó khăn về tài chính hoặc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19.

- Triển khai công tác kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính các đơn vị trực thuộc; phối hợp tổ chức tập huấn công tác tài chính công đoàn năm 2021; tổng kết công tác tài chính năm 2019-2020; rà soát, sửa đổi quy chế tài chính cho phù hợp với thực tế hoạt động cũng như đảm bảo các quy định mới về quản lý tài chính, tài sản công đoàn của Tổng Liên đoàn. Chạy thử phần mềm kế toán mới tại công đoàn cấp trên cơ sở và cấp Công đoàn TKV.

          - Thực hiện tốt việc thông tin, báo cáo, quản lý công tác văn thư, lưu trữ, thống kê và công tác đối ngoại theo quy định.

            III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

          - Tiếp tục phối hợp quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19; thường xuyên nắm bắt, thăm dò dư luận, nhận định tình hình, ổn định tư tưởng NLĐ.

- Công đoàn các cấp, theo phân cấp căn cứ tình hình và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 để sáng tạo, đổi mới hình thức triển khai, phân công trách nhiệm chỉ đạo hoạt động phù hợp, hiệu quả./.

Cẩm Thúy (1.741)

 

 Các tin liên quan:
  Kết quả phong trào công nhân viên chức lao động hoạt động công đoàn quý 3 và 9 tháng năm 2021 (Phan Thủy)
  Công đoàn TKV triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác chính sách pháp luật quý IV năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Thông báo số 2 - Hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV tổ chức Chương trình Vinh quang thợ Mỏ - Tuyên dương tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu thực hiện mục tiêu “Vừa phòng chống dịch - Vừa sản xuất kinh doanh” (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng dẫn tổ chức ủng hộ áo dài tặng cho phụ nữ khó khăn (Cẩm Thúy)
  Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (Cẩm Thúy)
  Công tác tuyên truyền góp phần tạo dựng hình ảnh của tổ chức công đoàn với xã hội
  Lịch làm việc của Thường trực Công đoàn TKV về kết quả hoạt động công đoàn quý III/2021 (Cẩm Thúy - 461)
  Công đoàn Công ty ban hành hướng dẫn nội dung và thời gian sinh hoạt của Công đoàn các cấp và mạng lưới AT - vsv trong Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV (Cẩm Thúy)
  Nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện các Chương trình hành động của Công đoàn TKV (Cẩm Thúy)
  Bài 2: Đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn; Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, Doanh nghiệp vì người lao động; thi đua học tập, lao động sáng tạo (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Cẩm Thúy)
  Quan tâm chăm lo gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Công ty: Thăm và tặng quà gia đình công nhân của PX Kho bến 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết trung thu năm 2021 - Ngô Quỳnh
  Công đoàn Công ty: Thăm và tặng quà gia đình công nhân của PX Kho bến 2 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết trung thu năm 2021
  Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động năm 2020 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV phát động tham gia cuộc thi xây dựng video clip về phòng, chống dịch Covid -19 (Cẩm Thúy)
  Phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc “Giai điệu nơi tuyến đầu” - Congdoan.vn
  Thực hiện chương trình hành động phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Cẩm Thúy)
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông phối hợp xây dựng phương án “3 tại chỗ”, chủ động ổn định sản xuất và phòng, chống dịch bệnh Covid-19
  Cơ cấu giải thưởng và một số quy định của Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động (Cẩm Thúy)
  Phát động tham gia Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo” (Cẩm Thúy)
  Infographic: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hoàn thành mục tiêu công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ đại diện chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động (Cẩm Thúy)
  Công đoàn TKV hướng về cơ sở, hướng về người lao động nhân Tháng Công nhân năm 2021 (Cẩm Thúy)
  Hoạt động kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG