Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, vừa qua, đồng chí Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKV đã kiểm tra, khảo sát công trình Nhà máy Sàng - Tuyển than Khe Chàm để đảm bảo tiến độ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 

 

Theo báo cáo về tiến độ thực hiện công trình của Ban Chuẩn bị sản xuất dự án Nhà máy Tuyển than Khe Chàm và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, tính đến giữa tháng 9/2020, tổng số các gói thầu triển khai thực hiện là 47/52 gói thầu. Trong đó, hoàn thành 29 gói thầu (04 gói xây lắp, 23 gói tư vấn, 02 gói phi tư vấn); đang thực hiện dở dang 14 gói thầu (05 gói xây lắp, 06 gói tư vấn, 01 gói thầu hỗn hợp (EPC), 01 gói thầu phi tư vấn, 01 gói thầu mua sắm thiết bị).

Quan trọng nhất là gói thầu EPC số 9b - thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; cung cấp thiết bị; thi công xây dựng và lắp đặt; đào tạo vận hành nhà máy đang được thi công đảm bảo theo đúng quy định hợp đồng và thiết kế được duyệt, đạt yêu cầu về khối lượng, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc

Kiểm tra hiện trường dự án, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKV Khuất Mạnh Thắng yêu cầu Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV nghiên cứu, đề xuất vị trí lắp đặt gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, yêu cầu Công ty theo sát tiến độ hoàn thành công trình, cùng Ban Chuẩn bị sản xuất dự án Nhà máy Tuyển than Khe Chàm kịp thời báo cáo, xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoàn thiện dự án.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc

Đây là công trình duy nhất Đảng ủy Tập đoàn đăng ký với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gắn biển là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đó Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKV Khuất Mạnh Thắng yêu cầu Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV cần sớm xây dựng chương trình Lễ gắn biển và các nội dung liên quan, báo cáo Đảng ủy TKV vào giữa tháng 10/2020, đảm bảo tiến độ gắn biển công trình dự kiến vào ngày 25/12/2020.

 Các tin liên quan:
  ĐẢNG ỦY TKV VÀ ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHỐI HỢP NĂM 2021
  Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2: Tổ chức sinh hoạt Chi bộ đầu năm 2021
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  TKV chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
  Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tạp thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
  Triển khai học tập Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Trung tâm thể thao Văn hóa tổ chức thành công Hội nghị sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn việc thực hiện giới thiệu và phối hợp quản lý Đảng viên đang công tác và nhân dân nơi cư trú
  Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV làm tốt công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG