Trang chủ > Tin tức sự kiện > CÔNG ĐOÀN

Tăng cường công tác Tuyên truyền, giáo dục, xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là mũi nhọn xung kích trong việc cung cấp và định hướng thông tin, góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng thuận trong CNVCLĐ để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền nhằm góp phần ổn định tư tưởng, nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ.
 

Công đoàn Công ty tổ chức kết nạp đoàn viên công đoàn
 
Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty và Công đoàn TKV, Công đoàn Công ty đã chủ động phối hợp với chuyên môn đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng Đảng. Triển khai sâu rộng Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa trong doanh nghiệp. Kịp thời phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của Công ty và Tập đoàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ về tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâ”" của người thợ mỏ, ý thức tác phong công nghiệp, những khó khăn, thuận lợi và chiến lược phát triển của Ngành, góp phần ổn định tư tưởng, nâng cao nhận thức và trình độ của CNVCLĐ. Vận động CNVCLĐ nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nguồn nhân lực để thực hiện chiến lược phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới.

Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, như: Hội nghị tuyên truyền, tập huấn, các cuộc thi tìm hiểu, tài liệu và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép vào hoạt động văn hóa, thể thao. Đặc biệt là qua các phóng sự truyền hình, những bài ca, nốt nhạc, điệu múa, được kết tinh từ sự gắn kết, tình yêu và lòng tự hào đối với mảnh đất và con người Tuyển than Cửa Ông anh hùng đã có sức lan tỏa rộng lớn, góp phần cổ vũ, động viên CNVCLĐ Công ty hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục gìn giữ và thắp sáng mãi ngọn lửa truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Công đoàn luôn chú trọng nâng cao chất lượng tuyên truyền, phối hợp với chuyên môn cụ thể hóa các quy định của pháp luật với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của đơn vị, chăm lo nâng cao đời sống, động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên, CNVCLĐ thể hiện năng lực.

Xác định việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong Công ty là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Công đoàn Công ty đã có những giải pháp sát, đúng để thực hiện hiệu quả chương trình hành động của BCH Đảng bộ Công ty về: Thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư TW. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Phối hợp với chuyên môn để thực hiện có hiệu quả công tác tái cơ cấu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả SXKD, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Phát động tổ chức các phong trào thi đua lao động sáng tạo, thực hiện tự động hóa, tin học hóa trong sản xuất. Phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại định kỳ những nội dung người lao động quan tâm, giải toả kịp thời những vướng mắc của CNVCLĐ. Mặt khác đã tham gia xây dựng các cơ chế chính sách liên quan đến người lao động. Kiểm tra, giám sát việc phân phối tiền lương, tiền thưởng, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, đảm bảo công khai, công bằng. Thực hiện tốt mục tiêu: “Vì lợi ích của người lao động, vì sự phát triển bền vững của Công ty”.

Để công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ có hiệu quả, Công đoàn Công ty đã duy trì và nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên đài truyền thanh nội bộ Công ty, trang fanpage trên facebook; gửi các tin bài tuyên truyền trên Tạp chí TKV và các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và tỉnh về hoạt động công đoàn qua đó góp phần nâng cao nhận thức của CNVCLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; phát huy quyền làm chủ của người lao động, đoàn viên công đoàn nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn; thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 32, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng Công ty Tuyển than Cửa Ông phát triển toàn diện và bền vững./.
Theo Trang Thông tin Công đoàn TKV

 Các tin liên quan:
  Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Công nhân năm 2020; Tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc
  Quy định mới về mức đóng bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ và Bệnh nghề nghiệp
  Công ty Tuyển than Cửa Ông: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công Nhân – Tháng Hành động về ATVSLĐ
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống ma túy trong người lao động.
  Thăm và tặng quà nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6
  Cuộc thi hiểu về An toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch Covid-19
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Thăm, tặng quà tổ sản xuất và gia đình CNLĐ
  Công ty Tuyển Than Cửa Ông: Thăm, tặng quà các Tổ, Đội xuất sắc nhân tháng công nhân
  "Giải nhiệt mùa hè" cho người lao động
  Công đoàn bộ phận PX. Kho bến 2 chuyển vitamin đến người lao động
  CÔNG ĐOÀN THAN TKV: CUỘC THI NÉT ĐẸP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
  CÔNG ĐOÀN THAN TKV: CUỘC THI NÉT ĐẸP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động (giai đoạn 2020 - 2023)
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông “Đồng hành cùng chuyên môn, vì người lao động”
  Công ty Tuyển than Cửa Ông chăm lo sức khỏe người lao động
  Nỗ lực bảo vệ sức khỏe CBCNV trong mùa nắng nóng và chống dịch Covid-19
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức lao động năm 202
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông hỗ trợ CBCNV mua Bảo hiểm xe máy
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020
  Công đoàn Tuyển than Cửa Ông: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 cho người lao động
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV triển khai chương trình nhà ở cho công nhân năm 2020
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông triển khai hỗ trợ học bổng, trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
  Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông đạt nhiều kết quả đáng mừng trong phong trào CNVC - hoạt động Công đoàn Quý I
  Công đoàn Công ty triển khai Kế hoạch liên tịch v/v Phối hợp kiểm tra, giám sát nội dung thực hiện công tác ATVSLĐ, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới ATVSV trong quý ‎II và quý III năm 2020
  Đảm bảo an toàn bữa ăn giữa ca cho người lao động
  PHÂN XƯỞNG DỊCH VỤ - ĐỜI SỐNG CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG - TKV TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CBCNV NHẮN TIN ỦNG HỘ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
  Tăng cường công tác Tuyên truyền, giáo dục, xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp

CÔNG TY TUYỂN THAN CỬA ÔNG
Địa chỉ: Phường Cửa Ông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại:033 3865043 - Fax: 033 3865656 / Copyright © CUA ONG