Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Công ty tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CNVCLĐ

Đăng ngày 01/02/2021

          Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-TGĐ-CĐTKV ngày 02/01/2020, của Tổng Giám đốc Tập đoàn và Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về phát động phong trào thi đua năm 2020 với mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, phối hợp cùng chuyên môn xây dựng Nghị quyết Liên tịch phát động thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD - ĐSXH năm 2020, gắn với phát động Tháng Công nhân, Tháng thi đua trong CNVCLĐ, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

          Đăng ký phấn đấu giành danh hiệu “Doanh nghiệp giỏi” năm 2020; đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2020 về công đoàn cấp trên. Xây dựng kế hoạch số 74/KH-CĐ, ngày 27/5/2020 của Công đoàn Công ty về thực hiện Nghị quyết đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn. Phối hợp hướng dẫn kê khai Huy hiệu Thợ mỏ vẻ vang của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam năm 2020 cho 111 CBCNV Công ty đủ tiêu chuẩn.

Vận động CBCNV hoàn thành các công trình trọng điểm mang lại hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn, cải tạo môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động trong năm 2020, như công trình: "Cải tạo kho chứa than nội địa 3", với tổng mức đầu tư: 14,3 tỷ đồng; công trình “Nhà sửa chữa Đầu máy toa xe”, với tổng mức đầu tư 14,4 tỷ đồng, gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025; công trình “hệ thống vận chuyển đá thải ngược vào mỏ”, với tổng mức đầu tư 130,7 tỷ đồng, công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III và chào mừng Tháng Công nhân - Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2020; công trình “Nhà máy sàng - Tuyển than Khe Chàm” gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với tổng mức đầu tư 836 tỷ đồng.

         Chào mừng Tháng Công nhân - Tháng thi đua và các ngày lễ lớn, công đoàn Công ty đăng ký với Công đoàn TKV và Liên đoàn LĐ tỉnh Quảng Ninh 4 công trình, với tổng giá trị 28,9 tỷ đồng. Các công đoàn bộ phận đăng ký với Công đoàn Công ty đảm nhận 20 công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, tiêu biểu là: công trình đột xuất chuẩn bị chân hàng và tiêu thụ than cục 5ª.1 xuất khẩu của công đoàn bộ phận phòng ĐKSX và các đơn vị, với tổng giá trị 86,5 tỷ đồng; Công trình trung tu sàng D4-2 công suất 100 tấn/h phân xưởng Tuyển than 2 của Công đoàn bộ phận Cơ khí, tổng giá trị 1,2 tỷ đồng; công trình sửa chữa lớn đường sắt sân máng ngoài TT2 của Công đoàn bộ phận phân xưởng Đường sắt, tổng giá trị 4,1 tỷ đồng; công trình "lấy mẫu, khảo sát đánh giá hiệu quả hệ thống thu hồi huyền phù tuần hoàn và hệ thống xử lý bùn, nước toàn Công ty" của công đoàn bộ phận phân xưởng Giám định. Công đoàn Công ty đã chi thưởng động viên CBCN thực hiện các công trình số tiền 65 triệu đồng.  

          Triển khai Kế hoạch liên tịch số 650/KHLT-TTCO-CĐ, ngày 30/03/2020 giữa Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Công ty về công đoàn tham gia đảm nhận thực hiện công tác AT,VSLĐ quý II, III năm 2020, quý cao điểm về AT,VSLĐ và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới AT,VSV; phối hợp triển khai đánh giá nguy cơ rủi ro về công tác AT,VSLĐ tại các đơn vị. Ban thường vụ công đoàn dự chỉ đạo các buổi sinh hoạt tổ công đoàn và sinh hoạt mạng lưới ATVSV tại các công đoàn bộ phận; tăng cường kiểm tra thực hiện công tác AT,VSLĐ; nâng cao chất lượng hoạt động của các ATVSV; đề xuất với chuyên môn giải quyết kịp thời các kiến nghị của an toàn vệ sinh viên (ATVSV) và người lao động.

   Phối hợp mở lớp huấn luyện và cấp thẻ AT,VSLĐ định kỳ cho ng­ười làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT,VSLĐ. Tham gia đẩy mạnh phong trào thi đua bảo vệ môi trường, đảm bảo Xanh - Sạch - Đẹp; thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020. 

Tham gia kiểm tra, chấm điểm công tác AT,VSLĐ 6 tháng đầu năm, cuối năm 2020 tại các đơn vị; chấm thi tranh, ảnh, báo tường về công tác AT,VSLĐ - PCCN năm 2020 (tổng số có 15 mảng ảnh với 237 ảnh, 17 báo tường và 77 tranh vẽ của CNVCLĐ các đơn vị dự thi) góp phần tuyên truyền tới CBCNV thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động. Năm 2020, Công đoàn Công ty đã chi và khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích trong thực hiện công tác AT, VSLĐ với tổng số tiền: 472 triệu đồng.

          Tham gia xây dựng và tuyên truyền thực hiện kế hoạch tiến bộ kỹ thuật, phong trào thi đua lao động sáng tạo. Năm 2020 CBCNV Công ty có 264 sáng kiến = 134% KH năm, giá trị làm lợi > 7,2 tỷ đồng; nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả cao, Công ty đã thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác sáng kiến số tiền 342 triệu đồng. Công đoàn đã thưởng cho các sáng kiến trong công tác ATVSLĐ trên 10 triệu đồng, Công ty có 7 CBCNV được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo" năm 2019 và 7 CBCNV được Công đoàn TKV trao tặng danh hiệu thợ mỏ sáng tạo năm 2019.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty (20/8), Công ty được Tập đoàn tặng Bằng khen, UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân; Công đoàn Công ty được Công đoàn TKV tặng Bức trướng. Công ty có 01 cá nhân được đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020; 01 cá nhân được đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; 01 cá nhân được đi dự Đại hội thi đua yêu nước Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ X năm 2020.

Tại Đại hội thi đua yêu nước TKV lần thứ V, năm 2020, đồng chí Giám đốc và tập thể CBCNVC Công ty đã được nhận Huân chương lao động hạng Ba; có 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Công ty được nhận cờ xuất sắc trong phong trào VHTT và công tác chăm lo đời sống người lao động giai đoạn 2015- 2019 của TKV.

Phối hợp với Ban Nữ công Công đoàn TKV đăng cai tổ chức thành công Hội thi cán bộ nữ công giỏi TKV năm 2020. Thí sinh Ngô Thị Như Quỳnh của Công ty tham gia Hội thi đạt điểm cao nhất, đạt danh hiệu nữ công xuất sắc và giải thí sinh ấn tượng nhất Hội thi.

Phối hợp tổ chức giải cầu lông bóng bàn nội bộ Công ty năm 2020; tổ chức cho CBCNV tham gia giải cầu lông, bóng bàn TKV năm 2020; tham gia Ngày hội Thể thao văn hoá CNVCLĐ do Liên đoàn Lao động Quảng Ninh tổ chức (cụm số 2- tại TP Cẩm Phả), Đoàn của Công ty đạt 2 Huy chương vàng đôi nam nữ bóng bàn, đôi nữ cầu lông và Giải ba toàn đoàn /70 Đoàn tham gia. Phối hợp quản lý, chỉ đạo Đội bóng đá nữ U19 TKV tham dự giải U19 Quốc gia năm 2020 đạt Huy chương Bạc, Đội bóng đá nữ TKV tham gia và đạt Huy chương Bạc giải Cúp quốc gia; tham gia giải Cờ vua, Cờ tướng phong trào TKV năm 2020, đạt giải Nhất toàn đoàn và đoạt Cúp vô địch. Đội bóng đá nữ của Công ty đạt Vô địch, đội bóng đá nam của Công ty đạt huy chương đồng giải bóng đá nam, nữ phong trào TKV năm 2020 (do Công ty đăng cai tổ chức tại SVĐ Cửa Ông).

Nhiệm vụ năm 2021, Công đoàn Công ty tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết của Đảng bộ Công ty và công đoàn cấp trên. Phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể quần chúng tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD với mục tiêu chung “An toàn - Phát triển - Hiệu quả” và chủ đề của năm 2021 “Năm tiết kiệm”. Giữ vững ANTT- AT,VSLĐ, bảo vệ môi trường, làm tốt công tác PCTT- TKCN. Phối hợp tiếp tục thực hiện tốt công tác tái cơ cấu lao động. Chăm lo đảm bảo đủ việc làm, ổn định và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động. 

Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tham gia quản lý; tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Phối hợp tổ chức các hoạt động VHTT, các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị lớn của Công ty, của TKV và đất nước.

 

Cẩm Thúy

 Các tin liên quan:
  Triển khai thực hiện Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021
  Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
  Quảng Ninh: Bảo đảm việc làm, đời sống người lao động
  Nỗ lực vì người lao động
  Công đoàn Công ty tổ chức cuộc thi xây dựng video clip tuyên truyền “Công đoàn trong trái tim tôi” đăng tải trên mạng xã hội Facebook
  Công đoàn TKV tổ chức cuộc thi xây dựng Video clip tuyên truyền “Công đoàn trong trái tim tôi” đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook
  CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH NHÀ Ở CHO CÔNG NHÂN NĂM 2021
  Khen thưởng "Công nhân tiên tiến tiêu biểu" tỉnh Quảng Ninh năm 2020
  Công đoàn TKV triển khai tổ chức “Tuần lễ Áo dài”
  Nỗ lực chăm lo Tết đầm ấm, trọn vẹn cho thợ mỏ
  Đẩy mạnh hoạt động trong nữ công nhân viên chức lao động
  Công đoàn Công ty tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CNVCLĐ
  Công đoàn Công ty làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
  56 công nhân lao động được kết nạp vào tổ chức Công đoàn
  Góp những điều giản dị
  Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam triển khai thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019
  Thăm nhà chị Đặng Thị Đảm nữ công nhân đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn .
  9 tháng năm 2020: Công đoàn thực hiện tốt việc quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động
  Nông Thị Nga - Tấm gương điển hình phong trào thi đua tại Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Nâng cao năng lực truyền thông thực hiện có hiệu quả công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tại Công ty
  ẤN TƯỢNG HỘI THI CÁN BỘ NỮ CÔNG GIỎI NĂM 2020
  Hội thi cán bộ nữ công giỏi năm 2020 thành công tốt đẹp
  Kết quả tổng kết Tháng Công nhân-Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2020
  Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Công nhân năm 2020; Tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc
  Quy định mới về mức đóng bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ và Bệnh nghề nghiệp
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công Nhân – Tháng Hành động về ATVSLĐ
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống ma túy trong người lao động.

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG