Trang chủ > Tin tức sự kiện > ĐẢNG ỦY

TUYỂN THAN CỬA ÔNG: ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

Thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/Đ, ngày 11 tháng 01 năm 2020, của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020.

 

Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV xây dựng chương trình công tác năm  2020 như sau:

Đẩy mạnh tuyên truyền Thông báo Kết luận số 264-TB/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 24/CT-TTg; Quyết định số 634/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ; Kết luận số 107-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Nội dung tuyên truyền về ý nghĩa cuộc vận động trong tình hình mới; Chủ trương các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong khối Doanh nghiệp Trung ương, trong TKV sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau; Vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp đảm bảo việc sản xuất kinh doanh và giới thiệu sản phẩm là thế mạnh, có sức cạnh tranh trên thị trường; về Hiệp định AVFTA,…

Nhằm phát huy vai trò, nêu cao ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị trong Công ty; Vận động cán bộ, công nhân viên tự giác tham gia cuộc vận động; khuyến khích cán bộ công nhân viên đẩy mạnh sử dụng hàng hóa trong nước sản xuất thuộc lĩnh vực tiêu dùng cá nhân.

Đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 21/12/2015 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các doanh nghiệp, đơn vị Khối doanh nghiệp trung ương sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau giai đoạn 2016 - 2020 theo chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Công ty chỉ đạo các đơn vị tìm nguồn vật tư, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất trong nước và chủ động sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong nước ở tất cả các khâu sản xuất.

Các đơn vị sửa chữa cơ khí và phòng liên quan tiếp tục tập trung gia công phục hồi vật tư, phụ tùng thiết bị; tăng cường sử dụng vật tư tái chế, phát triển các sản phẩm để thay thế hàng nhập khẩu phục vụ trong lĩnh vực sàng tuyển, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ than,… đặc biệt đối phó trong giai đoạn dịch Covid-19 khi nguồn cung cấp vật tư, phụ tùng bị ảnh hưởng.

Đồng thời, các đơn vị xây dựng phương án về nhu cầu sử dụng các loại vật tư, phụ tùng phục vụ cho nhu cầu sử dụng của các đơn vị, chủ động phối hợp, đặt hàng đối vưới các đơn vị trong ngành và trong nước để thay thế nguồn hàng nhập khẩu.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Công ty triển khai thực hiện tốt chương trình này; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện.

                                                                                       Lương Nụ - VP

 Các tin liên quan:
  Chi bộ Phân xưởng Kho bến 2: Tổ chức sinh hoạt Chi bộ đầu năm 2021
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  ĐU TKV: NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ VÀ CẤP ỦY CHI BỘ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
  TKV chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
  Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tạp thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020
  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Khuất Mạnh Thắng kiểm tra, khảo sát công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy TKV phấn đấu lãnh đạo mục tiêu chính trị: tiêu thụ tháng 9/2020 đạt 3,26 triệu tấn than
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: Kết quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tháng 8/2020, phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2020
  Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Thành lập Chi bộ phân xưởng Tuyển than 4
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covỉd-19 trong tình hình mới
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
  Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)
  Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
  BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng của Đảng bộ Công ty trong tháng 5/2020
  Kết luận kiểm tra việc quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020-2015 của Đảng bộ Công ty
  HƯỞNG ỨNG THAM GIA GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG (GIẢI BÚA LIỀM VÀNG) CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
  Triển khai học tập Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020
  Phân công nhiệm vụ phục vụ Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025
  Trung tâm thể thao Văn hóa tổ chức thành công Hội nghị sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5/2020
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông hướng dẫn việc thực hiện giới thiệu và phối hợp quản lý Đảng viên đang công tác và nhân dân nơi cư trú
  Đảng ủy công ty Tuyển than Cửa Ông-TKV làm tốt công tác xây dựng Đảng
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông – TKV: Tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm tra, giám sát
  Đảng ủy Công ty Tuyển than Cửa Ông: chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
  TUYỂN THAN CỬA ÔNG: ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG