Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn TKV tổ chức cuộc thi xây dựng Video clip tuyên truyền “Công đoàn trong trái tim tôi” đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook

Thực hiện chương trình công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2021. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức cuộc thi xây dựng Video clip tuyên truyền “Công đoàn trong trái tim tôi” đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook.

 

Với mục đích phản ảnh kịp thời phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn các đơn vị trong TKV; động viên người lao động thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Nâng cao hiểu biết, niềm tự hào, tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng về tổ chức công đoàn.

Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền tới đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động. Nâng cao nghiệp vụ, phát huy tính sáng tạo về công tác tuyên truyền trong tình hình mới đối với các cộng tác viên, đặc biệt tuyên truyền qua hệ thống mạng xã hội.

Theo đó, Ban Tổ chức yêu cầu thông qua việc tổ chức cuộc thi tạo ra hiệu ứng sâu rộng trong CNVCLĐ đổi mới hình thức tuyên truyền, đảm bảo tính rộng khắp, lan tỏa, hiệu quả về công tác tuyên truyền. Khai thác những hoạt động thực tế, sáng tạo có tính lan tỏa cao tại đơn vị để đưa vào nội dung xây dựng Video clip.

Đối tượng dự thi là Cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động tại Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. Người dự thi phải có địa chi tài khoản facebook và địa chỉ thư điện tử rõ ràng để Ban Tổ chức liên hệ khi cần.

Tác giả của Video clip là cá nhân hoặc nhóm (Đối với nhóm: Không quá 03 người/1 nhóm). Tác giả/nhóm tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền của tác phẩm tham gia dự thi.

Về nội dung thi, các Video clip dự thi có nội dung tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động của tổ chức công đoàn, của cán bộ công đoàn cơ sở với nội dung: Phong trào thi đua lao động sản xuất; Công tác An toàn vệ sinh lao động; Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động; Những tấm gương Người tốt - Việc tốt; Hoạt động Vãn hóa - Thể thao... trong đó có thuyết minh hoặc giới thiệu do chính tác giả/nhóm tác giả thực hiện. Khuyến khích các hình thức sáng tạo, độc đáo, gây ấn tượng với người xem.

Hình thức thi: Cá nhân (Nhóm) dự thi xây dựng video clip tuyên truyền độ dài từ 02 đến 03 phút (lưu ý file video có định dạng (*.mp4). Tác phẩm dự thi có thể tự quay hoặc biên tập, dựng phim từ hình ảnh, Video clip có sẵn (hình ảnh Video clip phải có nguồn gốc rõ ràng; nếu sử dụng của tác giả khác phải có sự đồng ý của tác giả đó).

Thời gian phát động triển khai cuộc thi: Tháng 3/2021. Thời gian nhận Video clip dự thi: Từ 08h00 ngày 15/4 đến 17h00 ngày 03/6/2021. Thời gian tồ chức bình chọn các bài dự thi trên trang Fanpage Công đoàn TKV: Từ 08h00 ngày 04/6 đến 17h00 ngày 14/6/2021. Hội đồng giám khảo đánh giá, chấm bài dự thi: Từ 15/6-16/6/2021. Công bố kết quả và trao thưởng: Trung tuần tháng 6/2021.

Địa chi tiếp nhận tác phẩm, email: congdoantkv2021 @gmail.com. Trang đăng tải tác phẩm dự thi: Fanpage Công đoàn TKV.

Cách thức tính điểm: Theo quy chế chấm điểm của BTC cuộc thi.

Cơ cấu giải thưởng:

Giải A: 5.000.000 đồng;

Giải B: 3.000.000 đồng;

Giải C: 2.000.000 đồng;

Giải khuyến khích: 1.000.000 đồng;

Số lượng giải thưởng do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.

Công đoàn TKV xây dựng kế hoạch tổ chức thi cấp Công đoàn TKV, hướng dẫn công đoàn trực thuộc triến khai cuộc thi cấp cơ sở; Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám kháo chấm thi Video clip, phối hợp với các đơn vị liên quan tố chức cuộc thi; Tuyên truyền về cuộc thi trên trang thông tin điện tử congdoantkv.vn và Fanpage: Công đoàn TKV; Nhận kết quả cuộc thi từ cấp cơ sở, tổ chức cuộc thi cấp Công đoàn TKV.

Công đoàn các đơn vị trực thuộc tùy vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị để triển khai, tổ chức cuộc thi. Lựa chọn tác phẩm tiêu biểu nhất gửi tham dự cuộc thi. Đối với đơn vị tổ chức phát động cuộc thi: Lựa chọn 03 tác phẩm xuất sắc nhất gửi tham gia dự thi cấp Công đoàn TKV. Đối với đơn vị không tổ chức thi: Lựa chọn từ 1-2 tác phẩm xuất sắc nhất gửi tham gia dự thi cấp Công đoàn TKV.

Bản đăng ký tác phẩm tham gia dự thi của các đơn vị gửi về Công đoàn TKV phải có đầy đủ thông tin sau: Tên đơn vị đăng ký (VD: Công đoàn Công ty...); Số lượng tác phẩm gửi dự thi (có thể gửi tối đa tác phẩm theo quy định hoặc ít hơn); Bài dự thi cần kèm theo 01 file có tiêu đề tên tác phẩm tham gia dự thi xây dựng Video clip tuyên truyền “Công đoàn trong trái tim tôi” với đầy đủ thông tin của tác giả/nhóm tác giả (Họ và tên tác giả/nhóm tác giả; ngày tháng năm sinh; giới tính; đơn vị; số CMTND (hoặc số thẻ CCCD); số điện thoại liên hệ; email; nội dung thuyết minh).

Cẩm Thúy

 

 Các tin liên quan:
  Triển khai thực hiện Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
  Quảng Ninh: Bảo đảm việc làm, đời sống người lao động
  Nỗ lực vì người lao động
  Công đoàn Công ty tổ chức cuộc thi xây dựng video clip tuyên truyền “Công đoàn trong trái tim tôi” đăng tải trên mạng xã hội Facebook
  Công đoàn TKV tổ chức cuộc thi xây dựng Video clip tuyên truyền “Công đoàn trong trái tim tôi” đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook
  CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN NĂM 2021
  Khen thưởng "Công nhân tiên tiến tiêu biểu" tỉnh Quảng Ninh năm 2020
  Công đoàn TKV triển khai tổ chức “Tuần lễ Áo dài”
  Nỗ lực chăm lo Tết đầm ấm, trọn vẹn cho thợ mỏ
  Đẩy mạnh hoạt động trong nữ công nhân viên chức lao động
  Công đoàn Công ty tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CNVCLĐ
  Công đoàn Công ty làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
  56 công nhân lao động được kết nạp vào tổ chức Công đoàn
  Góp những điều giản dị
  Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam triển khai thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019
  Thăm nhà chị Đặng Thị Đảm nữ công nhân đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn .
  9 tháng năm 2020: Công đoàn thực hiện tốt việc quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động
  Nông Thị Nga - Tấm gương điển hình phong trào thi đua tại Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Nâng cao năng lực truyền thông thực hiện có hiệu quả công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tại Công ty
  ẤN TƯỢNG HỘI THI CÁN BỘ NỮ CÔNG GIỎI NĂM 2020
  Hội thi cán bộ nữ công giỏi năm 2020 thành công tốt đẹp
  Kết quả tổng kết Tháng Công nhân-Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2020
  Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Công nhân năm 2020; Tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc
  Quy định mới về mức đóng bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ và Bệnh nghề nghiệp
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công Nhân – Tháng Hành động về ATVSLĐ
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống ma túy trong người lao động.

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG