Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

áng ngày 18/09/2020, Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên đợt 02/09/2020 cho các đồng chí quần chúng ưu tú và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020 cho các đồng chí là cấp ủy Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty.
 

Như vậy, tính đến tháng 9 năm 2020, Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông có 915 đảng viên sinh hoạt tại 24 chi bộ. Trao quyết định kết nạp và tặng hoa chúc mừng cho 10 đảng viên mới đợt 02/9/2020, đồng chí Đặng Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đồng thời nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên mới nghiêm túc thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của người đảng viên theo Điều lệ Đảng quy định; phục tùng sự phân công của tổ chức, của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ...

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng

Ngay sau lễ kết nạp Đảng viên mới, Đảng ủy Công ty tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho các đồng chí cấp ủy viên trong Đảng bộ Công ty.

Các nội dung tập huấn nghiệp vụ công tác là các chuyên đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực. Cụ thể như: chuyên đề Nội dung cơ bản công tác tư tưởng ở đảng bộ cơ sở; chuyên đề Thực hiện quy trình đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ quản lý các cấp hàng năm; công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng cán bộ; chuyên đề Kiểm tra, giám sát cán bộ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên; quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, xem xét thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật; chuyên đề Kỹ năng soạn thảo văn bản và tổng hợp báo cáo...

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020 nhằm giúp các học viên củng cố, nâng cao kiến thức và nghiệp vụ để vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác, từng bước khắc phục những hạn chế, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng sát với tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, các đồng chí cán bộ làm công tác Đảng của Đảng ủy Công ty sẽ có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu và trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm, tạo mối đoàn kết, gắn bó trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các mặt xây dựng Đảng của đơn vị, Công ty, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 Các tin liên quan:
  Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2: Tổ chức sinh hoạt Chi bộ đầu năm 2021
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  TKV chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
  Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tạp thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
  Triển khai học tập Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Trung tâm thể thao Văn hóa tổ chức thành công Hội nghị sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn việc thực hiện giới thiệu và phối hợp quản lý Đảng viên đang công tác và nhân dân nơi cư trú
  Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV làm tốt công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG: ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG