Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát

Nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng Đảng viên, xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch vững mạnh, BCH Đảng bộ Công ty khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa XXXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

          Theo đó, phương hướng đề ra là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác kiểm tra, giám sát. Thường xuyên phổ biến, quán triệt, nắm vững mục đích, ý nghĩa, nội dung các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đảng và Đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật Đảng.

          Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng phải đặt dưới sự lãnh đạo, thống nhất, toàn diện của Đảng; gắn công tác kiểm tra, giám sát với công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Kết hợp chặt chẽ mối quan hệ giữa ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý vi phạm, lấy ngăn chặn, phòng ngừa là chính; giữa tự phê bình và phê bình, lấy tự phê bình là chính;

          Trong kiểm tra, giám sát, Đảng bộ phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên; tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ. Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; kịp thời phát hiện nhân tố mới để phát huy, chỉ đạo thực hiện tốt công tác khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm đã kiểm tra, kết luận để giáo dục, phòng ngừa.

          Công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung vào các nội dung: việc triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các nghị quyết, chỉ thị của BCH TW, Bộ Chính trị và của các cấp ủy về quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH TW Đảng (Khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị TW 5 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc phòng chống lãng phí; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc giải quyết, khắc phục hạn chế, tồn tại mà Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã chỉ ra.

          Cấp ủy triển khai thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị và theo quy định của điều lệ Đảng; phân công công tác các đồng chí trong cấp ủy theo dõi từng lĩnh vực và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có chất lượng, hiệu quả, đúng quy trình, tiến độ đề ra và coi trọng các kết luận về kiểm tra, giám sát.

          Chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể đã được xây dựng theo từng năm với các mục kiểm tra và giám sát chi tiết như: Nội dung, đối tượng, thời gian kiểm tra, giám sát và cách thức tổ chức kiểm tra giám sát.

          Ban thường vụ Đảng ủy Công ty sẽ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025. Các chi bộ trực thuộc quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Công ty. Đồng thời chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình phù hợp với nội dung chương trình và tình hình cụ thể của đơn vị theo đúng Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT TW.

                                                                             Phan Thủy (777)Các tin liên quan:
  Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2: Tổ chức sinh hoạt Chi bộ đầu năm 2021
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  TKV chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
  Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tạp thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
  Triển khai học tập Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Trung tâm thể thao Văn hóa tổ chức thành công Hội nghị sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn việc thực hiện giới thiệu và phối hợp quản lý Đảng viên đang công tác và nhân dân nơi cư trú
  Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV làm tốt công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG: ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG