Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020

Trong tháng 8/2020, Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV đã tập trung lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhằm ổn định tư tưởng của CBCNV, giữ vững đoàn kết, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

          Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW tặng bằng khen công tác “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020.

          Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và Nghị quyết đề ra. Vận động CBCNV thực hiện công tác An toàn-An ninh tự quản. Phối hợp tổ chức các hoạt động thi đua lao động sản xuất chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 01/8, 60 năm ngày thành lập công ty 20/8. Làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, CBCNV Công ty chủ động, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

          Cụ thể, Công đoàn Công ty đã phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo công khai, công bằng, thiết thực, đúng chế độ, phối hợp chăm lo nâng cao đời sống; tăng cường kiểm tra công tác AT-VSLĐ, chất lượng, định lượng bữa ăn giữa ca của người lao động.

          Tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm của người lao động trong thực hiện nội quy lao động, quy trình, quy phạm an toàn. Tổ chức khen thưởng 60 CBCNV tiêu biểu và 23 tập thể xuất sắc trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng 7-Tháng thi đua do Công đoàn phát động. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch liên tịch phối hợp kiểm tra, giám sát nội dung thực hiện công tác AT, VSLĐ, nâng cao chất lượng mạng lưới ATVSV.

          Đoàn thanh niên chỉ đạo các Chi đoàn triển khai đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè. Tăng cường kèm cặp, giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp. Xung kích tham gia xúc dọn than trôi tại Phân xưởng kho bến 2 góp phần khắc phục nhanh hậu quả sau mưa bão.

          Hội cứu chiến binh tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 theo chỉ đạo của Hội CCB Tp Cẩm Phả. Duy trì phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu. Lực CCB luôn là nòng cốt trong phong trào tự quản, an ninh trật tự, phối hợp xây dựng lực lượng tự vệ, dự bị động viên, bảo vệ tài sản. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua quyết thắng.

          Tháng 9, Đảng ủy Công ty sẽ tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong Công ty. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng phối hợp tổ chức các hoạt động VHTT, tuyên truyền, giáo dục tạo sự đồng thuận trong CBCNV trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chương trình và Nghị quyết đề ra. Tiếp tục tuyên truyền CBCNV không chủ quan, lơ là và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của các cấp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, đảm nhận công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 02/9 (1945-2020).

                                                                   Phan Thủy (709)

 Các tin liên quan:
  Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2: Tổ chức sinh hoạt Chi bộ đầu năm 2021
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  TKV chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
  Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tạp thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
  Triển khai học tập Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Trung tâm thể thao Văn hóa tổ chức thành công Hội nghị sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn việc thực hiện giới thiệu và phối hợp quản lý Đảng viên đang công tác và nhân dân nơi cư trú
  Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV làm tốt công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG: ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG