Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

Thực hiện Công văn số 1761-CV/ĐU, ngày 11/6/2020 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc triển khai kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung Ương năm 2020, ngày 13/6/2020 Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông ra công văn số 70-CV/ĐU v/v tham gia giải báo chí về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW năm 2020.

Để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng trong Tập đoàn nói chung và trong Công ty nói riêng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động về công tác xây dựng Đảng, góp phần tham gia xây dựng Đảng bộ Công ty và Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy Công ty yêu cầu các cơ quan, tổ chức đoàn thể trong Công ty và các chi bộ chỉ đạo, thực hiện tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương năm 2020 theo tinh thần Kế hoạch số 101-KH/ĐUK ngày 21/5/2020 của Đảng ủy Khối DNTW.

Theo đó, nội dung chủ yếu của giải Búa liềm vàng năm 2020 là tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và người lao động góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu  hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân...

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham những … Với những trọng tâm về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền những thành tựu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020;vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Bên cạnh chủ đề về công tác xây dựng Đảng nói chung, khuyến khích các tác phẩm bám sát và phản ánh sâu sắc các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối, có định hướng tư tưởng đúng đắn; phát hiện vấn đề mới; có tác động tích cực đến đời sống, đem lại hiệu quả xã hội tích cực, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Theo thể lệ Giải, tác phẩm là các tác phẩm được đăng phát trên các loại hình báo chí ( báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí…) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép và bảo đảm thời gian đăng, phát kể từ ngày 01/11/2019-30/9/2020. Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương, của ngành vẫn được quyền dự Giải (cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức). Tuy nhiên, các tác phẩm đã đạt giải của Giải báo chí quốc gia không được chấp nhận.

Về phần cơ cấu và tiền thưởng như sau:

Đối với tác giả, tác phẩm có 01 giải đặc biệt (10 triệu đồng), 01 giải A (mỗi giải 7 triệu đồng), 02giải B (mỗi giải 5 triệu đồng), 03-05 giải C (mỗi giải 3 triệu đồng), 05 – 10 giải khuyến khích (mỗi giải 2 triệu đồng).

Đối với giải tập thể xuất sắc: 01- 02 giải A (mỗi giải 7 triệu đồng), 02 – 03 giải B (mỗi giải 5 triệu đồng), 03 – 05 giải C (mỗi giải 3 triệu đồng).

  Tác phẩm  tham dự giải cấp Đảng ủy Khối về: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương địa chỉ: Tầng 3, nhà C, số 105B - 107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội; Email: thanhtungbhn@gmail.com trước ngày 20/10/2020. Đối với các tác phẩm tham gia dự thi của các Chi/Đảng bộ trong Công ty, gửi về Đảng ủy Công ty (qua Ban Tuyên giáo) qua địa chỉ Email: thanhvan62@gmail.com trước ngày 05/10/2020 để tổng hợp báo cáo Tập đoàn, gửi các tác phẩm than gia Giải cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương theo kế hoạch.

Vũ Giang

 Các tin liên quan:
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  TKV chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
  Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tạp thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
  Triển khai học tập Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Trung tâm thể thao Văn hóa tổ chức thành công Hội nghị sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn việc thực hiện giới thiệu và phối hợp quản lý Đảng viên đang công tác và nhân dân nơi cư trú
  Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV làm tốt công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG: ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”
  Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG