Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức lao động năm 202

Thực hiện Hướng dẫn số 83/HD-CĐTKV, ngày 09/4/2020 của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức lao động năm 2020.

 

         Nhằm mục đích nâng cao nhận thức trong đoàn viên, CNVCLĐ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống làm việc theo pháp luật, tự giác học tập, hiểu biết pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Ngày 15/4/2020, Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-CĐ về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Công ty năm 2020.

          Theo đó, nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL phải bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn, nhất là nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, Thỏa ước LĐTT của Tập đoàn và Công ty, có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn.

Nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL phải phù hợp với từng đối tượng CNVCLĐ theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cụ thể, nội dung công tác tuyên truyền, PBGDPL trong CNVCLĐ tập trung vào các điểm như sau:

Củng cố công tác tư vấn pháp luật của công đoàn nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, PBGDPL.

Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan cho người lao động tại các doanh nghiệp” theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Hưởng ứng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11 (Ngày Pháp luật).

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, đặc biệt tập trung vào các nội dung sau: pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động và những quy định pháp luật khác có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ. Tập trung vào những nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và tác động đến hoạt động công đoàn. Tuyên truyền, phổ biến Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) ban hành kèm theo Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tới cán bộ công đoàn.

Sử dụng truyền thông xã hội, đội ngũ nắm bắt dư luận xã hội, các phương tiện truyền thông thông qua internet để tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật tới CNVCLĐ.

In ấn tài liệu tuyên truyền cho CNLĐ, xây dựng tủ sách pháp luật, ngăn sách pháp luật tại đơn vị: nhà giao ca, nhật lệnh... phòng thư viện Câu lạc bộ Công ty; sử dụng các hình thức tuyên truyền, tư vấn pháp luật trực tiếp, qua hệ thống loa truyền thanh, bảng tin nội bộ, bảng ảnh của đơn vị...

Công đoàn Công ty hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn bộ phận triển khai tuyên truyền, PBGDPL trong đoàn viên, CNVCLĐ; căn cứ vào điều kiện tình hình thực tế (trong thời gian phòng chống dịch COVID - 19). Thông qua mạng nội bộ Công ty; đăng tải trên trang thông tin của Công đoàn qua mạng xã hội facbook, zalo. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng Đoàn Thanh niên; Hội Cựu chiến binh Công ty và các phòng ban chức năng liên quan, tổ chức triển khai tuyên truyền thực hiện các nội dung PBGDPL đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

  Các Công đoàn bộ phận căn cứ kế hoạch của Công đoàn Công ty và tình hình thực tiễn tại đơn vị, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL đến đoàn viên và CNVCLĐ; thông qua các cuộc họp, giao ban, nhật lệnh, qua các buổi sinh hoạt công đoàn, ATVSV... sử dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền cho phù hợp trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, lồng ghép nội dung báo cáo công tác tuyên truyền, PBGDPL vào báo cáo công đoàn hằng tháng, quý gửi về Công đoàn Công ty./.

                                                                             Phan Thủy (852)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các tin liên quan:
  Công đoàn TKV triển khai tổ chức “Tuần lễ Áo dài”
  Nỗ lực chăm lo Tết đầm ấm, trọn vẹn cho thợ mỏ
  Đẩy mạnh hoạt động trong nữ công nhân viên chức lao động
  Công đoàn Công ty tổ chức tốt các phong trào thi đua trong CNVCLĐ
  Công đoàn Công ty làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
  56 công nhân lao động được kết nạp vào tổ chức Công đoàn
  Góp những điều giản dị
  Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam triển khai thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019
  Thăm nhà chị Đặng Thị Đảm nữ công nhân đơn thân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn .
  9 tháng năm 2020: Công đoàn thực hiện tốt việc quan tâm, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động
  Nông Thị Nga - Tấm gương điển hình phong trào thi đua tại Công ty Tuyển than Cửa Ông
  Nâng cao năng lực truyền thông thực hiện có hiệu quả công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tại Công ty
  ẤN TƯỢNG HỘI THI CÁN BỘ NỮ CÔNG GIỎI NĂM 2020
  Hội thi cán bộ nữ công giỏi năm 2020 thành công tốt đẹp
  Kết quả tổng kết Tháng Công nhân-Tháng hành động về AT, VSLĐ năm 2020
  Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Công nhân năm 2020; Tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc
  Quy định mới về mức đóng bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ và Bệnh nghề nghiệp
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công Nhân – Tháng Hành động về ATVSLĐ
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống ma túy trong người lao động.
  Thăm và tặng quà nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6
  Cuộc thi hiểu về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch Covid-19
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thăm, tặng quà tổ sản xuất và gia đình CNLĐ
  Công ty Tuyển Than Cửa Ông: Thăm, tặng quà các Tổ, Đội xuất sắc nhân tháng công nhân
  "Giải nhiệt mùa hè" cho người lao động
  Công đoàn bộ phận PX. Kho bến 2 chuyển vitamin đến người lao động
  CÔNG ĐOÀN THAN TKV: CUỘC THI NÉT ĐẸP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
  CÔNG ĐOÀN THAN TKV: CUỘC THI NÉT ĐẸP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG