Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV làm tốt công tác xây dựng Đảng

Tháng 4 là tháng được đánh giá là tháng có nhiều khó nhiều khó khăn, thách thức, là tháng cao điểm trong phòng chống dịch Covid - 19 khi phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhưng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tuyển than Cửa Ông vẫn được duy trì ổn định, song song với việc kiểm soát và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

          Đời sống của cán bộ, dảng viên, công nhân viên được chăm lo tốt, tư tưởng ổn định, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, Đảng bộ Công ty đã tiếp tục triển khai nghị quyết lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 cùng với các nghị quyết chuyên đề về các công tác như an ninh trật tự, Quân sự, quốc phòng, PCCC & CNCH, Bảo vệ môi trường... và nhất là nghị quyết về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

          Đảng bộ Công ty đã xây dựng và ban hành triển khai thực hiện Nghị quyết phân công nhiệm vụ cho BCH, quy chế làm việc, chương trình toàn khóa cho BCH, Quy chế phòng chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai thực hiện hướng dẫn các mẫu  văn bản nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng.

          Đặc biệt, Đảng bộ công ty đã chỉ đạo các tổ chức chính trị và các chi bộ triển khai quyết liệt thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể như tạm dừng tổ chức các hội nghị, họp, giao ban trực tiếp hằng ngày, bố trí lao động hợp lý và thay đổi hình thực giao nhận ca cho phù hợp đảm bảo khoảng cách an toàn, chỉ đạo, vân hành sản xuất thanh thoát, hiệu quả theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  Đồng thời , Đảng bộ Công ty đã xây dựng kế hoạch đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh Covid-19 tại Công ty và các phương án chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra trong Công ty.

          Đảng ủy Công ty cũng tập trung tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên, đảng viên tiếp tục thực hiện các tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, học tạp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường tuyên truyền CBCNV và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 và kết quả Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII.

          Chỉ đạo các Chi bộ tổ chức sinh hoạt Chi bộ theo từng tổ đảng, vừa đảm bảo đúng quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, duy trì công tác kiểm tra giám sát thường xuyên, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

          Đối với công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, đảng ủy công ty tập trung lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc nhằm ổn định tư tưởng của CBCNV, giữ vững đoàn kết, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao tring thực hiện nhiệm vụ được giao.

          Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và nghị quyết đã đề ra. Vận động CBCNV thực hiện công tác an toàn- an ninh tự quản. Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất và thường xuyên kiểm tra, đảm bảo an toàn- vệ sinh thực phẩm nhất là trong giai đoạn tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19.

                                                                   Phan Thủy (703)Các tin liên quan:
  Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2: Tổ chức sinh hoạt Chi bộ đầu năm 2021
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  TKV chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
  Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tạp thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
  Triển khai học tập Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Trung tâm thể thao Văn hóa tổ chức thành công Hội nghị sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn việc thực hiện giới thiệu và phối hợp quản lý Đảng viên đang công tác và nhân dân nơi cư trú
  Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV làm tốt công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG: ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG