Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của công tác Dân vận

 

1. Tham mưu xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết số 02, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và Chỉ thị số 16, ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và các Nghị quyết chuyên đề năm 2021, giai đoạn 2021 – 2025 của Đảng ủy TKV, Đảng ủy Công ty.

2. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV với các tiêu chí cụ thể gắn chức trách nhiệm vụ của từng cá nhân và tổ chức.

3. Tiếp tục tuyên truyền vận động thực hiện nhiệm vụ kép "phòng chống dịch bệnh Covid-19 và SXKD hiệu quả trong tình hình mới"; tăng cường công tác quản trị chi phí, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; Nghị quyết số 06 và Chỉ thị 226 của Đảng uỷ Công ty về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố thiết bị loại I, loại II. Đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu dự án và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả, vận hành ổn định Nhà máy sàng Tuyển Than Khe Chàm (PX Tuyển Than 4).

4. Thực hiện tốt hơn sự phối hợp các lực lượng công an các phường, bảo vệ các mỏ, các ban tự quản các đơn vị tăng cường hơn nữa công tác tự quản bảo vệ tài sản, thường xuyên kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các biểu hiện tiêu cực, không để phát sinh điểm nóng, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trong Công ty và trên địa bàn. Quản lý chặt, nề nếp các cổng trạm, nâng cao ý thức, tác phong công nghiệp của CBCNV. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc tự kiểm tra của Quản đốc các đơn vị trong công tác AT, VSLĐ. Phối hợp với tổ chức Công đoàn tuyên truyền thực hiện công tác AT, VSLĐ theo kế hoạch liên tịch; duy trì kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, kiểm tra trước, trong, sau mưa bão.

         5. Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

6. Phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động cấp Phân xưởng, Khối phòng ban và Công ty năm 2022 theo kế hoạch chỉ đạo của TKV.

          7. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác truyền thông, đẩy mạnh các kênh thông tin của Công ty và đơn vị nhất là công tác tuyên truyền và nắm bắt thông tin kịp thời trên các trang mạng xã hội để góp phần định hướng dư luận; các tổ chức đoàn thể phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động hiểu rõ về những chủ trương, chia sẻ những khó khăn và đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ.  

8. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng mô hình "Môi trường làm việc xanh – không khói thuốc". Vận động thực hiên và đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo" theo kế hoạch số 271-KH/ĐU, ngày 24/3/2021 và tham giải Giải Búa liềm vàng năm 2021 theo kế hoạch số 346-KH/ĐU, ngày 28/5/2021 của Đảng ủy Công ty. Tích cực thực hiện chủ trương các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối DNTW sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau và chỉ đạo của Tập đoàn theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

9. Các đoàn thể quần chúng phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục tạo sự đồng thuận trong CBCNV trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình và Nghị quyết đề ra; tuyên truyền CBCNV tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp chăm lo việc làm, ổn định đời sống của CBCNV. Nắm bắt tình hình tư tưởng CBCNV và phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện xã hội hóa bộ phận phục vụ ăn giữa ca. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm nhận công trình, phần việc chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị các ngày lễ lớn của đất nước, TKV và Công ty. Tuyên truyền vận động CBCNV tích cực tham gia trang thông tin tuyên truyền, chuyên mục thực hiện CT 05 trên mạng nội bộ Công ty, cuộc thi ảnh "Nụ cười Than – Khoáng sản Việt Nam"; lan tỏa và tôn vinh hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ ”.

                                                                             Bùi Thành VậnCác tin liên quan:
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện Nghị quyết số 22 của BCH Trung ương khóa X
  Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng
  9 tháng năm 2021: Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tập trung lãnh đạo công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể đạt nhiều kết quả thiết thực (Phan Thủy)
  Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2021 (Phan Thủy)
  Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn mang tính khách quan của lịch sử dân tộc ta - Phan Thủy (TTVH)
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG – TKV: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG ĐẢNG BỘ (Vũ Hằng)
  PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG ĐẠI ĐOÀN KẾT, HUY ĐỘNG SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN TỘC, NỖ LỰC PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI TOÀN DIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
  “Dân vận khéo”- Sức lan tỏa của một mô hình
  NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÓ NHIỀU THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG ( Tác giả Lưu Hùng Vỹ - PX Điện nước)
  Đảng ủy Tuyển than Cửa Ông định hướng các nội dung tuyên truyền (Hoài Thương)
  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03 NQ/TU và Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 23/3/2021 của ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh
  Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương gửi Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối
  Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 02 -NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới - Phan Thủy
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát huy vai trò đảng viên nữ - Theo Báo Quảng Ninh
  Đảng ủy TKV: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7, phương hướng tháng 8 năm 2021 (Phan Thủy)
  CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Hoài Thương)
  Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ban chấp hành Đảng bộ công ty Tuyển than Cửa Ông năm 2021 (Phan Thủy)
  THƯ CẢM ƠN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ THAN QUẢNG NINH (13/7/1996 - 13/7/2021)
  Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của công tác Dân vận
  Kết quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021 - Bùi Thành Vận
  Chỉ thị của Ban Bí thư tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
  Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác của Hồi đồng lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Đảng ủy TKV xây dựng Kế hoạch triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021
  Xuất hiện nhiều tấm gương làm theo Bác ở Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Phân xưởng Tuyển than 2: Tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên và sinh hoạt Chi bộ tháng 3/2021
  Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp tổ chức Lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung
  CHI BỘ LỌC – SẤY THAN TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐINH KỲ THÁNG 2/2021

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG