Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

Ngày 14-6, tại Phân hiệu Đào tạo Hồng Cẩm, Trường CĐ Than - Khoáng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh phối hợp với Nhà trường tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng tháng 6. Tham dự Lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Mạnh Tường - Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ TQN, đồng chí Bùi Khắc Trực, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ TQN cùng 96 học viên đến từ 7 đơn vị cơ sở trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh và Đảng bộ TKV.

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

Ngày 14-6, tại Phân hiệu Đào tạo Hồng Cẩm, Trường CĐ Than - Khoáng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh phối hợp với Nhà trường tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng tháng 6. Tham dự Lễ bế giảng có đồng chí Nguyễn Mạnh Tường - Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ TQN, đồng chí Bùi Khắc Trực, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ TQN cùng 96 học viên đến từ 7 đơn vị cơ sở trực thuộc Đảng bộ Than Quảng Ninh và Đảng bộ TKV.

Số lượng tham gia học tập, gồm 96 học viên ở 3 đơn vị trực thuộc Đảng bộ TQN: Công ty Cp than Đèo Nai, Công ty Cp than Cao Sơn, Công ty Cp than Mông Dương. Bốn đơn vị trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn: Công ty Tuyển than Cửa Ông, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả, Công ty Cp địa chất mỏ, Trung tám cấp cứu mỏ.  

Lớp được tổ chức chặt chẽ, nội dung học gồm 5 bài theo chương trình của Ban Tuyên giáo TW, bao gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, các cá nhân đã tuân thủ nghiêm nội quy, quy định đề ra.

Kết quả, số lượng học viên đạt loại giỏi là 50/96=52,1%; số lượng học viên đạt loại khá là 44/96=45,9%; số lượng học viên đạt loại trung bình là 2/96=2%. Kết quả này thể hiện sự cố gắng của các học viên và sự truyền đạt của các giảng viên.

Tham dự lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm nay, Công ty Tuyển than Cửa Ông cử 24 CBCNV là những đoàn viên, quần chúng ưu tú thuộc 23 đơn vị trong Công ty tham dự.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TQN đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 96 học viên. Đây là cơ sở cần và đủ để các học viên sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Việc mở các lớp đối tượng kết nạp thể hiện sự quan tâm của các cấp uỷ đảng trong Đảng uỷ TQN, Đảng uỷ Tập đoàn đến các đơn vị cơ sở đã kịp thời tạo nguồn kết nạp Đảng năm 2020 và những năm tiếp theo. 

 

 Các tin liên quan:
  Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2: Tổ chức sinh hoạt Chi bộ đầu năm 2021
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  TKV chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
  Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tạp thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
  Triển khai học tập Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Trung tâm thể thao Văn hóa tổ chức thành công Hội nghị sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn việc thực hiện giới thiệu và phối hợp quản lý Đảng viên đang công tác và nhân dân nơi cư trú
  Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV làm tốt công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG: ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG