Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than

Để đạt được mục tiêu nêu trên trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, các cấp ủy đảng ủy cần tăng cường lãnh đạo, Cơ quan quản lý điều hành Tập đoàn và các Công ty con, đơn vị trực thuộc tập trung chỉ đạo, chấp hành và thực hiện nghiêm chỉ thị số 19-CT/TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 65-NQ/ĐU ngày 23/6/2020 của Đảng ủy Tập đoàn về khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường công tác quản trị chi phí, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy và Tập đoàn; đẩy mạnh các giải pháp vừa phòng chống dịch bệnh- vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả, phát huy năng lực sản xuất, tận dụng được cơ hội thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

 

          Các chi, đảng bộ trực thuộc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội cấp cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TKV nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối DNTW, Đại hội đảng bộ các Tỉnh, Thành phố địa phương TKV đứng chân, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          Đảng ủy Tập đoàn xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát, nắm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 tại các chi, đảng bộ trực thuộc. Nắm tình hình xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Đồng thời rà soát, báo cáo kế hoạch các công trình, dự án trọng điểm và việc xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2021-2025, Chiến lược xây dựng và phát triển của đơn vị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

                                                          Phan Thủy (402)

 Các tin liên quan:
  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
  Triển khai học tập Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Trung tâm thể thao Văn hóa tổ chức thành công Hội nghị sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn việc thực hiện giới thiệu và phối hợp quản lý Đảng viên đang công tác và nhân dân nơi cư trú
  Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV làm tốt công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG: ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”
  Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
  Đảng ủy TKV đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
  CHUYÊN MỤC CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ CÔNG TY LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
  Khi đảng viên phát huy vai trò tiên phong
  Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông: Dấu ấn một nhiệm kỳ

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG