Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy TKV hướng dẫn tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng ngày 9/3/2021

 

Qua đó, giao Ban Tuyên giáo, Truyền thông và Tổng hợp là cơ quan thường trực, tham mưu việc tổ chức sơ kết; đôn đốc, tiếp nhận báo cáo của các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc; tổng hợp, xây dựng báo cáo của Đảng ủy Tập đoàn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Giao Ban Tổ chức nhân sự phối hợp với Ban Tuyên giáo, Truyền thông và Tổng hợp tham mưu đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Giao Văn phòng Đảng ủy - Hội đồng thành viên chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo, Truyền thông và Tổng hợp chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất theo quy định để tổ chức Hội nghị sơ kết của Đảng ủy Tập đoàn.

Các ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy TKV theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp cùng Ban Tuyên giáo, Truyền thông và Tổng hợp thẩm định hồ sơ đối với các tập thể, cá nhân được các đảng ủy trực thuộc đề nghị khen thưởng.

Các chi, đảng ủy cơ sở trực thuộc xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; lựa chọn, giới thiệu với Đảng ủy Tập đoàn các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền, cụ thể:

Xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW kèm phụ lục (theo đề cương tại phụ lục 1 và 2 kèm theo Kế hoạch này), gửi về Đảng ủy Tập đoàn (qua Ban Tuyên giáo, Truyền thông và Tổng hợp), gửi file mềm tới địa chỉ email: tuyengiaodanguytkv@vinacomin.vn). Thời hạn gửi trước 11/3/2021.

Đề xuất khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021, phải đạt được các tiêu chuẩn quy định tại Hướng dẫn số 609-HD/HĐTĐKT, ngày 20/4/2017 của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương. Các chi, đảng bộ cơ sở có dưới 500 đảng viên, lựa chọn 01 tập thể hoặc 01 cá nhân để đề nghị Đảng ủy Tập đoàn tặng Giấy khen. Các đảng bộ cơ sở có từ 500 đảng viên trở lên, lựa chọn 01 tập thể và 01 cá nhân để đề nghị Đảng ủy Tập đoàn tặng Giấy khen.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm: Công văn hoặc tờ trình của chi, đảng ủy cơ sở (kèm theo danh sách trích ngang) đề nghị Đảng TKV khen thưởng; Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (độ dài không quá 03 trang đánh máy, khổ A4). Hồ sơ gửi về Đảng ủy TKV (qua Ban Tuyên giáo, Truyền thông và Tổng hợp) trước ngày 11/3/2021.

Cẩm Thúy (547)

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Xuất hiện nhiều tấm gương làm theo Bác ở Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Phân xưởng Tuyển than 2: Tổ chức Lễ phát thẻ đảng viên và sinh hoạt Chi bộ tháng 3/2021
  Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phối hợp tổ chức Lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung
  CHI BỘ LỌC – SẤY THAN TỔ CHỨC SINH HOẠT ĐINH KỲ THÁNG 2/2021
  Tăng cường công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  Đảng ủy TKV hướng dẫn tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  KẾ HOẠCH Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  ĐẢNG ỦY TKV VÀ ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHỐI HỢP NĂM 2021
  Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2: Tổ chức sinh hoạt Chi bộ đầu năm 2021
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  TKV chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
  Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tạp thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG