Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của công tác Dân vận

 

1. Tham mưu xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết số 02, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và Chỉ thị số 16, ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và các Nghị quyết chuyên đề năm 2021, giai đoạn 2021 – 2025 của Đảng ủy TKV, Đảng ủy Công ty.

2. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV với các tiêu chí cụ thể gắn chức trách nhiệm vụ của từng cá nhân và tổ chức.

3. Tiếp tục tuyên truyền vận động thực hiện nhiệm vụ kép "phòng chống dịch bệnh Covid-19 và SXKD hiệu quả trong tình hình mới"; tăng cường công tác quản trị chi phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; Nghị quyết số 06 và Chỉ thị 226 của Đảng uỷ Công ty về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố thiết bị loại I, loại II. Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu dự án và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả, vận hành ổn định Nhà máy sàng Tuyển Than Khe Chàm (PX Tuyển Than 4).

4. Thực hiện tốt hơn sự phối hợp các lực lượng công an các phường, bảo vệ các mỏ, các ban tự quản các đơn vị tăng cường hơn nữa công tác tự quản bảo vệ tài sản, thường xuyên kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các biểu hiện tiêu cực, không để phát sinh điểm nóng, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trong Công ty và trên địa bàn. Quản lý chặt, nề nếp các cổng trạm, nâng cao ý thức, tác phong công nghiệp của CBCNV. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc tự kiểm tra của Quản đốc các đơn vị trong công tác AT, VSLĐ. Phối hợp với tổ chức Công đoàn tuyên truyền thực hiện công tác AT, VSLĐ theo kế hoạch liên tịch; duy trì kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, kiểm tra trước, trong, sau mưa bão.

         5. Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

6. Phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động cấp Phân xưởng, Khối phòng ban và Công ty năm 2022 theo kế hoạch chỉ đạo của TKV.

          7. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác truyền thông, đẩy mạnh các kênh thông tin của Công ty và đơn vị nhất là công tác tuyên truyền và nắm bắt thông tin kịp thời trên các trang mạng xã hội để góp phần định hướng dư luận; các tổ chức đoàn thể phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động hiểu rõ về những chủ trương, chia sẻ những khó khăn và đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ.  

8. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng mô hình "Môi trường làm việc xanh – không khói thuốc". Vận động thực hiên và đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" theo kế hoạch số 271-KH/ĐU, ngày 24/3/2021 và tham giải Giải Búa liềm vàng năm 2021 theo kế hoạch số 346-KH/ĐU, ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Công ty. Tích cực thực hiện chủ trương các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối DNTW sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau và chỉ đạo của Tập đoàn theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

9. Các đoàn thể quần chúng phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục tạo sự đồng thuận trong CBCNV trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình và Nghị quyết đề ra; tuyên truyền CBCNV tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp chăm lo việc làm, ổn định đời sống của CBCNV. Nắm bắt tình hình tư tưởng CBCNV và phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện xã hội hóa bộ phận phục vụ ăn giữa ca. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm nhận công trình, phần việc chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị các ngày lễ lớn của đất nước, TKV và Công ty. Tuyên truyền vận động CBCNV tích cực tham gia trang thông tin tuyên truyền, chuyên mục thực hiện CT 05 trên mạng nội bộ Công ty, cuộc thi ảnh "Nụ cười Than – Khoáng sản Việt Nam"; lan tỏa và tôn vinh hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ ”.

                                                                             Bùi Thành VậnCác tin liên quan:
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022 (Phan Thủy-TTVH)
  Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 7 của Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV (Phan Thủy-TTVH)
  Kế hoạch học tập Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” (Phan Thủy-TTVH)
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 (Phan Thủy - TTVH)
  Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm khóa XIII - Phan Thủy (TTVH)
  Đảng ủy TKV định hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Phan Thủy (TTVH)
  Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương - Phạm Thúy Hằng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Sơ kết 05 năm thực hiện NQ số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW khóa XII
  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 26 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 4-13/7/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022)
  Gặp mặt kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn TKV (25/5/2007 - 25/5/2022) - Truyền thông TKV
  Đảng ủy Tập đoàn CN Than Khoáng sản Việt Nam triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa"
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông kết nạp đảng viên mới, trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng vàtổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ TKV 25/5 (2007 - 2022)
  CHỈ THỊ CỦA BTV TẬP ĐOÀN về tiếp tục tăng cuông sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Hoài Thương)
  Chi bộ phân xưởng Điện nước tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” - rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2026-2028 và giai đoạn 2028-2030
  Kết quả thi Tuần thứ 3 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 25/5 (2007-2022)
  Kết quả thi Tuần thứ 1 Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi Tuần 2 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II/2022 trong công tác xây dựng Đảng (Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của BCH Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV năm 2022 (Hoài Thương)
  Thông báo tổ chức thi chính thức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng”
  Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong công tác chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD - CTV Hoàng Trung Kiên
  Kết quả sau 3 ngày thi thử Cuộc thi tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Đảng ủy Công ty tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Tuyển than Cửa Ông sắt son niềm tin với Đảng” (Hoài Thương)
  Chi bộ Khối nghiệp vụ tích cực triển khai thực hiện tốt mô hình điển hình “Dân vận khéo” năm 2022 (Cẩm Thúy)

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:02033 865.043 - Fax: 02033 865.656 / Copyright © CUA ONG